<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

17/01/22

KOGENERACJA należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE produkuje ciepło i energię elektryczną, ale również angażuje się w akcje na rzecz lokalnych społeczności. W 2021 roku wrocławska elektrociepłownia, za pośrednictwem Fundacji PGE, przeznaczyła na lokalne działania pomocowe blisko 400 tysięcy zł.

– Nasz zakład jest obecny w krajobrazie miasta już od ponad stu dwudziestu lat. Naszą misję postrzegamy jednak szerzej – nie jesteśmy jedynie wytwórcą, ale również partnerem angażującym się w działania wspierające mieszkańców – podkreśla Krzysztof Kryg, Wiceprezes KOGENERACJI.

Od wielu już lat spółka wspiera finansowo odbiorców wrażliwych społecznie z Gminy Wrocław i Gminy Siechnice, gdzie znajduje się jej drugi zakład produkcyjny – Elektrociepłownia Czechnica. Pomoc udzielana w ramach programu „Dzielimy się ciepłem” polega na pokrywaniu części opłat za pobierane ciepło. W minionym roku wsparcie zostało udzielone wychowankom Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz rodzinom wskazanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach. Podopieczni WCOiW zostali też obdarowani pieniędzmi uzyskanymi z kiermaszu książek z likwidowanej biblioteki KOGENERACJI, w ramach wspólnej akcji spółki przeprowadzonej z Fundacją MAIO.
KOGENERACJA włączyła się także w walkę z koronawirusem, przekazując na ten cel środki finansowe wrocławskim placówkom medycznym. Otrzymały je Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego oraz 4. Wojskowy Szpital Kliniczny. Beneficjentem został również Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, który otrzymał od spółki dofinansowanie na zakup potrzebnego wyposażenia medycznego. Elektrociepłownia udzieliła również wsparcia Fundacji Zobacz mnie! na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnością.
W 2021 roku ze wsparcia KOGENERACJI skorzystali również wychowankowie placówek opiekuńczych – Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, nad którymi spółka od kilkunastu już lat sprawuje swój patronat, podopieczni Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym KARAN oraz MiserArt, należącej do Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.
Od 17 lat spółka jest jednym z donatorów Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki, która powstała, by uhonorować byłego prezesa KOGENERACJI. Zgodnie z misją Fundacji, w tym roku uzyskali wsparcie kolejni, szczególnie uzdolnieni studenci, którym sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności. W obszarze edukacji KOGENERACJA wsparła również finansowo działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach, która dla uczniów szkół podstawowych wrocławskiej aglomeracji prowadzi zajęcia związane z nauką zasad udzielania pierwszej pomocy.
Sami pracownicy elektrociepłowni również chętnie angażują się w pomoc. W ramach ubiegłorocznej wewnętrznej zbiórki wsparli oni osoby wychodzące z bezdomności, nad którymi opiekę sprawuje wrocławski KARAN. Pracownicy wzięli też udział w zbiórce książek dla biblioteki seniora, w ramach akcji „Zaczytani” oraz w świątecznym projekcie „Akcja Gwiazdor”, którego celem było dotarcie z prezentami do dzieci z ubogich rodzin.
KOGENERACJA nie zapomina też o zwierzętach w potrzebie. W minionym roku wsparcie finansowe otrzymali Fundacja Centaurus oraz Stowarzyszenie Ekostraż, z którym spółka zrealizowała edukacyjną grę promującą wiedzę na temat dzikich zwierząt w mieście oraz opublikowała kalendarz, ze sprzedaży którego dochód został przeznaczony na pomoc bezdomnym i skrzywdzonym czworonogom.

KOGENERACJA i Energopomiar podpisały umowę wsparcia w nadzorze nad realizacją nowej elektrociepłowni w Siechnicach

2021-10-04

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, podpisał ze spółką Energopomiar umowę, której przedmiotem jest wsparcie zamawiającego w nadzorze nad realizacją nowej elektrociepłowni gazowej, która zastąpi obecnie eksploatowaną jednostkę węglową zlokalizowaną w Siechnicach.

III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Siechnic sponsorowany przez KOGENERACJĘ już za nami

2021-10-03

25 września br. Uczniowski Klub Sportowy 4STEP z siedzibą w Siechnicach zorganizował III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Siechnic. Głównym sponsorem wydarzenia była KOGENERACJA należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE.

Wizyta Ambasadora Norwegii we wrocławskiej elektrociepłowni

2021-09-29

27 września br. w KOGENERACJI gościli z wizytą Anders Eide, Ambasador Królestwa Norwegii, Bartosz Masternak, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii we Wrocławiu oraz Karolina Pawlik z Ambasady Norwegii.

Wrocławska elektrociepłownia przygotowana do zapewnienia mieszkańcom ciepła w nadchodzących miesiącach

2021-09-28

Wrocławska KOGENERACJA należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE jest na stałe wpisana w miasto i stanowi gwarancję bezpieczeństwa dostaw ciepła dla Wrocławia. Elektrociepłownia jest przez cały rok gotowa, by produkować ciepło dla mieszkańców. Przed nami jesień i zima, kiedy to w znaczący sposób rośnie zapotrzebowanie na ciepło. I na to wrocławska spółka jest przygotowana.

KOGENERACJA uczestniczyła we Wrocławskim Pikniku Rodzinnym na Kępie Mieszczańskiej

2021-09-26

25 – 26 września br. KOGENERACJA S.A. już po raz drugi gościła na Wrocławskim Pikniku Rodzinnym, który odbył się na Kępie Mieszczańskiej, w pobliżu EC Wrocław. W ciągu dwóch dni miejsce imprezy odwiedziło ponad tysiąc mieszkańców.

Przy wsparciu KOGENERACJI powstaje mobilna gra miejska dla Siechnic

2021-09-24

We wrześniu, w Centrum Kultury Siechnice zorganizowane zostały trzydniowe warsztaty dla młodzieży, inaugurujące wspólny projekt CK Siechnice oraz KOGENERACJI S.A. Był to początek pracy nad mobilną grą miejską, której premiera odbędzie się już w październiku.

KOGENERACJA zaprasza na Wrocławski Piknik Rodzinny w Parku Mieszczańskim

2021-09-21

KOGENERACJA S.A. wspólnie z Grupą Park Mieszczański już po raz drugi zaprasza na Wrocławski Piknik Rodzinny, który odbędzie się na Kępie Mieszczańskiej, w sąsiedztwie EC Wrocław.

Uczniowie wrocławskich szkół zagrają w edukacyjną grę planszową Ekostraży, którą ufundowała KOGENERACJA

2021-09-20

Już pod koniec września, w ramach projektu „Dzikie w mieście”, do wrocławskich szkół trafi gra planszowa edukująca najmłodszych, jak zachowywać się w stosunku do dziko żyjących zwierząt napotykanych w mieście. Środki na jego realizację zostały przekazane za pośrednictwem  Fundacji PGE.