<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Ciepło sieciowe nowej generacji

Nowa jakość ciepła sieciowego

Ciepło sieciowe nowej generacji to nowoczesny system rozprowadzenia ciepła sieciowego wewnątrz budynków na cele ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zamiast dwufunkcyjnego węzła cieplnego i 3 pionowych obiegów wody w części wspólnej budynku (ogrzewanie, ciepła woda i zimna woda wodociągowa) stosuje się jednofunkcyjny węzeł cieplnystacje mieszkaniowe wewnątrz lub bezpośrednio przy mieszkaniach i 2 pionowe obiegi wody w części wspólnej budynku (ogrzewanie + ciepła woda i zimna woda wodociągowa).

Uruchomienie ogrzewania mieszkania lub podgrzania ciepłej wody dla mieszkania następuje w stacji mieszkaniowej, a nie w węźle cieplnym. Stacja wyposażona jest w licznik ciepła, co umożliwia rozliczenie ciepła sieciowego wykorzystanego w mieszkaniu na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody według zużycia (w GJ).

 

 

Komfort cieplny przez cały rok

  • możliwość włączenia/wyłączenia ogrzewania w każdym mieszkaniu niezależnie, w dowolnym czasie

 

Automatyczna regulacja temperatury

  • możliwość ustawienia temperatury w każdym mieszkaniu niezależnie, w zakresie od 19°C do 25°C i jej automatyczna regulacja

Oszczędność energii

  • zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną niższe w związku z wyeliminowaniem pionowej cyrkulacji ciepłej wody w budynku

Licznik ciepła przy lokalu

  • możliwość kontroli zużycia ciepła i indywidualnego rozliczania ciepła

Schemat instalacji