<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Ciepło sieciowe

Ciepło sieciowe

Ciepło sieciowe jest produkowane jednocześnie z energią elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji w elektrociepłowniach należących do KOGENERACJI S.A. Część naszej produkcji realizujemy wykorzystując odnawialne źródła energii (OZE). Spalamy również biomasę, zastępując nią część węgla. Do klienta ciepło sieciowe trafia pod postacią gorącej wody, przesyłanej siecią ciepłowniczą do węzła cieplnego zlokalizowanego w jego budynku. Woda z sieci ogrzewa wodę krążącą w instalacjach wewnętrznych.

Ciepło sieciowe wykorzystywane jest na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz procesów technologicznych.

 

Ekologia

 • proces produkcji ciepła spełnia międzynarodowe normy
 • brak niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza w miejscu zamieszkania
 • redukcja emisji pyłu, siarki i azotu dzięki nowym instalacjom ekologicznym

Bezpieczeństwo

 • brak zagrożenia wybuchem, pożarem, zatruciem tlenkiem węgla czy spalinami
 • poprawa wentylacji pomieszczeń
 • gwarancja niskiej awaryjności węzłów cieplnych

Stabilna cena

 • nadzór nad cenami ciepła sprawuje Urząd Regulacji Energetyki
 • zmiana cen dokonywana jest nie częściej niż dwa razy w roku
 • brak wpływu wahań kursów walut na ceny ciepła

Komfort użytkowania

 • praca systemu ciepłowniczego 365 dni w roku 24 h na dobę
 • stały dostęp do ciepłej wody
 • brak uciążliwości składowania opału
 • czystość w mieszkaniach, piwnicach i na klatkach schodowych