<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

22.08.2018

PGE Energia Ciepła podpisała 21 sierpnia Porozumienie Generalne określające zasady współpracy ze swoimi spółkami zależnymi. Celem podpisanego Porozumienia jest zwiększenie efektywności działań w ramach zintegrowanej organizacji, jaką jest Grupa Kapitałowa PGE.
Porozumienie Generalne zostało podpisane pomiędzy PGE Energia Ciepła a jej dziewięcioma spółkami zależnymi, tj. elektrociepłowniami: PGE Toruń, Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, Elektrociepłownią Zielona Góra, spółkami usługowymi: PGE Paliwa, PGE Ekoserwis, Zower, Torec, Utex-Serwis oraz spółką celową –  PGE Gaz Toruń.

Porozumienie Generalne reguluje pod kątem prawnym i administracyjnym zasady współpracyPGE Energia Ciepła i jej spółek zależnych, wynikające bezpośrednio ze stosowania jednolitych zasad ładu korporacyjnego Grupy Kapitałowej PGE. Dla PGE Energia Ciepła, lidera Linii Biznesowej Ciepłownictwo oraz jednej z kluczowych spółek w Grupie PGE, formalizacja zasad współpracy pozwoli na wzmocnienie pozycji rynkowej spółki, ukierunkowanej na wzrost udziału w rynku ciepła sieciowego w Polsce.

Skuteczna realizacja zadań w ramach Linii Biznesowej Ciepłownictwo, której liderem jest PGE Energia Ciepła, wymaga formalnego zintegrowania działań i koordynacji procesów wszystkich dziewięciu spółek zależnych należących do PGE Energia Ciepła. Podpisanie Porozumienia Generalnego jest ważnym etapem formalizującym tę współpracę: Jesteśmy zintegrowaną spółką, mówiącą jednym głosem i realizującą wspólne interesy gospodarcze, ekonomiczne oraz oczekiwania społeczne naszych odbiorców. Takie podejście pomoże nam zrealizować ambicję bycia firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Grupa Kapitałowa PGE to największa grupa energetyczne w Polsce, jednak wszystkie jej spółki kierują się tymi samymi wartościami – Partnerstwem, Rozwojem i Odpowiedzialnością i realizują jedną misję Grupy, jaką jest budowanie wartości dla akcjonariuszy przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Porozumienie Generalne, jakie zostało dziś podpisane, jest dowodem na to, że wszystkie spółki Grupy usprawniają swoje procesy, w ramach jednej, spójnej organizacji, ukierunkowanej na realizację wspólnego celu: umacniania Grupy PGE na pozycji lidera rynku energii i ciepła w Polsce, który wykorzystuje swoje zasoby w służbie klientom – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Po powstaniu, z przejętych w listopadzie 2017 r. aktywów, nowej spółki PGE Energia Ciepła, Grupa PGE ogłosiła w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa, zakładającą wydzielenie Linii Biznesowej Ciepłownictwo, której liderem i integratorem jest PGE Energia Ciepła. Kolejnym krokiem konsolidującym działalność w ramach Grupy było ogłoszenie w czerwcu Planu Podziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Zgodnie z przyjętym Planem, do PGE Energia Ciepła z PGE GiEK przejdzie w styczniu 2019 r. sześć elektrociepłowni EC Gorzów Wielkopolski, EC Bydgoszcz, EC Kielce, EC Zgierz, EC Rzeszów i EC Lublin.

KOGENERACJA współpracuje z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

2022-07-26

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej podpisały porozumienie o współpracy dotyczące wspólnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych i praktyk studenckich.

Informacja o uruchomieniu jednego z bloków ciepłowniczych EC Wrocław

2022-06-30

Informujemy, że dziś w nocy na terenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. rozpoczną się prace związane z uruchomieniem jednego z bloków ciepłowniczych, które potrwają do piątkowego popołudnia.

Każdorazowo rozpalenie kotła na bloku powoduje emisję dymu spowodowaną użyciem paliwa rozpałkowego. Taki rozruch jest normalną częścią procesu technologicznego i jest na bieżąco monitorowany przez Spółkę oraz niezależne instytucje.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni odbywa się w sposób niezakłócony.

Raport Roczny KOGENERACJI S.A. za 2021 rok

2022-06-21

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym KOGENERACJI S.A. za 2021 rok.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom XII KOGENERACJA Biegaj w Siechnicach

2022-06-07

5 czerwca, w Siechnicach, w sąsiedztwie EC Czechnica odbyła się dwunasta edycja ulicznego biegu na pięć i dziesięć kilometrów o Puchar Burmistrza Siechnic, XII KOGENERACJA Biegaj w Siechnicach, połączona z obchodami 25-lecia nadania Siechnicom praw miejskich.

Letnie modernizacje i remonty w KOGENERACJI

2022-06-06

Trwa kampania remontowa w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należącym do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Do końca lipca ma zakończyć się remont kapitalny kotła i młynów węglowych bloku ciepłowniczego 1 we wrocławskiej elektrociepłowni.

KOGENERACJA podpisała kolejną umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w Siechnicach

2022-05-30

27 maja br. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA z Grupy PGE podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kolejną umowę na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach. Kwota udzielonego finansowania preferencyjnego w ramach zawartej umowy wynosi 50 mln zł. Wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi 1 mld 160 mln zł.

KOGENERACJA sponsorem tytularnym zawodów Biegaj w Siechnicach

2022-05-25

W niedzielę, 5 czerwca w centrum Siechnic już po raz dwunasty odbędą się biegi uliczne na pięć i dziesięć kilometrów o puchar Burmistrza Milana Ušáka. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pro-Run, a jego sponsorem tytularnym – już trzeci raz – został Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2022 r.

2022-05-24

• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 140 mln zł, czyli o 7 procent wyższy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (131 mln zł).
• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 76 mln zł, czyli o 8 procent wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (70 mln zł).
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po 3 miesiącach 2022 r. wyniosły 58 mln zł i były na porównywalnym poziomie w odniesieniu do 3 miesięcy 2021 r. (57 mln zł).
• W okresie 3 miesięcy 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 806 GWh energii elektrycznej i 4 514 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 421 GWh energii elektrycznej i 3 997 TJ ciepła.