<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

12/10/20

7-8 października 2020 r. we Wrocławiu odbył się XIV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej. Gospodarzami Honorowymi wydarzenia był Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., PGE Energia Ciepła, PCC Rokita SA oraz Browar Namysłów z Grupy Żywiec S.A.

Podczas Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej specjaliści z zakładów przemysłowych i energetyki spotkali się, by wspólnie omówić problemy związane z gospodarką wodno-ściekową. Konferencja co roku tworzy doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i prezentacji nowoczesnych rozwiązań oraz dostępnych technologii.

Woda zaczyna być towarem deficytowym o strategicznym znaczeniu. Polska jest krajem o małych zasobach wodnych i dlatego sposób jej wykorzystania ma kluczowe znaczenie dla państwa. Gospodarka o obiegu zamkniętym, magazynowanie i odzyskiwanie wody stają się priorytetem najbliższych lat – mówił podczas otwarcia Adam Grzeszczuk, Prezes Zarządu firmy BMP Sp. z o.o., która jest organizatorem spotkania.

KOGENERACJA stoi dzisiaj przed wielkim wyzwaniem zmiany technologii z węglowej na gazową, a także takim pt. „ochrona środowiska”. Jedną z takich poważnych inwestycji, którą planujemy w najbliższych latach, jest nowa Elektrociepłownia Czechnica – powiedział podczas rozpoczęcia Krzysztof Kwiecień, Wiceprezes Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Program kongresu, poza sesją wprowadzającą, obejmował cztery panele tematyczne oraz debatę. Panele dotyczyły zarządzania gospodarką wodno-ściekową w obliczu zmian, gospodarki wodnej, nowoczesnych metod oczyszczania ścieków w praktyce oraz aktualnych wyzwań dla przemysłu. W ramach debaty dyskutowano o Europejskim Zielonym Ładzie w kontekście gospodarki wodno-ściekowej. Konferencji towarzyszyła wystawa stoisk na której firmy prezentowały swoje rozwiązania i nowoczesne technologie.

O doświadczeniach dotyczących badań nad innowacyjnymi metodami oczyszczania ścieków z mokrego odsiarczania spalin opowiedział w panelu III Piotr Czupryński z PGE Energia Ciepła S.A. – Ścieki z mokrego odsiarczania spalin to szczególny rodzaj ścieków przemysłowych. Ich skład chemiczny silnie zależy od rodzaju spalanego węgla i stosowanych metod oczyszczania spalin. Głównymi problematycznymi zanieczyszczeniami są związki azotu, takie jak amoniak i azotany, metale, metaloidy i bor – podkreślił prelegent, który zaprezentował różne warianty i możliwości ograniczenia redukcji zanieczyszczań w ściekach z mokrego odsiarczania spalin. Zaproponowane zostały rozwiązania oparte o doświadczenia w realizowanych projektach badawczych i wdrożeniowych w zakresie doboru różnych biologicznych i chemicznych metod usuwania związków azotu: nitryfikacja/denitryfikacja oraz metody selektywnego usuwania metali i metali oraz niemetali z wykorzystaniem technik wymiany jonowej.

W trakcie kolacji kończącej pierwszy dzień kongresu, organizatorzy wydarzenia wręczyli podziękowania za szczególne wsparcie i zaangażowanie dla Honorowych Gospodarzy. Podziękowania w imieniu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., odebrał Krzysztof Kwiecień.

Krzysztof Kwiecień, Wiceprezes KOGENERACJI S.A.

Piotr Rzepa, Dyrektor Techniczny KOGENERACJI S.A.

KOGENERACJA S.A. Honorowym Gospodarzem XIV Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej

2020-10-12

7-8 października 2020 r. we Wrocławiu odbył się XIV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej. Gospodarzami Honorowymi wydarzenia był Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., PGE Energia Ciepła, PCC Rokita SA oraz Browar Namysłów z Grupy Żywiec S.A.

Warsztaty na temat rewitalizacji siechnickiej elektrociepłowni

2020-10-06

Przedstawiciele Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółki zależnej PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych z inicjatywy Burmistrza Siechnic, które poświęcone były zagospodarowaniu terenów po starej Elektrociepłowni Czechnica. Spotkanie to było następstwem podpisanego z KOGENERACJĄ w 2019 r. listu intencyjnego w sprawie rewitalizacji planowanych do zamknięcia obiektów przemysłowych.

 

Przygotuj się do zimy z KOGENERACJĄ

2020-10-02

Przygotuj się do zimy z KOGENERACJĄ!

Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko!

Energetyczny krasnal zamieszkał przy wrocławskiej KOGENERACJI

2020-09-29

Dolnośląskie grono blisko czterystu krasnali powiększyło się o kolejnego przedstawiciela. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE postawił przed elektrociepłownią przy ul. Łowieckiej statuetkę skrzata, która ma kojarzyć się z ciepłem i energią elektryczną.

Piknik Sąsiedzki z udziałem wrocławskiej KOGENERACJI

2020-09-21

W minioną niedzielę, 20 września, na Kępie Mieszczańskiej, z którą sąsiaduje Elektrociepłownia Wrocław, odbył się Piknik Sąsiedzki.

KOGENERACJA wspiera organizację Pikniku Sąsiedzkiego na Kępie Mieszczańskiej

2020-09-16

W najbliższą niedzielę, 20 września, odbędzie się na Kępie Mieszczańskiej, z którą sąsiaduje wrocławska elektrociepłownia, Piknik Sąsiedzki.

Wrocławska KOGENERACJA wsparła zakup stacji monitoringu powietrza dla Gminy Siechnice

2020-09-15

Już tej jesieni jakość powietrza w Gminie Siechnice będzie monitorowana dzięki szesnastu nowym telemetrycznym stacjom monitoringu, których zakup dofinansował Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Stacje monitoringu powietrza zostaną rozmieszczone w kluczowych miejscach Siechnic, Świętej Katarzyny, Żernik Wrocławskich, Radwanic, Iwin oraz Groblic.

Projekt nr POIS.01.05.00-00-0024/19 - rozwój rynku ciepła w Gminie Siechnice

2020-08-25

Projekt nr  POIS.01.05.00-00-0024/19 pn.

„Przyłączenia odbiorców do sytemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie” realizowany w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020