<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

22.08.2018

PGE Energia Ciepła podpisała 21 sierpnia Porozumienie Generalne określające zasady współpracy ze swoimi spółkami zależnymi. Celem podpisanego Porozumienia jest zwiększenie efektywności działań w ramach zintegrowanej organizacji, jaką jest Grupa Kapitałowa PGE.
Porozumienie Generalne zostało podpisane pomiędzy PGE Energia Ciepła a jej dziewięcioma spółkami zależnymi, tj. elektrociepłowniami: PGE Toruń, Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, Elektrociepłownią Zielona Góra, spółkami usługowymi: PGE Paliwa, PGE Ekoserwis, Zower, Torec, Utex-Serwis oraz spółką celową –  PGE Gaz Toruń.

Porozumienie Generalne reguluje pod kątem prawnym i administracyjnym zasady współpracyPGE Energia Ciepła i jej spółek zależnych, wynikające bezpośrednio ze stosowania jednolitych zasad ładu korporacyjnego Grupy Kapitałowej PGE. Dla PGE Energia Ciepła, lidera Linii Biznesowej Ciepłownictwo oraz jednej z kluczowych spółek w Grupie PGE, formalizacja zasad współpracy pozwoli na wzmocnienie pozycji rynkowej spółki, ukierunkowanej na wzrost udziału w rynku ciepła sieciowego w Polsce.

Skuteczna realizacja zadań w ramach Linii Biznesowej Ciepłownictwo, której liderem jest PGE Energia Ciepła, wymaga formalnego zintegrowania działań i koordynacji procesów wszystkich dziewięciu spółek zależnych należących do PGE Energia Ciepła. Podpisanie Porozumienia Generalnego jest ważnym etapem formalizującym tę współpracę: Jesteśmy zintegrowaną spółką, mówiącą jednym głosem i realizującą wspólne interesy gospodarcze, ekonomiczne oraz oczekiwania społeczne naszych odbiorców. Takie podejście pomoże nam zrealizować ambicję bycia firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Grupa Kapitałowa PGE to największa grupa energetyczne w Polsce, jednak wszystkie jej spółki kierują się tymi samymi wartościami – Partnerstwem, Rozwojem i Odpowiedzialnością i realizują jedną misję Grupy, jaką jest budowanie wartości dla akcjonariuszy przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Porozumienie Generalne, jakie zostało dziś podpisane, jest dowodem na to, że wszystkie spółki Grupy usprawniają swoje procesy, w ramach jednej, spójnej organizacji, ukierunkowanej na realizację wspólnego celu: umacniania Grupy PGE na pozycji lidera rynku energii i ciepła w Polsce, który wykorzystuje swoje zasoby w służbie klientom – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Po powstaniu, z przejętych w listopadzie 2017 r. aktywów, nowej spółki PGE Energia Ciepła, Grupa PGE ogłosiła w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa, zakładającą wydzielenie Linii Biznesowej Ciepłownictwo, której liderem i integratorem jest PGE Energia Ciepła. Kolejnym krokiem konsolidującym działalność w ramach Grupy było ogłoszenie w czerwcu Planu Podziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Zgodnie z przyjętym Planem, do PGE Energia Ciepła z PGE GiEK przejdzie w styczniu 2019 r. sześć elektrociepłowni EC Gorzów Wielkopolski, EC Bydgoszcz, EC Kielce, EC Zgierz, EC Rzeszów i EC Lublin.

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu i PGE Energia Ciepła zachęcają do zostania w domu

2020-04-05

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu wspólnie z PGE Energia Ciepła, do której należy wrocławska KOGENERACJA S.A. rozpoczęła akcję #zostańwdomu i ciesz się muzyką. Filharmonicy z orkiestr symfonicznych największych polskich miast zapraszają na premierę swojego koncertu, który zagrali wspólnie – lecz na odległość.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej dla aglomeracji wrocławskiej niezagrożona w trakcie epidemii koronawirusa

2020-03-16

W obliczu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz mając na względzie dobro mieszkańców, Prezes Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE podjął decyzję o wprowadzeniu w życie wytycznych mających zagwarantować niezakłóconą produkcję ciepła i energii elektrycznej.

KOGENERACJA S.A. wraz z Gazetą Wrocławską zorganizowały debatę dotyczącą zagospodarowania obiektów po obecnej Elektrociepłowni Czechnica

2020-03-13

10 marca, na terenie Elektrociepłowni Czechnica odbyła się debata na temat przyszłości obiektów obecnej EC Czechnica, po wybudowaniu w Siechnicach nowej jednostki produkcyjnej.

KOGENERACJA i GAZ-SYSTEM podpisały umowę przyłączeniową do sieci gazowej dla planowanej nowej elektrociepłowni w Siechnicach

2020-03-05

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE oraz spółka GAZ-SYSTEM podpisały umowę na przyłączenie do sieci przesyłowej nowego źródła energii, jakim będzie wybudowana w Siechnicach nowa elektrociepłownia. To inwestycja o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej.

KOGENERACJA i Fortum podpisały umowę przyłączeniową dla planowanej nowej elektrociepłowni w Siechnicach

2020-02-21

20 lutego Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE oraz Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. podpisały umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowego źródła ciepła, jakim będzie wybudowana w Siechnicach nowa elektrociepłownia.

KOGENERACJA S.A. zakwalifikowana do I etapu XXIII edycji konkursu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

2020-02-19

Miło nam poinformować, że Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. został zakwalifikowany do I etapu trzynastej edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, którego celem jest wyłonienie najlepszych witryn internetowych spółek giełdowych.

KOGENERACJA S.A. podpisała z Politechniką Wrocławską umowę, która jest pierwszym krokiem w kierunku zagospodarowania obiektów Elektrociepłowni Czechnica

2020-02-10

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należący do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, podpisał z Politechniką Wrocławską umowę na realizację studium obiektów obecnej Elektrociepłowni Czechnica. To efekt listu intencyjnego dotyczącego zagospodarowania tego historycznego obiektu podpisanego z Burmistrzem Siechnic w 2019 r.

Relacja z VII Konferencji „Kogeneracja – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

2020-02-07

W dniach 4-5 lutego br. we Wrocławiu odbyła się VII edycja Konferencji „Kogeneracja – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”, której Partnerem był Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.