<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

03.08.2018

W dniu 2 sierpnia, w siedzibie KOGENERACJI S.A. odbyło się posiedzenie Zarządu Rady Fundacji im. Józefa Pupki. W trakcie spotkania podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji w 2017 r.

Jednym z punktów posiedzenia były zmiany w Zarządzie Rady Fundacji. Pan Marian Babiuch złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji, Pan Jacky Lacombe został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

Obecny skład Rady Fundacji:

– Jacky Lacombe: Wiceprzewodniczący

– Ryszard Popowski

– Mariusz Misiak

Obecny skład Zarządu Fundacji:

– Bogusław Rybacki: Prezes Zarządu

– Stanisław Błach

– Ryszard Francuz

– Elżbieta Francuz

 

Fundacja im. Józefa Pupki została powołana 31 maja 2005 roku, by uhonorować ś.p. Józefa Pupkę, wieloletniego Dyrektora i Prezesa Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich, później KOGENERACJI S.A., wybitną postać polskiej energetyki.

Fundacja został ustanowiona przez:

·         Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A.,

·         Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.,

·         Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.,

·         Elektrociepłownię „KRAKÓW” S.A.,

·         Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A.,

·         Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

 

Celem Fundacji jest niesienie pomocy szczególnie uzdolnionym studentom i słuchaczom szkół wyższych, których sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności oraz wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp.

Fundacja realizuje cele poprzez przyznawanie stypendiów szczególnie uzdolnionym studentom  szkół wyższych na podstawie złożonych przez nich wniosków zawierających potwierdzoną przez uczelnię średnią ocen powyżej 4,0  oraz  potwierdzone dochody  na członka rodziny uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnego.

Stypendia dla studentów ustanawiane są na okres roku akademickiego i wypłacane są comiesięcznie od października do czerwca. Aktualnie wysokość stypendiów wynosi 300 zł/miesiąc/osobę.

Od lewej: Bogusław Rybacki, Ryszard Francuz, Elżbieta Francuz, Marian Babiuch, Maria Bawolska, Jacky Lacombe, Piotr Frąszczak, Mariusz Misiak.

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu i PGE Energia Ciepła zachęcają do zostania w domu

2020-04-05

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu wspólnie z PGE Energia Ciepła, do której należy wrocławska KOGENERACJA S.A. rozpoczęła akcję #zostańwdomu i ciesz się muzyką. Filharmonicy z orkiestr symfonicznych największych polskich miast zapraszają na premierę swojego koncertu, który zagrali wspólnie – lecz na odległość.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej dla aglomeracji wrocławskiej niezagrożona w trakcie epidemii koronawirusa

2020-03-16

W obliczu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz mając na względzie dobro mieszkańców, Prezes Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE podjął decyzję o wprowadzeniu w życie wytycznych mających zagwarantować niezakłóconą produkcję ciepła i energii elektrycznej.

KOGENERACJA S.A. wraz z Gazetą Wrocławską zorganizowały debatę dotyczącą zagospodarowania obiektów po obecnej Elektrociepłowni Czechnica

2020-03-13

10 marca, na terenie Elektrociepłowni Czechnica odbyła się debata na temat przyszłości obiektów obecnej EC Czechnica, po wybudowaniu w Siechnicach nowej jednostki produkcyjnej.

KOGENERACJA i GAZ-SYSTEM podpisały umowę przyłączeniową do sieci gazowej dla planowanej nowej elektrociepłowni w Siechnicach

2020-03-05

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE oraz spółka GAZ-SYSTEM podpisały umowę na przyłączenie do sieci przesyłowej nowego źródła energii, jakim będzie wybudowana w Siechnicach nowa elektrociepłownia. To inwestycja o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej.

KOGENERACJA i Fortum podpisały umowę przyłączeniową dla planowanej nowej elektrociepłowni w Siechnicach

2020-02-21

20 lutego Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE oraz Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. podpisały umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowego źródła ciepła, jakim będzie wybudowana w Siechnicach nowa elektrociepłownia.

KOGENERACJA S.A. zakwalifikowana do I etapu XXIII edycji konkursu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

2020-02-19

Miło nam poinformować, że Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. został zakwalifikowany do I etapu trzynastej edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, którego celem jest wyłonienie najlepszych witryn internetowych spółek giełdowych.

KOGENERACJA S.A. podpisała z Politechniką Wrocławską umowę, która jest pierwszym krokiem w kierunku zagospodarowania obiektów Elektrociepłowni Czechnica

2020-02-10

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należący do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, podpisał z Politechniką Wrocławską umowę na realizację studium obiektów obecnej Elektrociepłowni Czechnica. To efekt listu intencyjnego dotyczącego zagospodarowania tego historycznego obiektu podpisanego z Burmistrzem Siechnic w 2019 r.

Relacja z VII Konferencji „Kogeneracja – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

2020-02-07

W dniach 4-5 lutego br. we Wrocławiu odbyła się VII edycja Konferencji „Kogeneracja – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”, której Partnerem był Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.