<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

20/12/19

Za sprawą KOGENERACJI należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, wrocławska Barka Tumska powitała na swoim pokładzie niecodziennych gości. Do jej nabrzeża przypłynęła smocza łódź pełna Mikołajów, którzy upominkami obdarowali niepełnosprawną młodzież.

Już po raz siódmy sportowcy z Towarzystwa Sportowo – Turystycznego, działającego przy KOGENERACJI wcielili się w role brodatych jegomościów, by nieść radość niepełnosprawnym podopiecznym jednej z wrocławskich placówek opiekuńczych w ramach dorocznej akcji „Podaruj dziecku uśmiech – Mikołaje są wszędzie”.

Co roku wiosłująca po Odrze załoga smoczej łodzi w strojach Mikołajów wywołuje uśmiechy na twarzach mieszkańców Wrocławia. Jeszcze większa jest radość obdarowanych, witających niecodziennych gości na Barce Tumskiej, która wspólnie z wrocławską elektrociepłownią organizuje całe przedsięwzięcie.

– Jako lokalny wytwórca ciepła, szczególnie w ten świąteczny czas, chcemy wspierać potrzebujących mieszkańców miasta i przynosić radość dzieciom – podkreśla Paweł Szczeszek, Prezes KOGENERACJI.

Jacek Wojtyłło z Towarzystwa Sportowo – Turystycznego, koordynator akcji, wyjaśnia, że przygotowania do dorocznej mikołajowej imprezy rozpoczynają się na kilka miesięcy wcześniej. – Co roku z wielką radością kompletujemy ekipę do smoczej łodzi. Chcemy przy tej okazji pokazać, że brak śniegu nam nie straszny, bo Mikołaj może przemieszczać się również drogą wodną. Wybraliśmy smocze łodzie, bo to piękny i nadal dość oryginalny środek transportu.

Pomysł na pływających Mikołajów zrodził się w 2012 roku. Od tego czasu Towarzystwo Sportowo Turystyczne obdarowało już 400 osób, w tym przede wszystkim niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz ich opiekunów. Świąteczne upominki zostały między innymi przekazane uczniom Szkoły Przysposabiającej do Pracy z ul. Wejherowskiej, uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej „Przystań” oraz terapii zajęciowej „Muminki” prowadzonej przez Fundację im. Brata Alberta. W tym roku torby wypełnione upominkami trafiły do kolejnych 60 osób ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji.

Wrocławska KOGENERACJA dzieli się z mieszkańcami ciepłem i dobrą energią

2022-01-17

KOGENERACJA należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE produkuje ciepło i energię elektryczną, ale również angażuje się w akcje na rzecz lokalnych społeczności. W 2021 roku wrocławska elektrociepłownia, za pośrednictwem Fundacji PGE, przeznaczyła na lokalne działania pomocowe blisko 400 tysięcy zł.

KOGENERACJA partnerem tegorocznej akcji „EKOSTRAŻ i Przyjaciele” - kup kalendarz i pomóż zwierzakom w potrzebie

2021-12-14

Już czwarty rok z rzędu Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERCJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE pomaga zwierzętom będącym pod opieką wrocławskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ. Jak co roku, w grudniu rozpoczyna się sprzedaż niezwykłych kalendarzy na nadchodzący rok, z której dochód w całości zostanie przeznaczony na opiekę nad pokrzywdzonymi i bezdomnymi zwierzętami.

KOGENERACJA po raz kolejny podzieliła się ciepłem z potrzebującymi

2021-12-13

Wrocławska placówka opiekuńczo – wychowawcza oraz potrzebujący mieszkańcy Gminy Siechnice otrzymali pomoc finansową od wrocławskiej KOGENERACJI w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”.

PGE Energia Ciepła oraz KOGENERACJA podpisały umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w Siechnicach i Zgierzu

2021-12-10

Zarząd PGE Energia Ciepła oraz Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA  z Grupy PGE w obecności Anny Moskwy – Minister Klimatu i Środowiska, podpisał trzy umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach oraz Zgierzu. Wydarzenie odbyło się 10 grudnia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Łączna kwota udzielonego finansowania preferencyjnego wynosi blisko 352 mln zł.

Siechnickie kominy świąteczną inspiracją

2021-12-08

Miło nam poinformować, że głosami mieszkańców, w tegorocznym konkursie na kartkę świąteczną Gminy Siechnice zwyciężyła Zuzia Kowalska, uczennica kl. III a Szkoły Podstawowej w Siechnicach.

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA za trzy kwartały 2021 r.

2021-11-23

·       Grupa Kapitałowa KOGENERACJA osiągnęła wynik EBITDA za okres 9 miesięcy 2021 r. na poziomie 216 mln zł, czyli o 17 procent niższy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (259 mln zł).

·       Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto w wysokości 69 mln zł, czyli o 38 procent niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (112 mln zł).

·       Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej za okres 9 miesięcy 2021 r. wyniosły 244 mln zł i były wyższe o 157 procent, niż w tym samym okresie ubiegłego roku (95 mln zł).

·       W okresie 9 miesięcy 2021 r. Grupa Kapitałowa sprzedała 1 857 GWh energii elektrycznej i 7 929 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 796 GWh energii elektrycznej i 7 017 TJ ciepła.

Konkurs na najlepszy projekt rewitalizacji budynków po elektrociepłowni w Siechnicach rozstrzygnięty

2021-11-17

Konkurs na najlepsze propozycje rewitalizacji Elektrociepłowni Czechnica został rozstrzygnięty. Laureaci, studenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, przygotowali oryginalne projekty zmian w ponad stuletnim kompleksie, proponując tam m.in. trzygwiazdkowy hotel, zespół basenowy czy centrum wystawienniczo-multimedialne.

 

KOGENERACJA partnerem mobilnej gry terenowej, której akcja toczy się w Siechnicach

2021-11-10

Siechnice mogą pochwalić się własną terenową grą mobilną. To efekt współpracy Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Centrum Kultury w Siechnicach.