<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Podpisaliśmy Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

21.11.2015

20 listopada br., we wrocławskim Ratuszu, KOGENERACJA S.A., Fortum i władze Wrocławia podpisali „Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”.

Porozumienie to jest wspólnym projektem trzech partnerów odpowiedzialnych m.in. za bezpieczeństwo energetyczne Wrocławia. Głównym jego celem jest zwiększenie efektywności działań realizowanych w ramach rynku ciepła na rzecz mieszkańców miasta.

 Jednym z priorytetów w rozwoju Wrocławia jest podnoszenie jakości życia. Do tych działań zalicza się troska o środowisko, dlatego podpisanie porozumienia to kolejny krok w dobrym kierunku – mówi Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia.

Partnerzy wykorzystają wspólne doświadczenia w ramach funkcjonowania rynku ciepła we Wrocławiu. Koordynacja działań pozwoli na efektywne planowanie i wdrażanie projektów, odpowiadających bieżącym potrzebom wrocławian i zmieniającym się uwarunkowaniom prawnym.

– Porozumienie określa cztery kluczowe kierunki współpracy – bezpieczeństwo i efektywność energetyczną, środowisko i odpowiedzialność społeczną. To filary, które łączą działalność władz Wrocławia oraz producenta i dystrybutora ciepła – podkreślił Thierry Doucerain, Prezes EDF Polska.

– Wykorzystując potencjał wszystkich stron będziemy mogli jeszcze efektywniej współpracować na rzecz miasta i jego mieszkańców – zaznaczył Wojciech Heydel, Prezes KOGENERACJI S.A.

W ramach bezpieczeństwa energetycznego strony Porozumienia będą realizować projekty umożliwiające szerszy dostęp mieszkańców do ciepła sieciowego. Efektywność energetyczną ma z kolei poprawić m.in. edukacja w tym obszarze przedstawicieli administracji, projektantów, inwestorów i mieszkańców Wrocławia. Obszar środowiskowy to przede wszystkim współpraca na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. Strony poświęcą przy tym szczególną uwagę problemowi niskiej emisji. Z kolei w ramach odpowiedzialności społecznej planują m.in. realizację wspólnych działań na rzecz promocji postaw proekologicznych.

Dynamiczny rozwój Wrocławia idzie w parze z rosnącą liczbą mieszkańców, którzy korzystają z ciepła sieciowego, przyjaznego dla środowiska. Działając wspólnie możemy być skuteczniejsi i sprawiać, by Wrocław stawał się coraz lepszym miejscem do życia – powiedział Mikael Lemström, Prezes Fortum Power and Heat Polska.

Wymienione kierunki działań będą realizowane przez organy reprezentujące wszystkie strony Porozumienia  w podejściu projektowym. Na mocy podpisanego dokumentu Prezydent Wrocławia i Prezesi obu spółek utworzą Radę Programową. W pierwszym kroku powoła ona Komitet Sterujący, który zajmie się m.in. przygotowaniem „Rocznego planu współpracy”, wskazującego konkretne projekty na przyszły rok. Komitet powoła też menedżerów projektów, odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań.

Raport Roczny KOGENERACJI S.A. za 2019 rok

2020-07-29

29/07/2020

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym KOGENERACJI S.A. za 2019 rok.

KOGENERACJA S.A. zachęca młodzież do rekrutacji do Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu w ramach projektu "Energetyczna Kariera w PGE Energia Ciepła"

2020-06-22

Wspólnie z Zespołem Szkół nr 18 we Wrocławiu, w ramach projektu „Energetyczna Kariera w PGE Energia Ciepła”, KOGENERACJA S.A. gorąco zachęca młodzież do wzięcia udziału w rekrutacji do nowotworzonej klasy o profilu „Technik Energetyk”.

Poznaliśmy wyniki konkursu "GPS po zawodach" realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego we współpracy z KOGENERACJĄ S.A. w ramach projektu "Energetyczna Kariera w PGE Energia Ciepła"

2020-06-19

Poznaliśmy wyniki konkursu „GPS po zawodach” zorganizowanego przez wrocławskie Centrum Kształcenia Zawodowego w pierwszym kwartale br. Celem konkursu było zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy w obszarach technicznych. Tym samym miał on zachęcić młodych ludzi do wyboru technicznych kierunków edukacji po ukończeniu edukacji podstawowej. Konkurs wpisuje się w ideę projektu „Energetyczna Kariera w PGE Energia Ciepła” realizowanego we wszystkich lokalizacjach PGE Energia Ciepła.

Rozwój oraz modernizacja sieci ciepłowniczych w Toruniu i Gminie Siechnice z dofinasowaniem z POIŚ 2014-2020 – informuje PGE Energia Ciepła

2020-06-17

Łącznie ponad 11 mln PLN dofinansowania na modernizację sieci i węzłów w Toruniu oraz przyłączanie nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego w Siechnicach otrzymały PGE Toruń i wrocławska KOGENERACJA z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Inwestycje toruńskiej i wrocławskiej spółki znalazły się na liście 22 projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Modernizacja instalacji mokrego odsiarczania spalin związana z czasowym wyłączeniem komina IMOS

2020-06-10

W dniach 12 czerwca – 10 sierpnia 2020 r. w Elektrociepłowni Wrocław prowadzana jest modernizacja instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS).
Realizowane prace związane są z przyjętą strategią dostosowania instalacji wrocławskiej elektrociepłowni do wymogów określonych w Konkluzjach BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania.

KOGENERACJA S.A. wyróżniona Białym Listkiem CSR

2020-06-09

Miło nam poinformować, że Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. znalazł się wśród spółek, które otrzymały Biały Listek CSR przyznawany przez Tygodnik POLITYKA, firmę doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pracownicy wrocławskiej KOGENERACJI włączają się w ogólnopolską kampanię PGE „Polskie – kupuję to!”

2020-06-08

Kampania społeczna PGE Polskiej Grupy Energetycznej „Polskie – kupuję to!” zachęca Polaków do kupowania krajowych produktów i usług. Akcję zainicjowali pracownicy PGE, a Grupa zdecydowała się ją wesprzeć i nadać jej ogólnopolski wymiar. Do Grupy PGE należy m.in. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., którego pracownicy również aktywnie włączają się w akcję.

PGE Energia Ciepła wraz z Narodowym Forum Muzyki zaprasza najmłodszych do udziału w muzycznych zajęciach edukacyjnych

2020-05-15

Posłuchaj energii Miasta – pod takim hasłem PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, rusza z projektem skierowanym do dzieci. Jego współtwórcami są filharmonie zlokalizowane w miastach, w których spółka prowadzi swoją działalność, w tym również Narodowe Forum Muzyki z Wrocławia.