<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

01.08.2018

27 lipca na PGE Narodowym w Warszawie została zawarta wewnątrzgrupowa Umowa o Zarządzanie Rynkiem Mocy (Umowa ZRM) pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a Spółkami Grupy Kapitałowej PGE: PGE Energia Ciepła S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., KOGENERACJA S.A., PGE Toruń S.A., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A i PGE Energia Odnawialna S.A.

Na jej podstawie najważniejsze działania związane z rynkiem mocy będą zintegrowane i zarządzane centralnie przez PGE SA. Z perspektywy PGE Energia Ciepła S.A. oraz pozostałych spółek z GK PGE jest to przede wszystkim duża szansa na zapewnienie dodatkowego źródła przychodów. Jest to jednak również wyzwanie organizacyjne związane z optymalnym wykorzystaniem istniejących oraz planowanych zasobów.

Umowa ZRM pozwala wykorzystać liczne naturalne synergie w Grupie przyczyniając się do maksymalizacji korzyści płynących z rynku mocy oraz zwiększając ochronę interesów poszczególnych spółek. Jest też efektem wielomiesięcznej pracy kilkudziesięciu osób z każdej ze spółek GK PGE.

„Ważne jest, że PGE Energia Ciepła oraz pozostałe spółki z Grupy są stronami umowy o zarządzanie rynkiem mocy.  Umowa  ta pozwala na sprawne, uporządkowane i efektywne podejście do aukcji o kontrakty mocowe. Reguluje także obowiązki stron dotyczące procesów certyfikacji. Warto pokreślić, że jest to pierwsza tego typu umowa podpisana w ramach GK PGE.” – informuje Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

„Zawarcie Umowy o Zarządzanie Rynkiem Mocy jest ważnym etapem. Kolejnym ważnym etapem działań na rynku mocy jest przeprowadzenie certyfikacji aukcji głównej, która rozpocznie się już we wrześniu oraz korzystne rozstrzygnięcia w aukcjach głównych rynku mocy, które odbędą się w listopadzie i grudniu tego roku” – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Rynek mocy to rozwiązanie, które podnosi poziom bezpieczeństwa energetycznego w kraju i chroni od przerw w dostawach energii. Do 2025 roku wycofanych zostanie w Polsce ok. 10 GW mocy wytwórczych, a problemy ze zbilansowaniem systemu mogą wystąpić już w 2020 r. Dwutowarowy rynek energii (energia elektryczna i moc) ustrzeże przed konsekwencjami tego scenariusza. Podstawę dla wprowadzenia rynku mocy dała ustawa z 8 grudnia 2017. Stanowi ona, że moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać.

Umowa o Zarządzanie Rynkiem Mocy GK PGE wiąże się z wieloma korzyściami. Zaliczają się do nich:

brak konieczności wnoszenia zabezpieczeń finansowych dla nowych jednostek przy wykorzystaniu ratingu PGE SA,
wspólne planowanie remontów dla stabilizacji poziomu wykonywania obowiązków mocowych,
bilansowanie obowiązków mocowych na rynku wtórnym w celu maksymalizacji stabilności dostaw mocy, a tym samym minimalizacji kar i zwrotów wynagrodzenia,
minimalizację kosztów wykonywania skorygowanych obowiązków mocowych dla jednostek wykonujących obowiązki w drodze produkcji energii lub redukcji zapotrzebowania.
Zawarte w Grupie porozumienie jest wspólnym sukcesem wszystkich linii biznesowych oraz kluczowych departamentów.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z podpisania Umowy ZRM: https://www.youtube.com/watch?v=ELAA3j_hGV8&feature=youtu.be

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu i PGE Energia Ciepła zachęcają do zostania w domu

2020-04-05

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu wspólnie z PGE Energia Ciepła, do której należy wrocławska KOGENERACJA S.A. rozpoczęła akcję #zostańwdomu i ciesz się muzyką. Filharmonicy z orkiestr symfonicznych największych polskich miast zapraszają na premierę swojego koncertu, który zagrali wspólnie – lecz na odległość.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej dla aglomeracji wrocławskiej niezagrożona w trakcie epidemii koronawirusa

2020-03-16

W obliczu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz mając na względzie dobro mieszkańców, Prezes Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE podjął decyzję o wprowadzeniu w życie wytycznych mających zagwarantować niezakłóconą produkcję ciepła i energii elektrycznej.

KOGENERACJA S.A. wraz z Gazetą Wrocławską zorganizowały debatę dotyczącą zagospodarowania obiektów po obecnej Elektrociepłowni Czechnica

2020-03-13

10 marca, na terenie Elektrociepłowni Czechnica odbyła się debata na temat przyszłości obiektów obecnej EC Czechnica, po wybudowaniu w Siechnicach nowej jednostki produkcyjnej.

KOGENERACJA i GAZ-SYSTEM podpisały umowę przyłączeniową do sieci gazowej dla planowanej nowej elektrociepłowni w Siechnicach

2020-03-05

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE oraz spółka GAZ-SYSTEM podpisały umowę na przyłączenie do sieci przesyłowej nowego źródła energii, jakim będzie wybudowana w Siechnicach nowa elektrociepłownia. To inwestycja o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej.

KOGENERACJA i Fortum podpisały umowę przyłączeniową dla planowanej nowej elektrociepłowni w Siechnicach

2020-02-21

20 lutego Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE oraz Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. podpisały umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowego źródła ciepła, jakim będzie wybudowana w Siechnicach nowa elektrociepłownia.

KOGENERACJA S.A. zakwalifikowana do I etapu XXIII edycji konkursu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

2020-02-19

Miło nam poinformować, że Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. został zakwalifikowany do I etapu trzynastej edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, którego celem jest wyłonienie najlepszych witryn internetowych spółek giełdowych.

KOGENERACJA S.A. podpisała z Politechniką Wrocławską umowę, która jest pierwszym krokiem w kierunku zagospodarowania obiektów Elektrociepłowni Czechnica

2020-02-10

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należący do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, podpisał z Politechniką Wrocławską umowę na realizację studium obiektów obecnej Elektrociepłowni Czechnica. To efekt listu intencyjnego dotyczącego zagospodarowania tego historycznego obiektu podpisanego z Burmistrzem Siechnic w 2019 r.

Relacja z VII Konferencji „Kogeneracja – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

2020-02-07

W dniach 4-5 lutego br. we Wrocławiu odbyła się VII edycja Konferencji „Kogeneracja – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”, której Partnerem był Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.