<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Podpisaliśmy Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

21.11.2015

20 listopada br., we wrocławskim Ratuszu, KOGENERACJA S.A., Fortum i władze Wrocławia podpisali „Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”.

Porozumienie to jest wspólnym projektem trzech partnerów odpowiedzialnych m.in. za bezpieczeństwo energetyczne Wrocławia. Głównym jego celem jest zwiększenie efektywności działań realizowanych w ramach rynku ciepła na rzecz mieszkańców miasta.

 Jednym z priorytetów w rozwoju Wrocławia jest podnoszenie jakości życia. Do tych działań zalicza się troska o środowisko, dlatego podpisanie porozumienia to kolejny krok w dobrym kierunku – mówi Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia.

Partnerzy wykorzystają wspólne doświadczenia w ramach funkcjonowania rynku ciepła we Wrocławiu. Koordynacja działań pozwoli na efektywne planowanie i wdrażanie projektów, odpowiadających bieżącym potrzebom wrocławian i zmieniającym się uwarunkowaniom prawnym.

– Porozumienie określa cztery kluczowe kierunki współpracy – bezpieczeństwo i efektywność energetyczną, środowisko i odpowiedzialność społeczną. To filary, które łączą działalność władz Wrocławia oraz producenta i dystrybutora ciepła – podkreślił Thierry Doucerain, Prezes EDF Polska.

– Wykorzystując potencjał wszystkich stron będziemy mogli jeszcze efektywniej współpracować na rzecz miasta i jego mieszkańców – zaznaczył Wojciech Heydel, Prezes KOGENERACJI S.A.

W ramach bezpieczeństwa energetycznego strony Porozumienia będą realizować projekty umożliwiające szerszy dostęp mieszkańców do ciepła sieciowego. Efektywność energetyczną ma z kolei poprawić m.in. edukacja w tym obszarze przedstawicieli administracji, projektantów, inwestorów i mieszkańców Wrocławia. Obszar środowiskowy to przede wszystkim współpraca na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. Strony poświęcą przy tym szczególną uwagę problemowi niskiej emisji. Z kolei w ramach odpowiedzialności społecznej planują m.in. realizację wspólnych działań na rzecz promocji postaw proekologicznych.

Dynamiczny rozwój Wrocławia idzie w parze z rosnącą liczbą mieszkańców, którzy korzystają z ciepła sieciowego, przyjaznego dla środowiska. Działając wspólnie możemy być skuteczniejsi i sprawiać, by Wrocław stawał się coraz lepszym miejscem do życia – powiedział Mikael Lemström, Prezes Fortum Power and Heat Polska.

Wymienione kierunki działań będą realizowane przez organy reprezentujące wszystkie strony Porozumienia  w podejściu projektowym. Na mocy podpisanego dokumentu Prezydent Wrocławia i Prezesi obu spółek utworzą Radę Programową. W pierwszym kroku powoła ona Komitet Sterujący, który zajmie się m.in. przygotowaniem „Rocznego planu współpracy”, wskazującego konkretne projekty na przyszły rok. Komitet powoła też menedżerów projektów, odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań.

Oszczędzaj ciepło z PGE Energia Ciepła

2020-11-19

Rozpoczęła się nowa kampania PGE Energia Ciepła pt. „Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko”, w której odbiorcy ciepła mogą dowiedzieć się, jak w łatwy sposób oszczędzać ciepło, zmniejszając jego zużycie i dbając o środowisko.

Wyższe wyniki Grupy KOGENERACJA za trzy kwartały 2020

2020-11-09

Grupa KOGENERACJA osiągnęła po 9-ciu miesiącach 2020 r. wynik EBITDA na poziomie 259 mln zł, czyli o 70 procent większy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (152 mln zł).

Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 112 mln zł, czyli ponad trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

KOGENERACJA S.A. Honorowym Gospodarzem XIV Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej

2020-10-12

7-8 października 2020 r. we Wrocławiu odbył się XIV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej. Gospodarzami Honorowymi wydarzenia był Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., PGE Energia Ciepła, PCC Rokita SA oraz Browar Namysłów z Grupy Żywiec S.A.

Warsztaty na temat rewitalizacji siechnickiej elektrociepłowni

2020-10-06

Przedstawiciele Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółki zależnej PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych z inicjatywy Burmistrza Siechnic, które poświęcone były zagospodarowaniu terenów po starej Elektrociepłowni Czechnica. Spotkanie to było następstwem podpisanego z KOGENERACJĄ w 2019 r. listu intencyjnego w sprawie rewitalizacji planowanych do zamknięcia obiektów przemysłowych.

 

Przygotuj się do zimy z KOGENERACJĄ

2020-10-02

Przygotuj się do zimy z KOGENERACJĄ!

Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko!

Energetyczny krasnal zamieszkał przy wrocławskiej KOGENERACJI

2020-09-29

Dolnośląskie grono blisko czterystu krasnali powiększyło się o kolejnego przedstawiciela. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE postawił przed elektrociepłownią przy ul. Łowieckiej statuetkę skrzata, która ma kojarzyć się z ciepłem i energią elektryczną.

Piknik Sąsiedzki z udziałem wrocławskiej KOGENERACJI

2020-09-21

W minioną niedzielę, 20 września, na Kępie Mieszczańskiej, z którą sąsiaduje Elektrociepłownia Wrocław, odbył się Piknik Sąsiedzki.

KOGENERACJA wspiera organizację Pikniku Sąsiedzkiego na Kępie Mieszczańskiej

2020-09-16

W najbliższą niedzielę, 20 września, odbędzie się na Kępie Mieszczańskiej, z którą sąsiaduje wrocławska elektrociepłownia, Piknik Sąsiedzki.