<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Energia elektryczna

Energia przyjazna środowisku

Energia elektryczna powstająca w KOGENERACJI S.A. wytwarzana jest jednocześnie z ciepłem sieciowym w procesie  wysokosprawnej kogeneracji. Jej część produkowana jest z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Spalamy biomasę w dedykowanych instalacjach zastępując nią część węgla i obniżając w ten sposób emisję CO2 do środowiska.

Fizycznie energia elektryczna wprowadzana jest do sieci 110kV.