<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

10/02/22

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej podpisały porozumienie o współpracy.

Uczelnia i KOGENERACJA będą współpracować w bardzo szerokim zakresie, wykorzystując zarówno wiedzę naukowo – dydaktyczną w trakcie wykładów, jak też umiejętności praktyczne podczas pracy w elektrociepłowni.

– Bardzo zależy nam na tym, by młodzi ludzie – w przyszłości pracownicy branży energetycznej – już dziś mieli możliwość uczestniczenia w działaniach prowadzonych w ramach transformacji sektora wytwarzania – podkreśla Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI. – W ubiegłym roku rozpoczęliśmy budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w podwrocławskich Siechnicach, która wpisuje się w strategię Grupy PGE zakładającej dekarbonizację obszaru ciepłownictwa. Ta inwestycja jest bardzo dobrym przykładem projektu z ogromnym potencjałem, z którego czerpać będą mogli studenci wrocławskiej uczelni.

W ramach porozumienia realizowane będą programy praktyk studenckich, zajęcia na terenie elektrociepłowni oraz wycieczki naukowo-dydaktyczne. Studenci będą mogli uczestniczyć w projektach prowadzonych przez spółkę, promujących ciepło sieciowe oraz zmierzających do likwidacji zjawiska smogu w mieście. Pracownicy KOGENERACJI będą mieli możliwość prowadzenia wykładów i zajęć dydaktycznych na uczelni oraz realizacji programu doktoratów wdrożeniowych. Obie strony zyskają na możliwości wspólnego wykonywania ekspertyz i analiz technicznych.

Profesor Piotr Szulc, dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego dodaje: – Zwracamy szczególną uwagę na integrację z regionem, w tym z przedsiębiorstwami i instytucjami ulokowanymi oraz inwestującymi w bezpośrednim otoczeniu gospodarczym uczelni i wydziału. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA jest jednym z naszych najbliższych partnerów gospodarczych. Wielu naszych absolwentów związało swoje życie zawodowe z KOGENERACJĄ. Od lat wspólnie pochylamy się nad problemami nowoczesnej energetyki. Jestem przekonany, że podpisanie nowej umowy wzmocni współpracę badawczo-rozwojową i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Piotr Szulc, Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego i Andrzej Jedut, Prezes KOGENERACJI

Projekt „Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica” zostanie dofinansowany ze środków norweskich MF EOG 2014-2021 w ramach obszaru priorytetowego Środowisko, gdzie realizowany jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz z programu NFOŚiGW pod nazwą „Energia Plus” w formie pożyczki preferencyjnej.

Projekt „Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy norweskich i EOG oraz przez NFOŚiGW.

Informacja o uruchomieniu jednego z bloków ciepłowniczych EC Wrocław

2022-06-30

Informujemy, że dziś w nocy na terenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. rozpoczną się prace związane z uruchomieniem jednego z bloków ciepłowniczych, które potrwają do piątkowego popołudnia.

Każdorazowo rozpalenie kotła na bloku powoduje emisję dymu spowodowaną użyciem paliwa rozpałkowego. Taki rozruch jest normalną częścią procesu technologicznego i jest na bieżąco monitorowany przez Spółkę oraz niezależne instytucje.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni odbywa się w sposób niezakłócony.

Raport Roczny KOGENERACJI S.A. za 2021 rok

2022-06-21

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym KOGENERACJI S.A. za 2021 rok.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom XII KOGENERACJA Biegaj w Siechnicach

2022-06-07

5 czerwca, w Siechnicach, w sąsiedztwie EC Czechnica odbyła się dwunasta edycja ulicznego biegu na pięć i dziesięć kilometrów o Puchar Burmistrza Siechnic, XII KOGENERACJA Biegaj w Siechnicach, połączona z obchodami 25-lecia nadania Siechnicom praw miejskich.

Letnie modernizacje i remonty w KOGENERACJI

2022-06-06

Trwa kampania remontowa w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należącym do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Do końca lipca ma zakończyć się remont kapitalny kotła i młynów węglowych bloku ciepłowniczego 1 we wrocławskiej elektrociepłowni.

KOGENERACJA podpisała kolejną umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w Siechnicach

2022-05-30

27 maja br. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA z Grupy PGE podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kolejną umowę na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach. Kwota udzielonego finansowania preferencyjnego w ramach zawartej umowy wynosi 50 mln zł. Wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi 1 mld 160 mln zł.

KOGENERACJA sponsorem tytularnym zawodów Biegaj w Siechnicach

2022-05-25

W niedzielę, 5 czerwca w centrum Siechnic już po raz dwunasty odbędą się biegi uliczne na pięć i dziesięć kilometrów o puchar Burmistrza Milana Ušáka. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pro-Run, a jego sponsorem tytularnym – już trzeci raz – został Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2022 r.

2022-05-24

• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 140 mln zł, czyli o 7 procent wyższy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (131 mln zł).
• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 76 mln zł, czyli o 8 procent wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (70 mln zł).
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po 3 miesiącach 2022 r. wyniosły 58 mln zł i były na porównywalnym poziomie w odniesieniu do 3 miesięcy 2021 r. (57 mln zł).
• W okresie 3 miesięcy 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 806 GWh energii elektrycznej i 4 514 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 421 GWh energii elektrycznej i 3 997 TJ ciepła.

Ciesz się ciepłem przez cały rok

2022-04-20

Ciepło 365 dni w roku – kampania informacyjna PGE Energia Ciepła

Elektrociepłownie wytwarzają ciepło przez cały rok. Nawet latem produkują ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej czy odbiorców bezpośrednich ciepła w parze, np. pralni. Sezon grzewczy jest zatem umowny, jego rozpoczęcie warunkowane jest tylko zapotrzebowaniem mieszkańców na ciepło. Właściciele lub zarządcy budynków, czyli spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe mogą włączyć ogrzewanie w każdej chwili. Ciepłownicy są na to przygotowani.