<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

17/01/22

KOGENERACJA należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE produkuje ciepło i energię elektryczną, ale również angażuje się w akcje na rzecz lokalnych społeczności. W 2021 roku wrocławska elektrociepłownia, za pośrednictwem Fundacji PGE, przeznaczyła na lokalne działania pomocowe blisko 400 tysięcy zł.

– Nasz zakład jest obecny w krajobrazie miasta już od ponad stu dwudziestu lat. Naszą misję postrzegamy jednak szerzej – nie jesteśmy jedynie wytwórcą, ale również partnerem angażującym się w działania wspierające mieszkańców – podkreśla Krzysztof Kryg, Wiceprezes KOGENERACJI.

Od wielu już lat spółka wspiera finansowo odbiorców wrażliwych społecznie z Gminy Wrocław i Gminy Siechnice, gdzie znajduje się jej drugi zakład produkcyjny – Elektrociepłownia Czechnica. Pomoc udzielana w ramach programu „Dzielimy się ciepłem” polega na pokrywaniu części opłat za pobierane ciepło. W minionym roku wsparcie zostało udzielone wychowankom Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz rodzinom wskazanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach. Podopieczni WCOiW zostali też obdarowani pieniędzmi uzyskanymi z kiermaszu książek z likwidowanej biblioteki KOGENERACJI, w ramach wspólnej akcji spółki przeprowadzonej z Fundacją MAIO.
KOGENERACJA włączyła się także w walkę z koronawirusem, przekazując na ten cel środki finansowe wrocławskim placówkom medycznym. Otrzymały je Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego oraz 4. Wojskowy Szpital Kliniczny. Beneficjentem został również Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, który otrzymał od spółki dofinansowanie na zakup potrzebnego wyposażenia medycznego. Elektrociepłownia udzieliła również wsparcia Fundacji Zobacz mnie! na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnością.
W 2021 roku ze wsparcia KOGENERACJI skorzystali również wychowankowie placówek opiekuńczych – Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, nad którymi spółka od kilkunastu już lat sprawuje swój patronat, podopieczni Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym KARAN oraz MiserArt, należącej do Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.
Od 17 lat spółka jest jednym z donatorów Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki, która powstała, by uhonorować byłego prezesa KOGENERACJI. Zgodnie z misją Fundacji, w tym roku uzyskali wsparcie kolejni, szczególnie uzdolnieni studenci, którym sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności. W obszarze edukacji KOGENERACJA wsparła również finansowo działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach, która dla uczniów szkół podstawowych wrocławskiej aglomeracji prowadzi zajęcia związane z nauką zasad udzielania pierwszej pomocy.
Sami pracownicy elektrociepłowni również chętnie angażują się w pomoc. W ramach ubiegłorocznej wewnętrznej zbiórki wsparli oni osoby wychodzące z bezdomności, nad którymi opiekę sprawuje wrocławski KARAN. Pracownicy wzięli też udział w zbiórce książek dla biblioteki seniora, w ramach akcji „Zaczytani” oraz w świątecznym projekcie „Akcja Gwiazdor”, którego celem było dotarcie z prezentami do dzieci z ubogich rodzin.
KOGENERACJA nie zapomina też o zwierzętach w potrzebie. W minionym roku wsparcie finansowe otrzymali Fundacja Centaurus oraz Stowarzyszenie Ekostraż, z którym spółka zrealizowała edukacyjną grę promującą wiedzę na temat dzikich zwierząt w mieście oraz opublikowała kalendarz, ze sprzedaży którego dochód został przeznaczony na pomoc bezdomnym i skrzywdzonym czworonogom.

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2022 r.

2022-05-24

• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 140 mln zł, czyli o 7 procent wyższy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (131 mln zł).
• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 76 mln zł, czyli o 8 procent wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (70 mln zł).
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po 3 miesiącach 2022 r. wyniosły 58 mln zł i były na porównywalnym poziomie w odniesieniu do 3 miesięcy 2021 r. (57 mln zł).
• W okresie 3 miesięcy 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 806 GWh energii elektrycznej i 4 514 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 421 GWh energii elektrycznej i 3 997 TJ ciepła.

Ciesz się ciepłem przez cały rok

2022-04-20

Ciepło 365 dni w roku – kampania informacyjna PGE Energia Ciepła

Elektrociepłownie wytwarzają ciepło przez cały rok. Nawet latem produkują ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej czy odbiorców bezpośrednich ciepła w parze, np. pralni. Sezon grzewczy jest zatem umowny, jego rozpoczęcie warunkowane jest tylko zapotrzebowaniem mieszkańców na ciepło. Właściciele lub zarządcy budynków, czyli spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe mogą włączyć ogrzewanie w każdej chwili. Ciepłownicy są na to przygotowani.

KOGENERACJA będzie współfinansować przebudowę drogi w Siechnicach

2022-04-14

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podpisał z Burmistrzem Siechnic umowę określającą zasady finansowania przebudowy ul. Stawowej w Siechnicach.

KOGENERACJA podsumowała zimę 2021/ 2022

2022-04-08

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podsumowała zimę 2021/ 2022. Najniższą temperaturę tegorocznej zimy -12,5°C odnotowano 26 grudnia 2021. Dla porównania w poprzednim sezonie grzewczym najniższa temperatura na zewnątrz spadła do -16°C (18 stycznia 2021 r.). Ze względu na łagodne warunki atmosferyczne KOGENERACJA w czasie zakończonego właśnie sezonu zimowego wyprodukowała o ok. 1,5 proc. ciepła mniej niż w poprzednim sezonie.

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA w 2021 r.

2022-03-22

• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA osiągnęła wynik EBITDA po 12 miesiącach 2021 r. na poziomie 253 mln zł, czyli o 21 procent niższy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (319 mln zł).
• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA osiągnęła zysk netto w wysokości 57 mln zł, czyli o 55 procent niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (126 mln zł).
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po 12 miesiącach 2021 r. wyniosły 328 mln zł i były wyższe o 113 procent, niż w tym samym okresie ubiegłego roku (154 mln zł).
• W 2021 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA sprzedała 2 661 GWh energii elektrycznej i 11 986 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 1 216 GWh energii elektrycznej i 10 608 TJ ciepła.

Informacja o uruchomieniu jednego z bloków ciepłowniczych EC Wrocław

2022-03-17

Informujemy, że dzisiaj w godzinach popołudniowych na terenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. prowadzone będzie uruchomienie jednego z bloków ciepłowniczych, po zakończonym remoncie. Każdorazowo rozpalenie kotła na bloku powoduje krótkotrwałą emisję dymu spowodowaną użyciem paliwa rozpałkowego. Taki rozruch jest normalną częścią procesu technologicznego i jest na bieżąco monitorowany przez Spółkę oraz niezależne instytucje.
Produkcja ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni odbywa się w sposób niezakłócony.

KOGENERACJA i Politechnika Wrocławska podpisały porozumienie o współpracy

2022-02-10

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej podpisały porozumienie o współpracy.

Przed nami trzeci rok współpracy Narodowego Forum Muzyki i PGE Energia Ciepła

2022-01-28

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, do której należy KOGENERACJA, wrocławski wytwórca ciepła i energii elektrycznej, już trzeci raz nawiązała współpracę z Narodowym Forum Muzyki. Na mocy podpisanej umowy PGE Energia Ciepła przez kolejny rok z rzędu będzie Mecenasem Centrum Edukacyjnego NFM.