<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 23.11.2021, godz. 11:00

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

pdf Treść ogłoszenia NWZ w dniu 23.11.2021 r. Pobierz
pdf Załącznik 1 do Ogłoszenia -Propozycja zmiany Statutu Spółki Pobierz
pdf Załącznik 2 do Ogłoszenia -Projekty uchwał NWZ w dniu 23 listopada 2021 r. Pobierz

2. Informacje o akcjonariacie

Ogólna liczba akcji w Spółce to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy sztuk).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy).
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Dokumenty

pdf Raport bieżący 19/2021 Pobierz
pdf Zał. 1 do Ogłoszenia - Propozycja zmiany Statutu Spółki Pobierz

4. Projekty uchwał NWZ

pdf Projekty uchwał NWZ w dniu 23 listopada 2021 r. Pobierz
pdf Uchwała RN opiniująca uchwały NWZ Pobierz

Zarząd KOGENERACJI S.A. zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 18 listopada 2021 roku  otrzymał zgłoszenie kandydatury Pana Krzysztofa Kuśmierowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki od PGE Energia Ciepła S.A., akcjonariusza uprawnionego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 listopada 2021 r.

pdf Życiorys kandydata Pobierz

5. Formularze

pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej Pobierz
pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej Pobierz
pdf Formularz udzielenia pełnomocnictwa (w postaci elektronicznej) Pobierz
pdf Formularz udzielenia pełnomocnictwa Pobierz
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika Pobierz

6. Podjęte uchwały

zip Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 23 listopada 2021 roku Pobierz

7. Pytania akcjonariuszy

8. Transmisja obrad oraz rejestracja

Spółka nie planuje obrad ani rejestracji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2021 r.

9. Podstawowe zasady reżimu sanitarnego podczas NWZ w dniu 23 listopada 2021 r.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju, na terenie KOGENERACJI S.A. wprowadzono zasady pracy w trybie reżimu sanitarnego dla Spółki. Najistotniejsze zasady przedstawiono w załączonym dokumencie.

pdf Podstawowe zasady reżimu sanitarnego podczas WZ Pobierz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 23.04.2018

2018-03-27

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 12.04.2018

2018-03-16

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

2018-02-15

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 2017 r.

2018-02-12

Wezwanie na sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. ogłoszone przez PGE S.A. w dniu 1 lutego 2018 roku

2018-02-01

Publikacja szacunków wybranych danych finansowych

2018-02-01

Począwszy od 2018 roku KOGENERACJA S.A. będzie publikowała szacunki danych finansowych w formie raportu bieżącego oraz na swojej stronie internetowej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 21.09.2017

2017-08-23

Ranking „Najskuteczniejsi prezesi 2016”

2017-05-31