<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

W dniu 1 lutego 2018 roku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Wzywający”) za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2.383.999 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”) wyemitowanych przez Spółkę KOGENERACJA S.A., po cenie 81,80 PLN za każdą Akcję, uprawniających do wykonywania 16,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”).

Podmiotem nabywającym Akcje jest PGE Energia Ciepła S.A. („Nabywający”).

W przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, zapisy potrwają od 21 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r.

Pełny tekst wezwania w załączonym pliku.

pdf Wezwanie na sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. ogłoszone przez PGE S.A. w dniu 1 lutego 2018 roku Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 24.06.2022, godz.11:00

2022-05-27

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 20.05.2022, 11:00

2022-04-22

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 23.11.2021, godz. 11:00

2021-10-27

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 24.06.2021, godz.11:00

2021-05-28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 1.04.2021, godz. 11:00

2021-03-05

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 18.12.2020, 11:00

2020-11-20

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 22.10.2020, godz. 11:00

2020-09-23

Konkurs na Prezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

2020-09-23