<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

22.08.2018

PGE Energia Ciepła podpisała 21 sierpnia Porozumienie Generalne określające zasady współpracy ze swoimi spółkami zależnymi. Celem podpisanego Porozumienia jest zwiększenie efektywności działań w ramach zintegrowanej organizacji, jaką jest Grupa Kapitałowa PGE.
Porozumienie Generalne zostało podpisane pomiędzy PGE Energia Ciepła a jej dziewięcioma spółkami zależnymi, tj. elektrociepłowniami: PGE Toruń, Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, Elektrociepłownią Zielona Góra, spółkami usługowymi: PGE Paliwa, PGE Ekoserwis, Zower, Torec, Utex-Serwis oraz spółką celową –  PGE Gaz Toruń.

Porozumienie Generalne reguluje pod kątem prawnym i administracyjnym zasady współpracyPGE Energia Ciepła i jej spółek zależnych, wynikające bezpośrednio ze stosowania jednolitych zasad ładu korporacyjnego Grupy Kapitałowej PGE. Dla PGE Energia Ciepła, lidera Linii Biznesowej Ciepłownictwo oraz jednej z kluczowych spółek w Grupie PGE, formalizacja zasad współpracy pozwoli na wzmocnienie pozycji rynkowej spółki, ukierunkowanej na wzrost udziału w rynku ciepła sieciowego w Polsce.

Skuteczna realizacja zadań w ramach Linii Biznesowej Ciepłownictwo, której liderem jest PGE Energia Ciepła, wymaga formalnego zintegrowania działań i koordynacji procesów wszystkich dziewięciu spółek zależnych należących do PGE Energia Ciepła. Podpisanie Porozumienia Generalnego jest ważnym etapem formalizującym tę współpracę: Jesteśmy zintegrowaną spółką, mówiącą jednym głosem i realizującą wspólne interesy gospodarcze, ekonomiczne oraz oczekiwania społeczne naszych odbiorców. Takie podejście pomoże nam zrealizować ambicję bycia firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Grupa Kapitałowa PGE to największa grupa energetyczne w Polsce, jednak wszystkie jej spółki kierują się tymi samymi wartościami – Partnerstwem, Rozwojem i Odpowiedzialnością i realizują jedną misję Grupy, jaką jest budowanie wartości dla akcjonariuszy przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Porozumienie Generalne, jakie zostało dziś podpisane, jest dowodem na to, że wszystkie spółki Grupy usprawniają swoje procesy, w ramach jednej, spójnej organizacji, ukierunkowanej na realizację wspólnego celu: umacniania Grupy PGE na pozycji lidera rynku energii i ciepła w Polsce, który wykorzystuje swoje zasoby w służbie klientom – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Po powstaniu, z przejętych w listopadzie 2017 r. aktywów, nowej spółki PGE Energia Ciepła, Grupa PGE ogłosiła w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa, zakładającą wydzielenie Linii Biznesowej Ciepłownictwo, której liderem i integratorem jest PGE Energia Ciepła. Kolejnym krokiem konsolidującym działalność w ramach Grupy było ogłoszenie w czerwcu Planu Podziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Zgodnie z przyjętym Planem, do PGE Energia Ciepła z PGE GiEK przejdzie w styczniu 2019 r. sześć elektrociepłowni EC Gorzów Wielkopolski, EC Bydgoszcz, EC Kielce, EC Zgierz, EC Rzeszów i EC Lublin.

Sportowcy z wrocławskiej elektrociepłowni z bardzo dobrymi wynikami w 2019 roku

2020-01-17

Członkowie Towarzystwa Sportowo-Turystycznego, działającego przy KOGENERACJI, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, w ubiegłym roku odnieśli liczne sukcesy w rozgrywkach sportowych. Wrocławska elektrociepłownia wspiera funkcjonowanie klubu już od przeszło dwudziestu lat.

KOGENERACJA dzieli się ciepłem i dobra energią

2020-01-14

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, już od ponad stu lat obecny jest w miejskim krajobrazie Wrocławia. Spółka dostarcza mieszkańcom ciepło i energię elektryczną, ale również angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności. W 2019 roku łączna kwota, jaką KOGENERACJA wsparła liczne instytucje oraz wydarzenia, wyniosła blisko 500 tysięcy zł.

W 2019 roku we Wrocławiu i w Gminie Siechnice przyłączono do sieci ciepłowniczej 130 obiektów

2020-01-10

130 obiektów o łącznej mocy 63,76 MWt zostało przyłączonych w minionym roku do sieci ciepłowniczej na terenie Wrocławia i Gminy Siechnice. Dwie trzecie z nich to nowopowstałe obiekty, pozostałe to istniejące budynki, w których właściciele zmienili dotychczasowe źródło zasilania na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej.

Finał licytacji na rzecz skrzywdzonych zwierząt zorganizowanej przez wrocławską EKOSTRAŻ przy wsparciu KOGENERACJI S.A.

2019-12-24

Sukcesem zakończyła się świąteczna licytacja limitowanej serii maskotek – przytulanek zorganizowana z inicjatywy EKOSTRAŻY oraz KOGENERACJI S.A. należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, w ramach projektu „Bo każde zwierzę zasługuje na miłość i opiekę”.

Mikołaje z KOGENERACJI obdarowały podopiecznych fundacji

2019-12-20

Za sprawą KOGENERACJI należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, wrocławska Barka Tumska powitała na swoim pokładzie niecodziennych gości. Do jej nabrzeża przypłynęła smocza łódź pełna Mikołajów, którzy upominkami obdarowali niepełnosprawną młodzież.

EKOSTRAŻ przy wsparciu KOGENERACJI S.A. rozpoczęła licytację niezwykłych przytulanek na rzecz skrzywdzonych zwierząt

2019-12-18

Z inicjatywy EKOSTRAŻY oraz KOGENERACJI S.A. należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, powstała limitowana seria maskotek – przytulanek, które wylicytowane zostaną tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w ramach projektu „Bo każde zwierzę zasługuje na miłość i opiekę”.

Duży sukces dnia otwartego „Chodź na łyżwy” współorganizowanego we Wrocławiu przez PGE Energia Ciepła

2019-12-03

Ponad 200 dzieci i dorosłych odwiedziło wrocławskie lodowisko Spartan podczas bezpłatnych zajęć nauki jazdy na łyżwach organizowanych w ramach dnia otwartego programu „Chodź na łyżwy”. Akcja została zorganizowana przez Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego we współpracy z PGE Energia Ciepła, spółką z Grupy PGE oraz dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Chodź na łyżwy - zapraszamy do udziału w pikniku łyżwiarskim we Wrocławiu

2019-11-28

Zapraszamy na piknik łyżwiarski oraz dzień otwarty programu „Chodź na łyżwy” – po raz pierwszy we Wrocławiu!
W niedzielę, 1 grudnia, od 7.30 do 10.00, na lodowisku przy ul. Spiskiej we Wrocławiu na wszystkich chętnych czekają bezpłatne zajęcia nauki jazdy na łyżwach, prowadzone przez instruktorów z klubu Axel Wrocław, będącego członkiem PZŁF. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, rejestracja odbywa się pod poniższym linkiem: http://bit.ly/ChodźNaŁyżwyWrocław
Program „Chodź na łyżwy” to akcja Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PGE Energia Ciepła SA. W ramach programu popularyzujemy łyżwiarstwo figurowe, pokazując, że jest to sport dla osób w każdym wieku, dla całych rodzin.