<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Ciepło sieciowe

Oferta przyłączeniowa

KOGENERACJA jest właścicielem sieci ciepłowniczej w Siechnicach i Świętej Katarzynie i sukcesywnie ją rozbudowuje, przyłączając kolejne budynki. Ciepło sieciowe dostarczane jest do domów jedno- i wielorodzinnych, budynków handlowo-usługowych i użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych.

 

 

 

Naszym klientom oferujemy:

  • przyłączenie do sieci ciepłowniczej
  • zaprojektowanie i wykonanie sieci/przyłącza do budynku
  • możliwość zaprojektowania i wykonania węzła cieplnego
  • dostawę ciepła sieciowego do domów jedno- i wielorodzinnych, budynków handlowo-usługowych i użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych
  • usługi energetyczne związane z efektywnością energetyczną i uzyskaniem białych certyfikatów oraz z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych
  • kompleksowe doradztwo na każdym etapie przyłączania budynku do sieci i realizacji usług

Jak przyłączyć budynek do sieci ciepłowniczej w gminie Siechnice

Techniczne warunki przyłączenia

Wnioskodawca składa kompletny wniosek o określenie technicznych warunków przyłączenia

Projekt umowa o przyłączenie do sieci

KOGENERACJA określa techniczne warunki przyłączenia i propozycję umowy o przyłączenie do sieci

Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci

KOGENERACJA zawiera z Wnioskodawcą umowę o przyłączenie do sieci

Budowa przyłącza

KOGENERACJA sporządza dokumentację techniczną przyłącza i realizuje budowę przyłącza

Budowa węzła cieplnego

Wnioskodawca sporządza dokumentację techniczną węzła cieplnego i realizuje budowę węzła cieplnego

Odbiór techniczny

Wnioskodawca zgłasza KOGENERACJI węzeł cieplny do odbioru

Zawarcie umowy sprzedaży ciepła

KOGENERACJA i Wnioskodawca zawierają umowę kompleksową sprzedaży ciepła

Rozpoczęcie odbioru ciepła

 

 

Sieć ciepłownicza w Siechnicach i Świetej Katarzynie

© autorzy OpenStreetMap, openstreetmap.org, opendatacommons.org, creativecommons.org