<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

20/12/19

Za sprawą KOGENERACJI należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, wrocławska Barka Tumska powitała na swoim pokładzie niecodziennych gości. Do jej nabrzeża przypłynęła smocza łódź pełna Mikołajów, którzy upominkami obdarowali niepełnosprawną młodzież.

Już po raz siódmy sportowcy z Towarzystwa Sportowo – Turystycznego, działającego przy KOGENERACJI wcielili się w role brodatych jegomościów, by nieść radość niepełnosprawnym podopiecznym jednej z wrocławskich placówek opiekuńczych w ramach dorocznej akcji „Podaruj dziecku uśmiech – Mikołaje są wszędzie”.

Co roku wiosłująca po Odrze załoga smoczej łodzi w strojach Mikołajów wywołuje uśmiechy na twarzach mieszkańców Wrocławia. Jeszcze większa jest radość obdarowanych, witających niecodziennych gości na Barce Tumskiej, która wspólnie z wrocławską elektrociepłownią organizuje całe przedsięwzięcie.

– Jako lokalny wytwórca ciepła, szczególnie w ten świąteczny czas, chcemy wspierać potrzebujących mieszkańców miasta i przynosić radość dzieciom – podkreśla Paweł Szczeszek, Prezes KOGENERACJI.

Jacek Wojtyłło z Towarzystwa Sportowo – Turystycznego, koordynator akcji, wyjaśnia, że przygotowania do dorocznej mikołajowej imprezy rozpoczynają się na kilka miesięcy wcześniej. – Co roku z wielką radością kompletujemy ekipę do smoczej łodzi. Chcemy przy tej okazji pokazać, że brak śniegu nam nie straszny, bo Mikołaj może przemieszczać się również drogą wodną. Wybraliśmy smocze łodzie, bo to piękny i nadal dość oryginalny środek transportu.

Pomysł na pływających Mikołajów zrodził się w 2012 roku. Od tego czasu Towarzystwo Sportowo Turystyczne obdarowało już 400 osób, w tym przede wszystkim niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz ich opiekunów. Świąteczne upominki zostały między innymi przekazane uczniom Szkoły Przysposabiającej do Pracy z ul. Wejherowskiej, uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej „Przystań” oraz terapii zajęciowej „Muminki” prowadzonej przez Fundację im. Brata Alberta. W tym roku torby wypełnione upominkami trafiły do kolejnych 60 osób ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji.

Wrocławska KOGENERACJA partnerem internetowej ekogry dla najmłodszych

2021-01-13

Ekoeksperymentarium – wyjątkowa gra online dla całej rodziny, która uczy ekologii i promuje zdrowy styl życia. Jednym z jej partnerów jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

KOGENERACJA S.A. zakończyła kolejny etap rozbudowy sieci ciepłowniczej na wrocławskim Zawidawiu

2020-12-14

KOGENERACJA S.A., należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, sfinalizowała kolejny etap rozbudowy sieci, którą ciepło z Elektrociepłowni Zawidawie popłynie do odbiorców północnej części Wrocławia.

KOGENERACJA podzieliła się ciepłem z potrzebującymi

2020-12-09

W ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, „Dzielimy się ciepłem”, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. wsparł wrocławską placówkę opiekuńczo – wychowawczą oraz potrzebujących mieszkańców Gminy Siechnice, na łączną kwotę 50 tysięcy złotych.

KOGENERACJA S.A. wspiera wrocławską EKOSTRAŻ w licytacji niezwykłych maskotek, na rzecz bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt

2020-12-08

KOGENERACJA S.A., należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, już po raz drugi, w ramach projektu „Bo każde zwierzę zasługuje na miłość i opiekę”, pomaga wrocławskiej EKOSTRAŻY w zorganizowaniu świątecznej licytacji limitowanej serii maskotek – przytulanek. Całkowity dochód z akcji przeznaczony zostanie na rzecz zwierząt w potrzebie.

KOGENERACJA wspiera potrzebujących w walce z pandemią koronawirusa

2020-12-01

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE włączył się w pomoc wrocławskim placówkom medycznym w walce z pandemią COVID-19. Spółka przekazała również środki ochrony osobistej lokalnym placówkom opiekuńczym.

Oszczędzaj ciepło z PGE Energia Ciepła

2020-11-19

Rozpoczęła się nowa kampania PGE Energia Ciepła pt. „Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko”, w której odbiorcy ciepła mogą dowiedzieć się, jak w łatwy sposób oszczędzać ciepło, zmniejszając jego zużycie i dbając o środowisko.

Wyższe wyniki Grupy KOGENERACJA za trzy kwartały 2020

2020-11-09

Grupa KOGENERACJA osiągnęła po 9-ciu miesiącach 2020 r. wynik EBITDA na poziomie 259 mln zł, czyli o 70 procent większy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (152 mln zł).

Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 112 mln zł, czyli ponad trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

KOGENERACJA S.A. Honorowym Gospodarzem XIV Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej

2020-10-12

7-8 października 2020 r. we Wrocławiu odbył się XIV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej. Gospodarzami Honorowymi wydarzenia był Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., PGE Energia Ciepła, PCC Rokita SA oraz Browar Namysłów z Grupy Żywiec S.A.