<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 23.11.2021, godz. 11:00

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

pdf Treść ogłoszenia NWZ w dniu 23.11.2021 r. Pobierz
pdf Załącznik 1 do Ogłoszenia -Propozycja zmiany Statutu Spółki Pobierz
pdf Załącznik 2 do Ogłoszenia -Projekty uchwał NWZ w dniu 23 listopada 2021 r. Pobierz

2. Informacje o akcjonariacie

Ogólna liczba akcji w Spółce to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy sztuk).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy).
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Dokumenty

pdf Raport bieżący 19/2021 Pobierz
pdf Zał. 1 do Ogłoszenia - Propozycja zmiany Statutu Spółki Pobierz

4. Projekty uchwał NWZ

pdf Projekty uchwał NWZ w dniu 23 listopada 2021 r. Pobierz
pdf Uchwała RN opiniująca uchwały NWZ Pobierz

Zarząd KOGENERACJI S.A. zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 18 listopada 2021 roku  otrzymał zgłoszenie kandydatury Pana Krzysztofa Kuśmierowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki od PGE Energia Ciepła S.A., akcjonariusza uprawnionego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 listopada 2021 r.

pdf Życiorys kandydata Pobierz

5. Formularze

pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej Pobierz
pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej Pobierz
pdf Formularz udzielenia pełnomocnictwa (w postaci elektronicznej) Pobierz
pdf Formularz udzielenia pełnomocnictwa Pobierz
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika Pobierz

6. Podjęte uchwały

zip Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 23 listopada 2021 roku Pobierz

7. Pytania akcjonariuszy

8. Transmisja obrad oraz rejestracja

Spółka nie planuje obrad ani rejestracji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2021 r.

9. Podstawowe zasady reżimu sanitarnego podczas NWZ w dniu 23 listopada 2021 r.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju, na terenie KOGENERACJI S.A. wprowadzono zasady pracy w trybie reżimu sanitarnego dla Spółki. Najistotniejsze zasady przedstawiono w załączonym dokumencie.

pdf Podstawowe zasady reżimu sanitarnego podczas WZ Pobierz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 20.04.2017

2017-03-23

Nasza strona internetowa w II etapie Konkursu Złota Strona Emitenta X

2017-02-18

17 lutego 2017 roku zakończono I etap Konkursu Złota Strona Emitenta X, w którym zostało ocenionych 889 stron internetowych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do II etapu przeszło 57spółek giełdowych, w tym KOGENERACJA S.A. w grupie 11 spółek indeksu sWIG80.

KOGENERACJA S.A. po raz siódmy w gronie spółek odpowiedzialnych społecznie

2016-12-15

14 grudnia 2016 r. GPW ogłosiła skład indeksu Respekt. KOGENERACJA S.A. już po raz siódmy utrzymuje swoją pozycję w gronie spółek odpowiedzialnych społecznie. Wrocławska spółka, jako pierwsza na Dolnym Śląsku, dołączyła do Respect Index 31 stycznia 2012 roku (IV edycja).

Publikacja raportu za III kwartał 2016 r.

2016-11-10

W dniu 10 listopada 2016 r. Spółka opublikowała wyniki kwartalne.