<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta

Biuro obsługi Klienta funkcjonuje zarówno na terenie EC Wrocław jak i EC Czechnica, gwarantując obsługę wszystkich obecnych i potencjalnych odbiorców na najwyższym poziomie. W jednym miejscu klient uzyska kompleksową informację na temat przyłączeń do sieci ciepłowniczej oraz rozliczeń za ciepło.

W Biurze Obsługi Klienta można uzyskać informacje o:

  • procedurze i kosztach przyłączenia się do sieci ciepłowniczej,
  • finansowych warunkach dostawy ciepła do obiektu,
  • warunkach reklamacji dot. sprzedaży ciepła,
  • wysokości zadłużenia i możliwości jego spłaty.

A także:

  • podpisać umowę sprzedaży ciepła,
  • sprawdzić swoją fakturę za ciepło,
  • zgłosić zauważoną nieprawidłowość/usterkę majątku ciepłowniczego (węzła/przyłącza ciepłowniczego),
  • otrzymać materiały informacyjne i aktualną taryfę dla ciepła.

 

Biuro Obsługi Klienta we Wrocławiu

Elektrociepłownia Wrocław
ul. Łowiecka 24 Wrocław

Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:15

Tel.: 71 323 83 33
Fax 71 323 88 44

bok@kogeneracja.com.pl

Formularz kontaktowy

Informacja o Koordynatorze ds. negocjacji przy Urzędzie Regulacji Energetyki

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu uprzejmie informuje, że odbiorcy energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym oraz prosumenci będący konsumentami, którzy zawarli umowę:

–         przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji,

–         świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,

–         świadczenia usług przesyłania i dystrybucji ciepła,

–         sprzedaży lub

–         kompleksową,

w przypadku powstania sporu, mogą skorzystać z pozasądowego sposobu jego rozstrzygnięcia, poprzez złożenie wniosku do Koordynatora do spraw negocjacji, działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem jest podjęcie próby kontaktu z KOGENERACJĄ S.A. celem bezpośredniego rozwiązania sporu.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Koordynatora można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki – www.ure.gov.pl.

 

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. (Dz. U. poz. 1823).

2)     Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).