<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Zintegrowany System Zarządzania

System zarządzania

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest dostawcą ciepła na rynek lokalny i energii elektrycznej na rynek lokalny i krajowy. Nowoczesne i na bieżąco doskonalone układy technologiczne pozwalają nam produkować energię cieplną oraz elektryczną w skojarzeniu na europejskim poziomie technicznym i ekonomicznym.

Naszym nadrzędnym celem jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej zgodnie z oczekiwaniami i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, Jakością, Środowiskiem i BHP zgodny z normami PN-EN ISO 9001: 2015 i PN-EN ISO 14001: 2015 i PN- 18001:2004/ OHSAS 18001:2007 daje odbiorcom naszych produktów pewność i gwarancję spełnienia ich wymagań jakościowych, środowiskowych i BHP.

Jednoznacznym potwierdzeniem skutecznego wdrożenia i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w KOGENERACJI S.A. są certyfikaty nadane przedsiębiorstwu przez firmy certyfikujące, które posiadamy od roku 1998. Początkowo certyfikat przyznawała firma TÜV CERT – TÜV NORD, następnie akredytowane w Polsce PCBC – Polskie Centrum Badan i Certyfikacji, a aktualnie Urząd Dozoru Technicznego UDT – CERT.

 

Polityki i certyfikaty

pdf OHSAS 18001 Pobierz
pdf ISO Pobierz
pdf Deklaracja Zarządu w sprawie Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KOGENERACJI S.A. Pobierz
pdf Deklaracja Zarządu w sprawie Polityki Jakości KOGENERACJI S.A. Pobierz
pdf Deklaracja Zarządu w sprawie Polityki Środowiskowej KOGENERACJI S.A. Pobierz