<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Ciepło sieciowe

Ciepło sieciowe

Na terenie Psiego Pola (Zawidawia) KOGENERACJA produkuje oraz dystrybuuje ciepło i energię elektryczną w oparciu o ekologiczne i nowoczesne kogeneracyjne źródło gazowe.

Oferujemy :
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

 • zaprojektowanie i wykonanie sieci ciepłowniczej i przyłącza do budynku
 • możliwość zaprojektowania i wykonania węzła cieplnego

Dostawę ciepła sieciowego

 • do domów jedno- i wielorodzinnych, budynków handlowo-usługowych i użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych
 • Usługi energetyczne

 • związane z efektywnością energetyczną i uzyskaniem białych certyfikatów, rozliczaniem ciepła oraz z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych
 • Kompleksowe doradztwo

  • na każdym etapie przyłączania budynku do sieci i realizacji usług
  •  

   Rozpoczęcie procesu przyłączeniowego

    Zrób pierwszy krok i złóż wniosek o określenie technicznych warunków przyłączenia
    Do wniosku należy dołączyć:

    • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny budynku w skali (z naniesioną lokalizacją węzła cieplnego)
    • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości i przyłączanego budynku
     • Do momentu podpisania umowy o przyłączenie do sieci, nie masz żadnych zobowiązań i nie ponosisz żadnych kosztów.