<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Ciepło sieciowe

Finansowanie zamiany kotłowni na węzeł cieplny

KOGENERACJA S.A. w ramach programu pokrywa 100% kosztów zamiany kotłowni na węzeł cieplny:

  • Zakupu, projektowania i montażu węzła cieplnego
  • Adaptacji pomieszczenia technicznego
  • Wykonania niezbędnych połączeń instalacyjnych wewnątrz budynku
  • Opłaty przyłączeniowej

 

Procedura

Wniosek

Wnioskodawca składa kompletny wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do dystrybutora – Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu

Umowa o przyłączenie do sieci

Dystrybutor zawiera z Wnioskodawcą umowę o przyłączenie do sieci

Umowa finansowania węzła

KOGENERACJA S.A. zawiera z Wnioskodawcą umowę finansowania węzła

Umowa przesyłu i umowa sprzedaży ciepła

Wnioskodawca zawiera umowę przesyłu z dystrybutorem i umowę sprzedaży ciepła z KOGENERACJĄ S.A.

Proces inwestycyjny

KOGENERACJA S.A. realizuje proces inwestycyjny zamiany kotłowni na węzeł cieplny

Finansowanie budowy węzłów cieplnych

Jeśli mimo braku ograniczeń technicznych – dystrybutor odmówił przyłączenia Twoich obiektów do sieci miejskiej z powodów ekonomicznych, skontaktuj się z KOGENERACJĄ S.A. przeanalizujemy możliwość przyłączenia Twoich obiektów i sfinansowania budowy węzłów ciepłowniczych

 

KOGENERACJA S.A. w ramach programu pokrywa koszty:

  • zakupu, projektowania i montażu węzła cieplnego

 

Procedura

Wniosek

Wnioskodawca składa kompletny wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do dystrybutora – Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu

Umowa o przyłączenie do sieci

Dystrybutor zawiera z Wnioskodawcą umowę o przyłączenie do sieci

Umowa finansowania węzła

KOGENERACJA S.A. zawiera z Wnioskodawcą umowę finansowania węzła

Umowa przesyłu i umowa sprzedaży ciepła

Wnioskodawca zawiera umowę przesyłu z dystrybutorem i umowę sprzedaży ciepła z KOGENERACJĄ S.A.

Proces inwestycyjny

KOGENERACJA S.A. realizuje proces inwestycyjny budowy węzła cieplnego

Sieci lokalne