<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Zintegrowany System Zarządzania

System zarządzania

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest dostawcą ciepła na rynek lokalny i energii elektrycznej na rynek lokalny i krajowy. Nowoczesne i na bieżąco doskonalone układy technologiczne pozwalają nam produkować energię cieplną oraz elektryczną w skojarzeniu na europejskim poziomie technicznym i ekonomicznym.

Naszym nadrzędnym celem jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej zgodnie z oczekiwaniami i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, Jakością, Środowiskiem i BHP zgodny z normami PN-EN ISO 9001: 2015 i PN-EN ISO 14001: 2015 i PN-N-18001:2004/ OHSAS 18001:2007 daje odbiorcom naszych produktów pewność i gwarancję spełnienia ich wymagań jakościowych, środowiskowych i BHP.

Jednoznacznym potwierdzeniem skutecznego wdrożenia i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w KOGENERACJI S.A. są certyfikaty nadane przedsiębiorstwu przez firmy certyfikujące, które posiadamy od roku 1998. Początkowo certyfikat przyznawała firma TÜV CERT – TÜV NORD, następnie akredytowane w Polsce PCBC – Polskie Centrum Badan i Certyfikacji, a aktualnie Urząd Dozoru Technicznego UDT – CERT.

 

Polityki i certyfikaty

pdf Certyfikat UDT Pobierz
pdf Certyfikat PCA Pobierz
pdf Deklaracja Zarządu w sprawie Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KOGENERACJI S.A. Pobierz
pdf Deklaracja Zarządu w sprawie Polityki Jakości KOGENERACJI S.A. Pobierz
pdf Deklaracja Zarządu w sprawie Polityki Środowiskowej KOGENERACJI S.A. Pobierz
pdf Deklaracja Zarządu w sprawie Polityki Cyberbezpieczeństwa KOGENERACJI S.A. Pobierz
pdf Deklaracja Zarządu w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji KOGENERACJI S.A. Pobierz