<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

12/10/20

7-8 października 2020 r. we Wrocławiu odbył się XIV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej. Gospodarzami Honorowymi wydarzenia był Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., PGE Energia Ciepła, PCC Rokita SA oraz Browar Namysłów z Grupy Żywiec S.A.

Podczas Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej specjaliści z zakładów przemysłowych i energetyki spotkali się, by wspólnie omówić problemy związane z gospodarką wodno-ściekową. Konferencja co roku tworzy doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i prezentacji nowoczesnych rozwiązań oraz dostępnych technologii.

Woda zaczyna być towarem deficytowym o strategicznym znaczeniu. Polska jest krajem o małych zasobach wodnych i dlatego sposób jej wykorzystania ma kluczowe znaczenie dla państwa. Gospodarka o obiegu zamkniętym, magazynowanie i odzyskiwanie wody stają się priorytetem najbliższych lat – mówił podczas otwarcia Adam Grzeszczuk, Prezes Zarządu firmy BMP Sp. z o.o., która jest organizatorem spotkania.

KOGENERACJA stoi dzisiaj przed wielkim wyzwaniem zmiany technologii z węglowej na gazową, a także takim pt. „ochrona środowiska”. Jedną z takich poważnych inwestycji, którą planujemy w najbliższych latach, jest nowa Elektrociepłownia Czechnica – powiedział podczas rozpoczęcia Krzysztof Kwiecień, Wiceprezes Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Program kongresu, poza sesją wprowadzającą, obejmował cztery panele tematyczne oraz debatę. Panele dotyczyły zarządzania gospodarką wodno-ściekową w obliczu zmian, gospodarki wodnej, nowoczesnych metod oczyszczania ścieków w praktyce oraz aktualnych wyzwań dla przemysłu. W ramach debaty dyskutowano o Europejskim Zielonym Ładzie w kontekście gospodarki wodno-ściekowej. Konferencji towarzyszyła wystawa stoisk na której firmy prezentowały swoje rozwiązania i nowoczesne technologie.

O doświadczeniach dotyczących badań nad innowacyjnymi metodami oczyszczania ścieków z mokrego odsiarczania spalin opowiedział w panelu III Piotr Czupryński z PGE Energia Ciepła S.A. – Ścieki z mokrego odsiarczania spalin to szczególny rodzaj ścieków przemysłowych. Ich skład chemiczny silnie zależy od rodzaju spalanego węgla i stosowanych metod oczyszczania spalin. Głównymi problematycznymi zanieczyszczeniami są związki azotu, takie jak amoniak i azotany, metale, metaloidy i bor – podkreślił prelegent, który zaprezentował różne warianty i możliwości ograniczenia redukcji zanieczyszczań w ściekach z mokrego odsiarczania spalin. Zaproponowane zostały rozwiązania oparte o doświadczenia w realizowanych projektach badawczych i wdrożeniowych w zakresie doboru różnych biologicznych i chemicznych metod usuwania związków azotu: nitryfikacja/denitryfikacja oraz metody selektywnego usuwania metali i metali oraz niemetali z wykorzystaniem technik wymiany jonowej.

W trakcie kolacji kończącej pierwszy dzień kongresu, organizatorzy wydarzenia wręczyli podziękowania za szczególne wsparcie i zaangażowanie dla Honorowych Gospodarzy. Podziękowania w imieniu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., odebrał Krzysztof Kwiecień.

Krzysztof Kwiecień, Wiceprezes KOGENERACJI S.A.

Piotr Rzepa, Dyrektor Techniczny KOGENERACJI S.A.

Wrocławska KOGENERACJA partnerem internetowej ekogry dla najmłodszych

2021-01-13

Ekoeksperymentarium – wyjątkowa gra online dla całej rodziny, która uczy ekologii i promuje zdrowy styl życia. Jednym z jej partnerów jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

KOGENERACJA S.A. zakończyła kolejny etap rozbudowy sieci ciepłowniczej na wrocławskim Zawidawiu

2020-12-14

KOGENERACJA S.A., należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, sfinalizowała kolejny etap rozbudowy sieci, którą ciepło z Elektrociepłowni Zawidawie popłynie do odbiorców północnej części Wrocławia.

KOGENERACJA podzieliła się ciepłem z potrzebującymi

2020-12-09

W ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, „Dzielimy się ciepłem”, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. wsparł wrocławską placówkę opiekuńczo – wychowawczą oraz potrzebujących mieszkańców Gminy Siechnice, na łączną kwotę 50 tysięcy złotych.

KOGENERACJA S.A. wspiera wrocławską EKOSTRAŻ w licytacji niezwykłych maskotek, na rzecz bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt

2020-12-08

KOGENERACJA S.A., należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, już po raz drugi, w ramach projektu „Bo każde zwierzę zasługuje na miłość i opiekę”, pomaga wrocławskiej EKOSTRAŻY w zorganizowaniu świątecznej licytacji limitowanej serii maskotek – przytulanek. Całkowity dochód z akcji przeznaczony zostanie na rzecz zwierząt w potrzebie.

KOGENERACJA wspiera potrzebujących w walce z pandemią koronawirusa

2020-12-01

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE włączył się w pomoc wrocławskim placówkom medycznym w walce z pandemią COVID-19. Spółka przekazała również środki ochrony osobistej lokalnym placówkom opiekuńczym.

Oszczędzaj ciepło z PGE Energia Ciepła

2020-11-19

Rozpoczęła się nowa kampania PGE Energia Ciepła pt. „Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko”, w której odbiorcy ciepła mogą dowiedzieć się, jak w łatwy sposób oszczędzać ciepło, zmniejszając jego zużycie i dbając o środowisko.

Wyższe wyniki Grupy KOGENERACJA za trzy kwartały 2020

2020-11-09

Grupa KOGENERACJA osiągnęła po 9-ciu miesiącach 2020 r. wynik EBITDA na poziomie 259 mln zł, czyli o 70 procent większy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (152 mln zł).

Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 112 mln zł, czyli ponad trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

KOGENERACJA S.A. Honorowym Gospodarzem XIV Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej

2020-10-12

7-8 października 2020 r. we Wrocławiu odbył się XIV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej. Gospodarzami Honorowymi wydarzenia był Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., PGE Energia Ciepła, PCC Rokita SA oraz Browar Namysłów z Grupy Żywiec S.A.