<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta

Biuro obsługi Klienta funkcjonuje zarówno na terenie EC Wrocław jak i EC Czechnica, gwarantując obsługę wszystkich obecnych i potencjalnych odbiorców na najwyższym poziomie. W jednym miejscu klient uzyska kompleksową informację na temat przyłączeń do sieci ciepłowniczej oraz rozliczeń za ciepło.

W Biurze Obsługi Klienta można uzyskać informacje o:

 • procedurze i kosztach przyłączenia się do sieci ciepłowniczej,
 • finansowych warunkach dostawy ciepła do obiektu,
 • warunkach reklamacji dot. sprzedaży ciepła,
 • wysokości zadłużenia i możliwości jego spłaty.

A także:

 • podpisać umowę sprzedaży ciepła,
 • sprawdzić swoją fakturę za ciepło,
 • zgłosić zauważoną nieprawidłowość/usterkę majątku ciepłowniczego (węzła/przyłącza ciepłowniczego),
 • otrzymać materiały informacyjne i aktualną taryfę dla ciepła.

 

Biuro Obsługi Klienta we Wrocławiu

Elektrociepłownia Wrocław
ul. Łowiecka 24 Wrocław

Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:15

Tel.: 71 323 81 54, 71 323 83 33
Fax 71 323 88 44

bok@kogeneracja.com.pl

Biuro Obsługi Klienta w Siechnicach

Elektrociepłownia Czechnica
ul. Fabryczna 22 Siechnice

Biuro Obsługi Klienta czynne od wtorku do piątku:

 • wtorek 8:00 – 15:00
 • środa 8:00 – 15:00
 • czwartek 9:00 – 16:00
 • piątek 8:00 – 15:00

Tel.: 71 32 37 222     Fax 71 32 371 02

bok@kogeneracja.com.pl

Formularz kontaktowy

Informacja o Koordynatorze ds. negocjacji przy Urzędzie Regulacji Energetyki

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu uprzejmie informuje, że odbiorcy energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym oraz prosumenci będący konsumentami, którzy zawarli umowę:

–         przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji,

–         świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,

–         świadczenia usług przesyłania i dystrybucji ciepła,

–         sprzedaży lub

–         kompleksową,

w przypadku powstania sporu, mogą skorzystać z pozasądowego sposobu jego rozstrzygnięcia, poprzez złożenie wniosku do Koordynatora do spraw negocjacji, działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem jest podjęcie próby kontaktu z KOGENERACJĄ S.A. celem bezpośredniego rozwiązania sporu.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Koordynatora można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki – www.ure.gov.pl.

 

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. (Dz. U. poz. 1823).

2)     Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).