<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

23/02/21

Centrum Edukacyjne Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, którego Mecenasem jest KOGENERACJA S.A. to inicjatywa, która powstała w 2015 roku z myślą o najmłodszych odbiorcach kultury – dzieciach, a także o ich rodzicach. To wyjątkowe miejsce zrodziło się z miłości do sztuki, szczególnie muzyki, i przekonania, że właśnie sztuka jest kluczowym aspektem potrzebnym do rozwoju każdego młodego człowieka.

Poprzez różne formy aktywności artystycznej – muzykę, śpiew, taniec, zabawę – dzieci inspirowane są do rozwijania swojego indywidualnego potencjału muzycznego. Zajęcia artystyczne nie tylko rozwijają umiejętności muzyczne oraz wrażliwość i ciekawość świata dźwięków, lecz także stymulują rozwój innych kompetencji – intelektualnych, językowych czy społecznych.

W sezonie artystycznym 2020/ 2021 szeroka oferta zajęć kierowana jest do dzieci w grupie wiekowej od 0 do 15 lat: do odbiorców indywidualnych – rodziców wraz ze swoimi dziećmi, jak również do grup zorganizowanych – przedszkolnych oraz szkolnych.

W bogatej ofercie zajęć indywidualnych znajduje się aż dwanaście różnorodnych propozycji: od zajęć gordonowskich adresowanych do niemowląt i małych dzieci oraz ich rodzicami (Gordonki, Dubi du), przez zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym (Karuzela… lalala, Do, re, mi, Raz, dwa – ty czy ja?), po zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym. Dla najstarszych podopiecznych organizowane są m.in. zajęcia wokalne i taneczne (Zajęcia wokalno-taneczne z elementami gry na instrumentarium Orffa, Hej, na ludowo, Śpiewać każdy może, Bajkowe śpiewanki), zajęcia teatralne (Mały teatr dźwięku) oraz zajęcia przygotowujące do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej (Zerówka muzyczna).

Oferta grupowa zajęć w Centrum Edukacyjnym NFM jest skierowana do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Została przygotowana w oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego jako uzupełnienie programu edukacji muzycznej.

W trakcie lekcji rytmu, lekcji muzyczno-językowych Na francuską/angielską nutę czy lekcji muzycznych Z przytupem stymulowane są podstawowe funkcje percepcyjno-motoryczne maluchów, rozwijane i doskonalone ich umiejętności artystyczne oraz wspierana kreatywność w różnych formach działania. Dodatkowo podczas zajęć Słuchanie i zwiedzanie NFM, najmłodsi poznają tajniki pracy zespołów artystycznych NFM.

Ważnym aspektem pracy Centrum Edukacyjnego NFM jest działalność koncertowa, w ramach której dzieci wraz z rodzicami mogą uczestniczyć w cyklu niedzielnych spotkań, tj. w Muzycznych porankach dla maluchów oraz Warsztatach gordonowskich. Przy muzyce granej na żywo aktywnie słuchają, śpiewają i improwizują, angażując przy tym niemal wszystkie swoje zmysły. Wszystko przebiega w atmosferze sprzyjającej rozwijaniu wyobraźni muzycznej oraz umiejętności słuchania i rozumienia dźwięków. Zwieńczeniem sezonu artystycznego w Centrum Edukacyjnym NFM jest koncert Dzieci rządzą sceną, podczas którego mali artyści prezentują publiczności efekty swojej twórczej pracy.

Rokrocznie gościnne progi NFM odwiedzają setki dzieci i ich rodziców. Miła atmosfera, bezpieczne otoczenie, świetni fachowcy, towarzystwo innych dzieci – to wszystko sprawia, że mali odbiorcy wspaniale wyrażają siebie dzięki muzyce i twórczej zabawie!

Zdjęcia z archiwum NFM

Ciesz się ciepłem przez cały rok

2022-04-20

Ciepło 365 dni w roku – kampania informacyjna PGE Energia Ciepła

Elektrociepłownie wytwarzają ciepło przez cały rok. Nawet latem produkują ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej czy odbiorców bezpośrednich ciepła w parze, np. pralni. Sezon grzewczy jest zatem umowny, jego rozpoczęcie warunkowane jest tylko zapotrzebowaniem mieszkańców na ciepło. Właściciele lub zarządcy budynków, czyli spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe mogą włączyć ogrzewanie w każdej chwili. Ciepłownicy są na to przygotowani.

KOGENERACJA będzie współfinansować przebudowę drogi w Siechnicach

2022-04-14

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podpisał z Burmistrzem Siechnic umowę określającą zasady finansowania przebudowy ul. Stawowej w Siechnicach.

KOGENERACJA podsumowała zimę 2021/ 2022

2022-04-08

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podsumowała zimę 2021/ 2022. Najniższą temperaturę tegorocznej zimy -12,5°C odnotowano 26 grudnia 2021. Dla porównania w poprzednim sezonie grzewczym najniższa temperatura na zewnątrz spadła do -16°C (18 stycznia 2021 r.). Ze względu na łagodne warunki atmosferyczne KOGENERACJA w czasie zakończonego właśnie sezonu zimowego wyprodukowała o ok. 1,5 proc. ciepła mniej niż w poprzednim sezonie.

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA w 2021 r.

2022-03-22

• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA osiągnęła wynik EBITDA po 12 miesiącach 2021 r. na poziomie 253 mln zł, czyli o 21 procent niższy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (319 mln zł).
• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA osiągnęła zysk netto w wysokości 57 mln zł, czyli o 55 procent niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (126 mln zł).
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po 12 miesiącach 2021 r. wyniosły 328 mln zł i były wyższe o 113 procent, niż w tym samym okresie ubiegłego roku (154 mln zł).
• W 2021 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA sprzedała 2 661 GWh energii elektrycznej i 11 986 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 1 216 GWh energii elektrycznej i 10 608 TJ ciepła.

Informacja o uruchomieniu jednego z bloków ciepłowniczych EC Wrocław

2022-03-17

Informujemy, że dzisiaj w godzinach popołudniowych na terenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. prowadzone będzie uruchomienie jednego z bloków ciepłowniczych, po zakończonym remoncie. Każdorazowo rozpalenie kotła na bloku powoduje krótkotrwałą emisję dymu spowodowaną użyciem paliwa rozpałkowego. Taki rozruch jest normalną częścią procesu technologicznego i jest na bieżąco monitorowany przez Spółkę oraz niezależne instytucje.
Produkcja ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni odbywa się w sposób niezakłócony.

KOGENERACJA i Politechnika Wrocławska podpisały porozumienie o współpracy

2022-02-10

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej podpisały porozumienie o współpracy.

Przed nami trzeci rok współpracy Narodowego Forum Muzyki i PGE Energia Ciepła

2022-01-28

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, do której należy KOGENERACJA, wrocławski wytwórca ciepła i energii elektrycznej, już trzeci raz nawiązała współpracę z Narodowym Forum Muzyki. Na mocy podpisanej umowy PGE Energia Ciepła przez kolejny rok z rzędu będzie Mecenasem Centrum Edukacyjnego NFM.

Wrocławska KOGENERACJA dzieli się z mieszkańcami ciepłem i dobrą energią

2022-01-17

KOGENERACJA należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE produkuje ciepło i energię elektryczną, ale również angażuje się w akcje na rzecz lokalnych społeczności. W 2021 roku wrocławska elektrociepłownia, za pośrednictwem Fundacji PGE, przeznaczyła na lokalne działania pomocowe blisko 400 tysięcy zł.