<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Usługi energetyczne

Korzyści z usług

 

Kompleksowość oferty Opieka nad klientem od A do Z
 Wiedza ekspercka  Dostęp do nowoczesnych technologii
 Profesjonalizm działań  Sprawdzony i rzetelny partner
 Komfort i wygoda  Gotowe rozwiązania

 

 

KOGENERACJA. Do usług.

Rozliczanie zużycia ciepła

Cel: odczyt i rozliczanie zużycia ciepła w mieszkaniach i lokalach usługowych zgodnie z potrzebami klienta.

Co robimy: przeprowadzamy odczyty pojedynczych i zbiorczych układów pomiarowych w cyklu ustalonym przez klienta, uzgadniamy algorytm rozliczeń zużycia ciepła dla części wspólnej, rozliczamy zużycie ciepła dla poszczególnych mieszkań i lokali usługowych.

Dla kogo: odbiorcy ciepła rozdzielający zużycie na lokale: spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe.

Dlaczego warto: profesjonalne odczyty umożliwiają rzetelne rozliczenie zużycia ciepła, a co za tym idzie skuteczną kontrolę wydatków. Skorzystanie z pomocy doświadczonych specjalistów KOGENERACJI to najlepszy sposób, by oszczędzić czas i pieniądze.

Białe certyfikaty

Cel: pozyskanie białych certyfikatów i wsparcie w działaniach modernizacyjnych służących poprawie efektywności energetycznej i obniżeniu zużycia energii.

Co robimy: weryfikujemy przeprowadzone przedsięwzięcia modernizacyjne pod kątem możliwości uzyskania białych certyfikatów, wykonujemy audyt energetyczny, przygotowujemy i składamy w Urzędzie Regulacji Energetyki dokumentację do wniosków o wydanie białych certyfikatów, zakładamy konto w biurze maklerskim i sprzedajemy białe certyfikaty na Towarowej Giełdzie Energii, wykonujemy w razie potrzeby audyt sprawdzający.

Dla kogo: końcowi odbiorcy ciepła i energii elektrycznej: spółdzielnie mieszkaniowe, uczelnie, szkoły, szpitale, podmioty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe.

Dlaczego warto: Poprawa efektywności energetycznej skutkuje zaoszczędzeniem energii i obniżeniem rachunków. Dodatkowo możesz odzyskać część zainwestowanych środków dzięki uzyskaniu i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej – tzw. białych certyfikatów. Ze specjalistami z KOGENERACJI będzie to dla Ciebie komfortowe, szybkie i skuteczne.

Serwis instalacji wewnętrznych

Cel: utrzymanie w sprawności i usuwanie awarii instalacji wewnętrznych budynku.

Co robimy: dbamy o stan techniczny instalacji wewnętrznych (centralnego ogrzewania, ciepłej/zimnej wody i innych), świadczymy usługę pogotowia całodobowego.

Dla kogo: wszyscy odbiorcy ciepła sieciowego.

Dlaczego warto: zadbanie o stan techniczny instalacji wewnętrznych przyczynia się do obniżenia zużycia energii i wysokości rachunków, gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania, brak awarii i komfort przez cały rok. Skorzystanie z kompleksowej oferty KOGENERACJI oznacza, że specjaliści z elektrociepłowni zajmą się Twoją obsługą od A do Z.

Serwis węzłów cieplnych

Cel: utrzymanie w sprawności i usuwanie awarii węzłów cieplnych niezależnie od ich wielkości i liczby funkcji.

Co robimy: dbamy o stan techniczny węzłów cieplnych, usuwamy awarie w ramach pogotowia całodobowego, przeprowadzamy przeglądy sezonowe, uruchamiamy węzły cieplne przed i odstawiamy po sezonie grzewczym.

Dla kogo: wszyscy odbiorcy ciepła sieciowego.

Dlaczego warto: zadbanie o stan techniczny węzłów cieplnych gwarantuje komfort cieplny i bezpieczeństwo użytkowania, przyczynia się do obniżenia zużycia energii i wysokości rachunków oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody.

Analizy laboratorium chemicznego

Cel: analizy węgla kamiennego, żużla (kod odpadu 10 01 01) i popiołu lotnego z węgla (kod odpadu 10 01 02) w laboratorium badawczym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 1551.

Co robimy: oznaczamy wilgoć całkowitą węgla, obliczamy jego wartość opałową, oznaczamy zawartość węgla w popiele i żużlu zgodnie z aktualnymi normami.

Dla kogo: składy i odbiorcy węgla.

Dlaczego warto: nie da się przyłączyć wszystkich kamienic do sieci ciepłowniczej jednocześnie. W oczekiwaniu na ten proces akredytowane laboratorium chemiczne KOGENERACJI sprawdzi, czy węgiel, którego używasz do ogrzewania mieszkania spełnia wszystkie normy jakości, a co za tym idzie jest przyjazny zdrowiu i środowisku. Laboratorium chemiczne KOGENERACJI jest gwarantem dokładności i rzetelności wyników.

Zastępstwo inwestorskie

Cel: wsparcie techniczne, organizacyjne i merytoryczne wspólnot mieszkaniowych w procesie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz budowy instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Co robimy: projektujemy instalacje wewnętrzne i szacujemy koszty uciepłownienia kamienic, wspieramy zarządców na spotkaniach wspólnot mieszkaniowych, służymy pomocą prawną przy przygotowywaniu uchwał, reprezentujemy klienta przed organami administracyjnymi na etapie przygotowywania inwestycji, ustalamy zakres robót i organizujemy przetarg na ich wykonanie, prowadzimy nadzór inwestorski, przeprowadzamy odbiory i rozliczamy zadania.

Dla kogo: wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty nieposiadające własnych służb inwestycyjnych.

Dlaczego warto: KOGENERACJA wie, jak kompleksowo przeprowadzić inwestycję, która pozwoli Ci korzystać z zalet ciepła sieciowego. Ze specjalistami z KOGENERACJI będzie to dla Ciebie łatwe, szybkie i skuteczne.

Serwis urządzeń elektroenergetycznych

Cel: wsparcie odbiorców energii elektrycznej w działaniach eksploatacyjnych, modernizacyjnych i remontowych służących niezawodnej i ciągłej dostawie energii elektrycznej.

Co robimy: prowadzimy kompleksową eksploatację sieci elektroenergetycznych rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, instalacji odbiorczych i przemysłowych odbiorników energii elektrycznej w obszarze przemysłowym Psiego Pola. Wykonujemy wszelkie czynności związane z ich montażem, obsługą, konserwacją, remontami i pracami kontrolno-pomiarowymi. Dodatkowo przeprowadzamy audyty urządzeń elektroenergetycznych pod kątem możliwości uzyskania poprawy ich stanu technicznego i obniżenia zużycia energii.

Dla kogo: końcowi odbiorcy energii elektrycznej: zakłady przemysłowe, spółdzielnie mieszkaniowe, uczelnie, szkoły, szpitale, podmioty użyteczności publicznej.

Dlaczego warto: powierzenie pieczy nad infrastrukturą elektroenergetyczną wyspecjalizowanej firmie zapewnia ciągłości pracy linii technologicznych i urządzeń, poprawia bezpieczeństwo użytkowników i otoczenia, minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, pozwala zaoszczędzić energię i obniżyć rachunki.

Sprzedaż wody zdemineralizowanej

Produkcja i sprzedaż wysokiej jakości wody zdemineralizowanej (destylowanej) za pośrednictwem partnera biznesowego.

www.woda-zdemi.pl

Trigeneracja z KOGENERACJĄ

Cel:  zapewnienie dostępu do 3 mediów: energii elektrycznej, ciepła i chłodu (wody lodowej na potrzeby klimatyzacji) odbiorcom poza zasięgiem sieci ciepłowniczej

Co robimy: projektujemy trigeneracyjne źródło wytwarzające energię elektryczną, ciepło i wodę lodową na potrzeby klimatyzacji. Urządzeniami wytwórczymi są agregat prądotwórczy napędzany silnikiem spalinowym na gaz ziemny z odzyskiem ciepła i agregat absorbcyjny przekształcający odzyskane ciepło w wodę lodową na potrzeby klimatyzacji .

Dla kogo: odbiorcy korzystający równocześnie z energii elektrycznej, ciepła i klimatyzacji zlokalizowani poza zasięgiem sieci ciepłowniczej

Dlaczego warto: jednoczesna produkcja energii elektrycznej, ciepła/chłodu jest bardziej efektywna ekonomicznie i ekologicznie niż rozdzielna produkcja tych mediów w odrębnych instalacjach. Wybierając innowacyjne rozwiązanie i współpracę z doświadczonymi specjalistami z KOGENERACJI obniżysz koszty eksploatacyjne/ zakupu mediów i emisję zanieczyszczeń do środowiska