<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Komunikaty

Okresowa legalizacja ciepłomierzy w gminie Siechnice

Informujemy, że w maju i w czerwcu 2022 r. w gminie Siechnice prowadzone będą prace związane z planowaną okresową legalizacją ciepłomierzy.
Prace przeprowadzi firma Centrum Inwestycyjne Sp. z o.o.

Informacja nt. firmy serwisującej węzły oraz sieci ciepłownicze w Siechnicach

Informujemy że od dnia 30.07.2021 r. firmą serwisującą węzły oraz sieci ciepłownicze należące do KOGENERACJI S.A. na obszarze gminy Siechnice jest Centrum Inwestycyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie 56-100 przy ul. Ludowej 3.

Zgłoszenia usterek/awarii prosimy dokonywać na następujące telefony alarmowe czynne 24/7:

tel. 698 860 703

tel. 723 236 032

Dostęp elektroniczny do informacji dla odbiorców końcowych

Informujemy, że KOGENERACJA S.A. od dnia 26 kwietnia 2021 r. zapewnia odbiorcom końcowym na ich wniosek (przesłany pisemnie lub drogą mailową) możliwość dostępu drogą elektroniczną do informacji w zakresie rozliczeń wynikających z faktur wystawianych przez Spółkę oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej bok@kogeneracja.com.pl. Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu drogą elektroniczną udzielamy na bieżąco pod numerem telefonu: 71 323 83 33.

Spółka serwisująca majątek ciepłowniczy KOGENERACJI S.A.

KOGENERACJA S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie ustawy PZP na serwisowanie majątku ciepłowniczego KOGENERACJI S.A. na terenie Wrocławia, od listopada b.r. firmą serwisującą cały majątek ciepłowniczy KOGENERACJI S.A. na terenie Wrocławia będzie ZEC Service Sp. z o.o.

Osobą do kontaktu ze Strony wykonawcy jest Sławomir Rupnicki, tel. 601 050 520, e-mail: slawomir.rupnicki@zec-service.com.pl

Informacja dla klientów - oszuści wyłudzający dane osobowe

Uwaga na oszustów podszywających się pod pracowników lub przedstawicieli Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i wyłudzających dane osobowe w zamian za przygotowanie zindywidualizowanej oferty po stawkach producenckich. Oszuści odwiedzają ludzi w domach, prosząc o pokazanie ostatniej faktury za energię elektryczną lub telefonicznie proszą o jej przesłanie. Udzielenie im takiej informacji może posłużyć do wyłudzenia danych osobowych.
Informujemy, że KOGENERACJA S.A. nie prowadzi żadnej akcje optymalizacji kosztów za energię elektryczną.
O próbach wyłudzania danych z powołaniem się na „współpracę” z KOGENERACJĄ S.A. prosimy informować nas mailowo, na adres: bok@kogeneracja.com.pl

Podanie do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany Pozwolenia Zintegrowanego dla Elektrociepłowni Czechnica

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także o możliwości składania uwag i wniosków w związku z postępowaniem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW zlokalizowanej w Elektrociepłowni Czechnica, w Siechnicach, ul. Fabryczna 22.

pdf Informacja_zmiana Pozwolenia Zintegorwanego dla EC Czechnica Pobierz

Podanie do publicznej informacji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla EC Wrocław

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 1215,85 MW, zlokalizowanej w Elektrociepłowni Wrocław, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław

pdf Informacja z 19.12.2019 Pobierz

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla EC Wrocław

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także o możliwości składania uwag i wniosków w związku z postępowaniem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 1215,85 MW, zlokalizowanej w Elektrociepłowni Wrocław, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław.

pdf Informacja w sprawie zmiany PZ dla ECW Pobierz

Cennik za czynności dodatkowe w Gminie Siechnice dla odbiorców ciepła sieciowego

03/10/2018 12:00 am

Szanowni Państwo

Informujemy, że decyzją Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z dnia 07.08. 2018 r. został wprowadzony do stosowania Cennik za czynności dodatkowe w Gminie Siechnice dla odbiorców ciepła sieciowego, który będzie obowiązywał od 01.11.2018 r.

CENNIK ZA CZYNNOŚCI SIECHNICE