<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

O Spółce

Spółka

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należy do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE. KOGENERACJA S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 418 MW i cieplnej 1 080,15 MW. 

KOGENERACJA S.A. jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej  w układzie skojarzonym. Dzięki takiemu procesowi technologicznemu udaje się nam realizować wymóg oszczędnego i mało uciążliwego dla środowiska naturalnego wytwarzania dwóch niezbędnych dziś rodzajów energii. Ma to ogromne znaczenie dla aglomeracji wrocławskiej, w której zlokalizowane są nasze zakłady.

Poznaj proces produkcji ciepła i energii elektrycznej.

 

Nasza działalność produkcyjna realizowana jest z pomocą następujących urządzeń wytwórczych:

 

Elektrociepłownia Wrocław (305 MW mocy elektrycznej + 812 MW mocy cieplnej):

 • blok ciepłowniczy BC-50 (55 MW mocy elektrycznej + 116 MW mocy cieplnej)
 • 2 bloki ciepłownicze BC-100 (125 MW mocy elektrycznej + 208 MW mocy cieplnej każdy)
 • 2 kotły wodne WP-120 (140 MW mocy cieplnej każdy)

Elektrociepłownia Czechnica (110 MW mocy elektrycznej + 247 MW mocy cieplnej):

 • 2 kotły OP-130 (98,5 MW mocy cieplnej każdy)
 • 1 kocioł OP-130 (71,0 MW mocy cieplnej)
 • 1 kocioł fluidalny BFB – 100% biomasy (75,9 MW mocy cieplnej)
 • 2 turbozespoły (55 MW mocy elektrycznej + 123,5 MW mocy cieplnej każdy)

Elektrociepłownia Zawidawie (3 MW mocy elektrycznej + 21,15 MW mocy cieplnej):

 • 2 kotły gazowe (9,3 MW mocy cieplnej każdy)
 • agregat kogeneracyjny (3 MW mocy elektrycznej + 2,55 MW mocy cieplnej).

 

Zarząd

Andrzej Jedut
Prezes Zarządu
Krzysztof Kryg
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Adam Lewandowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Grzywacz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Roman Nowak
Sekretarz Rady Nadzorczej

Pozostali

Piotr Szczepiórkowski
Członek Rady Nadzorczej
Hanna Mazurkiewicz
Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kuśmierowski
Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KOGENERACJI S.A.

 • PGE Energia Ciepła S.A.
 • Aviva OFE Aviva Santander
 • OFE PZU "Złota Jesień"
 • Aegon OFE
 • Nationale-Nederlanden OFE
 • Pozostali

W dniu 13 listopada 2017 r. Grupa PGE nabyła aktywa EDF w Polsce (Raport Bieżący 26/2017) i w związku z pośrednim nabyciem akcji KOGENERACJI S.A. stała się właścicielem 50% plus 1 akcja (50% plus 1 głos na Walnym Zgromadzeniu).

W dniu 14 marca 2018 r. w wyniku ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. Grupa PGE osiągnęła łącznie 58,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku połączenia transgranicznego przez przejęcie całego majątku spółki Investment III B.V. przez PGE Energia Ciepła S.A., zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 4 września 2018 r., tego samego dnia PGE Energia Ciepła S.A. nabyła 4.807.132 akcji Spółki.

PGE Energia Ciepła S.A.

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,8 GWt mocy elektrycznej 2,5 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 672 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Dokumenty korporacyjne

pdf Statut Spółki Pobierz
pdf Regulamin Walnego Zgromadzenia Pobierz
pdf Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz
pdf Regulamin Zarządu Pobierz