<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

12/10/20

7-8 października 2020 r. we Wrocławiu odbył się XIV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej. Gospodarzami Honorowymi wydarzenia był Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., PGE Energia Ciepła, PCC Rokita SA oraz Browar Namysłów z Grupy Żywiec S.A.

Podczas Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej specjaliści z zakładów przemysłowych i energetyki spotkali się, by wspólnie omówić problemy związane z gospodarką wodno-ściekową. Konferencja co roku tworzy doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i prezentacji nowoczesnych rozwiązań oraz dostępnych technologii.

Woda zaczyna być towarem deficytowym o strategicznym znaczeniu. Polska jest krajem o małych zasobach wodnych i dlatego sposób jej wykorzystania ma kluczowe znaczenie dla państwa. Gospodarka o obiegu zamkniętym, magazynowanie i odzyskiwanie wody stają się priorytetem najbliższych lat – mówił podczas otwarcia Adam Grzeszczuk, Prezes Zarządu firmy BMP Sp. z o.o., która jest organizatorem spotkania.

KOGENERACJA stoi dzisiaj przed wielkim wyzwaniem zmiany technologii z węglowej na gazową, a także takim pt. „ochrona środowiska”. Jedną z takich poważnych inwestycji, którą planujemy w najbliższych latach, jest nowa Elektrociepłownia Czechnica – powiedział podczas rozpoczęcia Krzysztof Kwiecień, Wiceprezes Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Program kongresu, poza sesją wprowadzającą, obejmował cztery panele tematyczne oraz debatę. Panele dotyczyły zarządzania gospodarką wodno-ściekową w obliczu zmian, gospodarki wodnej, nowoczesnych metod oczyszczania ścieków w praktyce oraz aktualnych wyzwań dla przemysłu. W ramach debaty dyskutowano o Europejskim Zielonym Ładzie w kontekście gospodarki wodno-ściekowej. Konferencji towarzyszyła wystawa stoisk na której firmy prezentowały swoje rozwiązania i nowoczesne technologie.

O doświadczeniach dotyczących badań nad innowacyjnymi metodami oczyszczania ścieków z mokrego odsiarczania spalin opowiedział w panelu III Piotr Czupryński z PGE Energia Ciepła S.A. – Ścieki z mokrego odsiarczania spalin to szczególny rodzaj ścieków przemysłowych. Ich skład chemiczny silnie zależy od rodzaju spalanego węgla i stosowanych metod oczyszczania spalin. Głównymi problematycznymi zanieczyszczeniami są związki azotu, takie jak amoniak i azotany, metale, metaloidy i bor – podkreślił prelegent, który zaprezentował różne warianty i możliwości ograniczenia redukcji zanieczyszczań w ściekach z mokrego odsiarczania spalin. Zaproponowane zostały rozwiązania oparte o doświadczenia w realizowanych projektach badawczych i wdrożeniowych w zakresie doboru różnych biologicznych i chemicznych metod usuwania związków azotu: nitryfikacja/denitryfikacja oraz metody selektywnego usuwania metali i metali oraz niemetali z wykorzystaniem technik wymiany jonowej.

W trakcie kolacji kończącej pierwszy dzień kongresu, organizatorzy wydarzenia wręczyli podziękowania za szczególne wsparcie i zaangażowanie dla Honorowych Gospodarzy. Podziękowania w imieniu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., odebrał Krzysztof Kwiecień.

Krzysztof Kwiecień, Wiceprezes KOGENERACJI S.A.

Piotr Rzepa, Dyrektor Techniczny KOGENERACJI S.A.

KOGENERACJA współpracuje z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

2022-07-26

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej podpisały porozumienie o współpracy dotyczące wspólnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych i praktyk studenckich.

Informacja o uruchomieniu jednego z bloków ciepłowniczych EC Wrocław

2022-06-30

Informujemy, że dziś w nocy na terenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. rozpoczną się prace związane z uruchomieniem jednego z bloków ciepłowniczych, które potrwają do piątkowego popołudnia.

Każdorazowo rozpalenie kotła na bloku powoduje emisję dymu spowodowaną użyciem paliwa rozpałkowego. Taki rozruch jest normalną częścią procesu technologicznego i jest na bieżąco monitorowany przez Spółkę oraz niezależne instytucje.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni odbywa się w sposób niezakłócony.

Raport Roczny KOGENERACJI S.A. za 2021 rok

2022-06-21

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym KOGENERACJI S.A. za 2021 rok.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom XII KOGENERACJA Biegaj w Siechnicach

2022-06-07

5 czerwca, w Siechnicach, w sąsiedztwie EC Czechnica odbyła się dwunasta edycja ulicznego biegu na pięć i dziesięć kilometrów o Puchar Burmistrza Siechnic, XII KOGENERACJA Biegaj w Siechnicach, połączona z obchodami 25-lecia nadania Siechnicom praw miejskich.

Letnie modernizacje i remonty w KOGENERACJI

2022-06-06

Trwa kampania remontowa w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należącym do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Do końca lipca ma zakończyć się remont kapitalny kotła i młynów węglowych bloku ciepłowniczego 1 we wrocławskiej elektrociepłowni.

KOGENERACJA podpisała kolejną umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w Siechnicach

2022-05-30

27 maja br. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA z Grupy PGE podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kolejną umowę na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach. Kwota udzielonego finansowania preferencyjnego w ramach zawartej umowy wynosi 50 mln zł. Wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi 1 mld 160 mln zł.

KOGENERACJA sponsorem tytularnym zawodów Biegaj w Siechnicach

2022-05-25

W niedzielę, 5 czerwca w centrum Siechnic już po raz dwunasty odbędą się biegi uliczne na pięć i dziesięć kilometrów o puchar Burmistrza Milana Ušáka. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pro-Run, a jego sponsorem tytularnym – już trzeci raz – został Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2022 r.

2022-05-24

• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 140 mln zł, czyli o 7 procent wyższy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (131 mln zł).
• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 76 mln zł, czyli o 8 procent wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (70 mln zł).
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po 3 miesiącach 2022 r. wyniosły 58 mln zł i były na porównywalnym poziomie w odniesieniu do 3 miesięcy 2021 r. (57 mln zł).
• W okresie 3 miesięcy 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 806 GWh energii elektrycznej i 4 514 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 421 GWh energii elektrycznej i 3 997 TJ ciepła.