<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 24.06.2021, godz.11:00

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ

pdf Treść ogłoszenia Pobierz

2. Informacje o akcjonariacie

Ogólna liczba akcji w Spółce to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy sztuk).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy).

3. Dokumenty

zip Jednostkowe sprawozdanie finansowe KOGENERACJI S.A.- 2020 Pobierz
zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. - 2020 Pobierz
zip Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2020 Pobierz
zip Sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdań 2020 Pobierz
pdf Sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 2020 Pobierz
pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności RN jako organu Spółki Pobierz
pdf Wniosek Zarządu do WZ - pokrycie straty Pobierz
pdf Wniosek Zarządu do WZ - sprawozdania Pobierz

4. Projekty uchwał WZ

pdf Treść projektów uchwał WZ w dniu 24 czerwca 2021 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020 Pobierz
pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Pobierz
pdf Regulamin Walnego Zgromadzenia Pobierz
zip Uchwały RN opiniujące uchwały WZ Pobierz

Zarząd KOGENERACJI S.A. zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 21 czerwca 2021 roku  otrzymał zgłoszenie kandydatury Pana Radosława Pobola na członka Rady Nadzorczej Spółki od PGE Energia Ciepła S.A., akcjonariusza uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 r.

pdf Życiorys kandydata Pobierz
pdf Oświadczenie kadydata Pobierz

5. Formularze

pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej Pobierz
pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej Pobierz
pdf Formularz udzielenia pełnomocnictwa (w postaci elektronicznej) Pobierz
pdf Formularz udzielenia pełnomocnictwa Pobierz
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika Pobierz

6. Podjęte uchwały

zip Uchwały WZ podjęte 24 czerwca 2021 roku Pobierz

7. Pytania akcjonariuszy

8. Transmisja obrad oraz rejestracja

Spółka nie planuje transmisji obrad oraz rejestracji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2021 r.

9. Podstawowe zasady reżimu sanitarnego podczas Walnego Zgromadzenia

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju, na terenie KOGENERACJI S.A. wprowadzono zasady pracy w trybie reżimu sanitarnego dla Spółki. Najistotniejsze zasady przedstawiono w załączonym dokumencie.

pdf Zasady rezimu sanitarnego WZA 2021 Pobierz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 20.04.2017

2017-03-23

Nasza strona internetowa w II etapie Konkursu Złota Strona Emitenta X

2017-02-18

17 lutego 2017 roku zakończono I etap Konkursu Złota Strona Emitenta X, w którym zostało ocenionych 889 stron internetowych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do II etapu przeszło 57spółek giełdowych, w tym KOGENERACJA S.A. w grupie 11 spółek indeksu sWIG80.

KOGENERACJA S.A. po raz siódmy w gronie spółek odpowiedzialnych społecznie

2016-12-15

14 grudnia 2016 r. GPW ogłosiła skład indeksu Respekt. KOGENERACJA S.A. już po raz siódmy utrzymuje swoją pozycję w gronie spółek odpowiedzialnych społecznie. Wrocławska spółka, jako pierwsza na Dolnym Śląsku, dołączyła do Respect Index 31 stycznia 2012 roku (IV edycja).

Publikacja raportu za III kwartał 2016 r.

2016-11-10

W dniu 10 listopada 2016 r. Spółka opublikowała wyniki kwartalne.