<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

W dniu 15 lutego 2018 r. zgodnie z art.80 Ustawy o ofercie Zarząd Spółki opublikował swoje stanowisko dotyczące wezwania na sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. ogłoszonego w dniu 1 lutego 2018 r. przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania Pobierz
Niezależna opinia KPMG Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 24.06.2021, godz.11:00

2021-05-28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 1.04.2021, 11:00

2021-03-05

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 18.12.2020, 11:00

2020-11-20

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 22.10.2020, godz. 11:00

2020-09-23

Konkurs na Prezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

2020-09-23

Konkurs na Członka Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

2020-09-23

Ogłoszenie postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

2020-05-26

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 3.06.2020, godz.11:00

2020-05-06