<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Priorytetem jest dla nas przejrzystość relacji biznesowych, budowanie współpracy opartej na partnerstwie, szacunku i zaufaniu.

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, w tym KOGENERACJI S.A., określa zasady i minimalne wymagania wobec Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE.

pdf Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE Pobierz