<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci online

A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy

A1. Dane wnioskodawcy:

A2. Dane osoby upoważnionej przez wnioskodawcę:

Pełnomocnictwo (upoważnienie) dla osoby działającej w imieniu Wnioskodawcy
Maksymalna wielkość pliku 10MB. Przyjmowane formaty PDF, ZIP, JPG.

B. Dane dotyczące obiektu

B1. Lokalizacja i dane dotyczące obiektu:

B2. Zapotrzebowanie ciepła (Zamówiona moc cieplna):

1
Centralne ogrzewanie (Qco)
2
Ciepla woda użytkowa maksymalna godzinowa (Qcwhmax)
3
Wentylacja (Qw)
4
Ciepło technologiczne (Qtech)
Suma
5
Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym (Qmin)
6
Ciepła woda użytkowa średnia godzinowa (Qcwhśr) [kW]

C. Planowany termin poboru ciepła

D. Załączniki

Plan sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, z przewidywaną lokalizacją węzła cieplnego
Maksymalna wielkość pliku 10MB. Przyjmowane formaty PDF, ZIP, JPG.

E. Zgody

* Pola obowiązkowe