<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Energia elektryczna

Energia przyjazna środowisku

Energia elektryczna powstająca w KOGENERACJI S.A. wytwarzana jest jednocześnie z ciepłem sieciowym w procesie  wysokosprawnej kogeneracji. Jej część produkowana jest z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Spalamy biomasę w dedykowanych instalacjach zastępując nią część węgla i obniżając w ten sposób emisję CO2 do środowiska.

Fizycznie energia elektryczna wprowadzana jest do sieci 110kV.