<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Raporty bieżące

Raporty giełdowe bieżące


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/pgeec/ftp/Kogeneracja/wp-content/themes/kogeneracja/functions.php on line 299

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/pgeec/ftp/Kogeneracja/wp-content/themes/kogeneracja/functions.php on line 299
testxxxyyy

aaaa

9 20.05.2022, 14:19

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 20 maja 2022 roku

8 20.05.2022, 14:17

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 20 maja 2022 roku

7 10.05.2022, 17:11

Rekomendacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

6 29.04.2022, 07:04

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.

5 22.04.2022, 14:02

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 20 maja 2022 r.

4 01.04.2022, 14:24

Rejestracja zmian Statutu Spółki

3 01.03.2022, 17:05

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

2 11.02.2022, 14:52

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

1 04.01.2022, 13:18

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

25 16.12.2021, 14:02

Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2026

24 10.12.2021, 11:53

Zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica” w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

23 23.11.2021, 13:17

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

22 23.11.2021, 13:16

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 23 listopada 2021 roku

21 23.11.2021, 13:15

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 listopada 2021 roku

20 05.11.2021, 08:12

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.

19 27.10.2021, 14:40

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 23 listopada 2021 r.

18 19.10.2021, 13:12

Zakończenie sporu zbiorowego w KOGENERACJI S.A.

17 15.09.2021, 13:53

Odmowa rejestracji zmiany Statutu Spółki

EBI_2 30.07.2021, 10:43

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

16 30.07.2021, 07:41

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

EBI_1 25.06.2021, 12:52

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

15 25.06.2021, 12:33

Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

14 24.06.2021, 16:38

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

13 24.06.2021, 16:37

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku

12 24.06.2021, 16:34

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 roku

11 23.06.2021, 10:15

Zawarcie umowy na budowę elektrociepłowni gazowo parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica)

10 28.05.2021, 12:04

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.

9 11.05.2021, 17:28

Rekomendacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 z kapitałów rezerwowych

8 27.04.2021, 17:10

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.

7 01.04.2021, 15:09

Spełnienie warunków zawarcia umowy na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica)

6 01.04.2021, 15:06

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 1 kwietnia 2021 roku

5 01.04.2021, 15:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 1 kwietnia 2021 roku

4 05.03.2021, 14:06

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 1 kwietnia 2021 r.

3 03.03.2021, 17:07

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

2 01.03.2021, 20:34

Warunkowa akceptacja oferty konsorcjum Polimex Mostostal S.A. i Polimex Energetyka sp. z o.o. na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica)

1 14.01.2021, 12:42

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

29 27.12.2007

Rozwiązanie znaczącej umowy

28 11.12.2007

Podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej z Everen Sp. z o.o.

27 29.11.2007

Zakończenie sporu zbiorowego w KOGENERACJI S.A.

26 19.11.2007

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

25 18.11.2007

Sprzedaż akcji Spółki

24 15.11.2007

Informacja poufna

23 15.08.2007

Przedłużenie obowiązującej koncesji

22 12.08.2007

Przekroczenie progu 5% akcji KOGENERACJI S.A.

21 26.07.2007

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za II kwartał 2007r. KOGENERACJI S.A.

20 09.07.2007

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A.

19 08.07.2007

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A.

18 02.07.2007

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu KOGENERACJI S.A. w dniu 28 czerwca 2007r.

17 28.06.2007

Informacja o Radzie Nadzorczej VII kadencji KOGENERACJI S.A.

16 28.06.2007

Informacja o dywidendzie dla akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

15 28.06.2007

Uchwały Zwyczajnego walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A.

14 18.06.2007

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A.

13 10.06.2007

Korekta skonsolidowanego raportu uzupełniającego opinię z badania biegłego rewidenta

12 05.06.2007

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

11 30.05.2007

Wybór Członków Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z ramienia pracowników

10 28.05.2007

Wybór Członka Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z ramienia pracowników

09 22.05.2007

Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

08 22.05.2007

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A.

07 13.05.2007

Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2006r.

06 10.05.2007

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A.

05 29.01.2007

Harmonogram raportów okresowych za rok 2007

04 29.01.2007

Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych i skonsolidowanego raportu półrocznego

03 28.01.2007

Raporty przekazane do publicznej wiadomości w roku 2006

02 21.01.2007

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A.

01 15.01.2007

Podpisanie umowy sprzedaży ciepła wyprodukowanego w KOGENERACJI S.A.

34 23.12.2008

Zmiana umowy znaczącej

33 22.12.2008

Objęcie udziałów przez KOGENERACJA S.A. w VKN Polska Sp. z o.o.

32 18.12.2008

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

31 15.12.2008

Sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

30 03.12.2008

Uzupełnienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za III Q 2008 roku

29 01.12.2008

Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów

28 16.11.2008

Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za III Q 2008

27 04.11.2008

Zakup akcji KOGENERACJI S.A. przez Członka Zarządu

26 29.10.2008

Emisja obligacji

25 20.10.2008

Zmiana umowy znaczącej

24 09.10.2008

Nabycie udziałów przez spółkę zależną od Emitenta + uzupełnienie

23 06.10.2008

Zakończenie sporu zbiorowego

22 17.09.2008

Zawarcie umowy znaczącej z Everen Sp. z o.o.

21 29.07.2008

Umowa sprzedaży aktywów finansowych

20 23.06.2008

Akcjonariat KOGENERACJI S.A.

19 22.06.2008

Przekroczenie progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu KOGENERACJI S.A.

18 17.06.2008

Powołanie nowego Członka Zarządu KOGENERACJI S.A.

17 16.06.2008

Dywidenda dla akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

16 16.06.2008

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A.

15 05.06.2008

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A.

14 29.05.2008

Korekta skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008 roku

13 18.05.2008

Zasady ładu korporacyjnego w KOGENERACJI S.A.

12 18.05.2008

Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

11 15.05.2008

Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007

10 08.05.2008

Zmiana terminu opublikowania raportów rocznych za 2007 rok KOGENERACJI S.A.

09 21.04.2008

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A.

08 20.03.2008

Zażegnanie sporu zbiorowego

07 13.03.2008

Wybór Członka Zarządu przez pracowników

06 13.03.2008

Wszczęcie sporu zbiorowego w spółce zależnej EC Zielona Góra S.A.

05 25.02.2008

Podwyższenie kapitału zakładowego w VKN Polska Sp. z o.o.

04 29.01.2008

Objęcie udziałów przez KOGENERACJA S.A. w VKN Polska Sp. z o.o.

03 23.01.2008

Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

02 23.01.2008

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

01 23.01.2008

Raporty przekazane do publicznej wiadomości w 2007 roku

41 13.12.2009

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

40 01.12.2009

Powołanie Komitetu Audytu + Powołanie Komitetu Audytu - korekta

39 29.11.2009

Umowy znaczące - umowy kredytowe

38 29.11.2009

Umowy znaczące - umowy sprzedaży

37 05.11.2009

Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

36 28.10.2009

Emisja obligacji

35 27.10.2009

Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby akcji i głosów przez OFE PZU „Złota Jesień” poniżej 10%

34 18.10.2009

Uzupełnienie Skonsolidowanego Raportu Półrocznego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku

33 14.10.2009

Ustanowienie zastawu rejestrowego

32 07.10.2009

Tekst jednolity statutu KOGENERACJI S.A.

31 07.10.2009

Powołanie Członka Zarządu

30 07.10.2009

Rezygnacja Członka Zarządu

29 09.09.2009

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

28 10.08.2009

Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby akcji i głosów przez OFE PZU „Złota Jesień”

27 05.08.2009

Sprostowanie Raportu Bieżącego 25/2009

26 04.08.2009

Zmiana zamiaru zaangażowania Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” w akcje KOGENERACJI S.A.

25 04.08.2009

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

24 13.07.2009

Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego

23 29.06.2009

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2009 roku

22 25.06.2009

Dywidenda za rok 2008 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

21 25.06.2009

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 25 czerwca 2009 roku

20 09.06.2009

Zakończenie sporu zbiorowego

19 09.06.2009

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

18 01.06.2009

Korekta Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2008 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008

17 01.06.2009

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

16 01.04.2009

Połączenie spółek zależnych od Emitenta

15 30.03.2009

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

14 16.03.2009

Zwiększenie udziału o więcej niż 2% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

13 15.03.2009

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych

12 09.03.2009

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie pisma Ministerstwa Skarbu Państwa

11 08.03.2009

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

10 05.03.2009

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A.

09 04.03.2009

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. w dniu 4 marca 2009 roku

08 04.03.2009

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

07 26.02.2009

Sprzedaż udziałów spółki Ekotrakt Sp. z o.o. spółce zależnej Emitenta

06 25.02.2009

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

05 19.02.2009

Połączenie spółek zależnych od Emitenta

04 19.02.2009

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

03 19.02.2009

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

02 21.01.2009

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

01 21.01.2009

Raporty przekazane do publicznej wiadomości w 2008 roku

37 22.12.2010

Wyrok NSA w sprawie zwrotu akcyzy oraz korekta raportu 37 z dnia 2011-01-18

36 06.12.2010

Sprzedaż akcji EnBW przez EDF International

35 29.11.2010

Rozpoczęcie koncesjonowanej produkcji z paliw odnawialnych w EC Czechnica

34 29.11.2010

Umowy znaczące – umowy z EDF Polska Sp. z o.o.

33 18.10.2010

Powołanie Prezesa Zarządu

32 12.10.2010

Zamiar zawarcia Umowy zarządzania płynnością

31 11.10.2010

Emisja obligacji

30 05.10.2010

Rezygnacja Prezesa Zarządu

29 13.09.2010

Tekst jednolity statutu KOGENERACJI S.A.

28 29.07.2010

Informacja odnośnie stanowiska Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie wygaśnięcia sporu zbiorowego

27 28.07.2010

Likwidacja spółki zależnej od Emitenta

26 01.07.2010

Postanowienie sądu o zarejestrowaniu połączenia Emitenta ze spółką Z.C. „Term Hydral” Sp. z o.o.

25 28.06.2010

Zawarcie umów z EDF Polska Sp. z o.o.

24 24.06.2010

Zakończenie sporu zbiorowego dotyczącego ustalenia wysokości wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w roku bieżącym w KOGENERACJI S.A. oraz wypłaty nagrody na Dzień Energetyka

23 24.06.2010

Dywidenda za rok 2009 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2010 roku

22 24.06.2010

Powołanie Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji

21 24.06.2010

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2010 roku

20 24.06.2010

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 24 czerwca 2010 roku

19 14.06.2010

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

18 09.06.2010

Raporty przekazane do publicznej wiadomości w 2009 roku

17 27.05.2010

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. w dniu 24 czerwca 2010 r.

16 25.05.2010

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie procesu restrukturyzacji

15 25.05.2010

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. w dniu 25 maja 2010 roku

14 25.05.2010

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

13 16.05.2010

Wybór członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

12 06.05.2010

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2010 r.

11 05.05.2010

Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia

10 27.04.2010

Stanowisko Zarządu odnośnie połączenia KOGENERACJI S.A. ze spółką ZC „TERM-HYDRAL” Sp. z o.o.

09 27.04.2010

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. w dniu 25 maja 2010 r.

08 19.04.2010

Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia

07 12.04.2010

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

06 06.04.2010

Przekazanie planu połączenia

05 06.04.2010

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną

04 16.03.2010

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie rozpoczęcia sporu zbiorowego (2)

03 15.03.2010

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie rozpoczęcia sporu zbiorowego

02 26.01.2010

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

01 04.01.2010

Ustanowienie zastawu rejestrowego

30 20.12.2011

Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w wyniku nabycia akcji Emitenta

29 08.12.2011

Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w wyniku nabycia akcji Emitenta

28 17.11.2011

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

27 27.10.2011

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

26 20.10.2011

Zwiększenie produkcji energii zielonej w EC Wrocław

25 16.10.2011

Zakończenie sporu zbiorowego dotyczącego zmian organizacyjnych

24 25.08.2011

Umowa znacząca – aneks do umowy z ING Bank Śląski S.A.

23 23.08.2011

Tekst jednolity statutu KOGENERACJI S.A.

22 11.08.2011

Emisja obligacji

21 30.06.2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2011 roku

EBI_01 30.06.2011

Przestrzeganie "Dobrych praktyk spółek giełdowych" w zakresie praktyk stosowanych przez akcjonariuszy - praktyka nr 4.6. i praktyka nr 4.9.

20 30.06.2011

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

19 30.06.2011

Dywidenda za rok 2010 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011 roku

18 30.06.2011

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 30 czerwca 2011 roku

17 20.06.2011

Wybór członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

16 07.06.2011

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r.

15 06.06.2011

Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby akcji i głosów przez Legg Mason Akcji FIO

14 02.06.2011

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r.

13 01.06.2011

Zmiana formy prawnej akcjonariusza posiadającego ponad 5% udziału w kapitale własnym Emitenta

12 24.05.2011

Powołanie Zarządu kolejnej kadencji

11 24.05.2011

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

10 24.05.2011

Deklaracje dotyczące wypłaty dywidendy

09 17.05.2011

Umowa znacząca – umowa z Energokrak Sp. z o.o.

08 17.05.2011

Zakończenie procesu likwidacji spółki zależnej ZEC Hurt Sp. z o.o. w likwidacji

07 10.05.2011

Zakup udziałów spółki zależnej PPO Siechnice Sp. z o.o.

06 04.05.2011

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

05 28.04.2011

Raporty przekazane do publicznej wiadomości w 2010 roku

04 16.03.2011

Wybór Członka Zarządu przez pracowników

03 01.03.2011

Rezygnacja Członka Zarządu z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

02 21.02.2011

Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w wyniku pośredniego nabycia akcji Emitenta

01 27.01.2011

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

35 19.12.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 22 stycznia 2013 r.

34 17.12.2012

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

33 05.12.2012

Umowa znacząca – umowa z konsorcjum Rafako S.A. i PBG S.A. w upadłości układowej

32 18.11.2012

Aneks do umowy znaczącej (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i 21/2012)

31 26.09.2012

Umowa znacząca – umowa z EDF Paliwa Sp. z o.o.

30 26.09.2012

Rozwiązanie umowy znaczącej – Umowa na dostawy biomasy z dnia 18 maja 2011 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Energokrak Sp. z o.o.

29 20.09.2012

Powołanie Prezesa Zarządu

28 17.09.2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 września 2012 roku

27 17.09.2012

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

26 17.09.2012

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 17 września 2012 roku

25 10.09.2012

Informacja o zmianie firmy akcjonariusza posiadającego ponad 15% akcji

24 05.09.2012

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

23 03.09.2012

Rezygnacja Prezesa Zarządu/informacja o kandydacie na Prezesa Zarządu

22 16.08.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. w dniu 17 września 2012 r.

21 31.07.2012

Aneksy do umów w tzw. systemie cash-pool zawarte przez spółkę zależną od Emitenta, tj. Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A.

20 01.07.2012

Rozwiązanie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta – Umowa kredytu konsorcjalnego z dnia 30 kwietnia 2002 r.

19 26.06.2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2012 roku

18 26.06.2012

Dywidenda za rok 2011 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2012 roku

17 26.06.2012

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 26 czerwca 2012 roku

16 25.06.2012

Rozwiązanie umowy znaczącej – Umowa kredytu w rachunku bankowym z dnia 27 października 2003 r. z ING Bank Śląski S.A.

15 25.06.2012

Udzielenie poręczeń w ramach systemu cash-pool

14 25.06.2012

Zawarcie umowy znaczącej

13 29.05.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r.

12 22.05.2012

Deklaracje dotyczące wypłaty dywidendy

EBI_01 10.05.2012

Zmiana składu Komitetu Audytu

11 29.04.2012

Sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej PPO Siechnice Sp. z o.o.

10 25.04.2012

Raporty przekazane do publicznej wiadomości w 2011 roku

09 05.03.2012

Informacja o zmianie firmy akcjonariusza posiadającego ponad 15% akcji

08 05.03.2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 5 marca 2012 roku

07 05.03.2012

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

06 05.03.2012

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 5 marca 2012 roku

05 21.02.2012

Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki

04 16.02.2012

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

03 16.02.2012

Przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w wyniku nabycia akcji Emitenta

02 05.02.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. w dniu 5 marca 2012 r.

01 25.01.2012

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

27 29.10.2013

Umowa znacząca – umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

26 25.10.2013

Powołanie Członka Zarządu

25 25.10.2013

Tekst jednolity statutu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

24 24.10.2013

Umowa znacząca – umowa z konsorcjum FORTUM POWER AND HEAT Oy i INSTAL KRAKÓW S.A.

23 19.08.2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2013 roku

22 19.08.2013

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podjęte w dniu 20 sierpnia 2013 roku

21 04.08.2013

Decyzja dotycząca wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych za 2012 r. dla spółki zależnej Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

20 23.07.2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 20 sierpnia 2013 r.

EBI_01 13.06.2013

Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej IX kadencji

19 13.06.2013

Aneks do umowy znaczącej (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

18 13.06.2013

Powołanie Członków Rady Nadzorczej IX kadencji

17 13.06.2013

Podział wyniku za rok 2012 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2013 roku

16 13.06.2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2013 roku

15 13.06.2013

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 13 czerwca 2013 roku

14 10.06.2013

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta

13 12.05.2013

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 13 czerwca 2013 r.

12 09.05.2013

Aneks do umowy znaczącej (dot. Raportów Bieżących nr 14, 21 oraz 32/2012)

11 09.05.2013

Zmiany w akcjonariacie - przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

10 25.04.2013

Opinia Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2012

09 23.04.2013

Wybór członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

08 16.04.2013

Raporty przekazane do publicznej wiadomości w 2012 roku

07 15.04.2013

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2012

06 28.03.2013

Rozwiązanie umowy znaczącej – Umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 13 lipca 2009 r.

05 26.02.2013

Aneks do umowy znaczącej z EDF Paliwa sp. z o.o. (dot. Raportu Bieżącego nr 31/2012)

04 23.01.2013

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

03 22.01.2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2013 roku

02 22.01.2013

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

01 22.01.2013

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 22 stycznia 2013 roku

25 26.06.2014

Podział wyniku za rok 2013 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014 roku

24 26.06.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 roku

23 26.06.2014

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 26 czerwca 2014 roku

22 25.06.2014

Aneks do umowy znaczącej cash-pool (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

21 17.06.2014

Dywidenda uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej EC Zielona Góra w dniu 17 czerwca 2014 roku

20 06.06.2014

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

19 06.06.2014

Tekst statutu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

18 02.06.2014

Uchwała Zarządu KOGENERACJI S.A. dotycząca przyjęcia Polityki Dywidendy

17 30.05.2014

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

16 30.05.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.

15 19.05.2014

Rezygnacje członków Rady Nadzorczej

14 15.05.2014

Rezygnacje członków Rady Nadzorczej

13 15.05.2014

Powołanie Zarządu kolejnej kadencji

12 15.05.2014

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

11 15.05.2014

Opinia Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013

10 09.05.2014

Zmiana daty publikacji raportu okresowego KOGENERACJI S.A. za I kwartał 2014 roku

09 11.04.2014

Wniosek zarządu spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

08 10.04.2014

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

07 10.04.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2014 roku

06 10.04.2014

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 9 kwietnia 2014 roku

05 07.04.2014

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

04 13.03.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 9 kwietnia 2014 r.

EBI_01 12.03.2014

Informacja o niestosowaniu zasady części IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych (DPSN) na GPW

03 07.03.2014

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2013

02 06.02.2014

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie rozpoczęcia sporu zbiorowego

01 29.01.2014

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

35 17.11.2014

Umowa znacząca – umowa spedycyjna

34 16.10.2014

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

33 01.10.2014

Umowy znaczące – umowy z EDF Ekoserwis Sp. z o.o.

32 21.08.2014

Ustanowienie zastawu rejestrowego

31 07.08.2014

Ustanowienie zastawów zwykłych

30 01.08.2014

Umowa znacząca – umowa pożyczki z EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA

29 22.07.2014

Umowa znacząca – umowa wieloletnia sprzedaży węgla energetycznego

28 09.07.2014

Zakończenie sporu zbiorowego w KOGENERACJI S.A.

27 30.06.2014

Sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

26 26.06.2014

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

25 26.06.2014

Podział wyniku za rok 2013 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014 roku

24 26.06.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 roku

23 26.06.2014

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 26 czerwca 2014 roku

22 25.06.2014

Aneks do umowy znaczącej cash-pool (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

21 17.06.2014

Dywidenda uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej EC Zielona Góra w dniu 17 czerwca 2014 roku

20 06.06.2014

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

19 06.06.2014

Tekst statutu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

18 02.06.2014

Uchwała Zarządu KOGENERACJI S.A. dotycząca przyjęcia Polityki Dywidendy

17 30.05.2014

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

16 30.05.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.

15 19.05.2014

Rezygnacje członków Rady Nadzorczej

14 15.05.2014

Rezygnacje członków Rady Nadzorczej

13 15.05.2014

Powołanie Zarządu kolejnej kadencji

12 15.05.2014

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

11 15.05.2014

Opinia Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013

10 09.05.2014

Zmiana daty publikacji raportu okresowego KOGENERACJI S.A. za I kwartał 2014 roku

09 11.04.2014

Wniosek zarządu spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

08 10.04.2014

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

07 10.04.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2014 roku

06 10.04.2014

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 9 kwietnia 2014 roku

05 07.04.2014

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

04 13.03.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 9 kwietnia 2014 r.

EBI_01 12.03.2014

Informacja o niestosowaniu zasady części IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych (DPSN) na GPW

03 07.03.2014

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2013

02 06.02.2014

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie rozpoczęcia sporu zbiorowego

01 29.01.2014

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

10 29.12.2015

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

09 15.12.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 13 stycznia 2016 r.

08 24.06.2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015 roku

07 24.06.2015

Podział wyniku za rok 2014 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2015 roku

06 24.06.2015

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 23 czerwca 2015 roku

05 27.05.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.

04 22.05.2015

Opinia Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014

03 22.05.2015

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

02 02.03.2015

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2014

01 28.01.2015

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

20 19.12.2016

Aktualizacja polityki informacyjnej (dot. raportu bieżącego 18/2016)

19 26.10.2016

Podjęcie negocjacji na wyłączność sprzedaży aktywów kogeneracyjnych Grupy EDF w Polsce

18 01.07.2016

Przyjęcie Indywidualnego Standardu Raportowania KOGENERACJI S.A.

17 31.05.2016

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

16 31.05.2016

Podział wyniku za rok 2015 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2016 roku

15 31.05.2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 31 maja 2016 roku

14 31.05.2016

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 31 maja 2016 roku

13 25.05.2016

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta

12 12.05.2016

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie rozpoczęcia sporu zbiorowego

11 28.04.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 31 maja 2016 r.

10 26.04.2016

Wybór członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

09 21.04.2016

Opinia Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015

08 14.03.2016

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2015

07 25.01.2016

Przegląd strategicznych opcji rozwoju Emitenta

06 26.01.2016

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

05 25.01.2016

Przegląd strategicznych opcji rozwoju Emitenta

EBI_02 25.01.2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

EBI_01 22.01.2016

Zmiana składu Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń

04 13.01.2016

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

03 13.01.2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 13 stycznia 2016 roku

02 13.01.2016

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 13 stycznia 2016 roku

01 07.01.2016

Aneks do umowy znaczącej cash-pool (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

35 18.12.2017, 16:24

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

34 18.12.2017, 15:52

Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz uzupełnienie składu Komitetu Wynagrodzeń

33 13.12.2017, 20:17

Zatwierdzenie Strategii Ciepłownictwa dla Grupy Kapitałowej PGE

32 23.11.2017, 15:09

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% liczby głosów w Spółce

31 14.11.2017, 15:12

Zawiadomienie od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o pośrednim nabyciu akcji

30 14.11.2017, 14:14

Spełnienie się warunku wejścia w życie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

29 14.11.2017, 14:13

Spełnienie się warunku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

28 14.11.2017, 11:54

Spełnienie się warunku rezygnacji członków Rady Nadzorczej

27 13.11.2017, 16:03

Sprzedaż aktywów EDF w Polsce

25 03.11.2017, 12:34

Spełnienie warunków z umowy sprzedaży akcji dotyczącej sprzedaży aktywów EDF w Polsce

24 20.10.2017, 15:39

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

EBI_1 20.10.2017, 12:43

Powołanie Przewodniczącego i zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

23 20.10.2017, 12:39

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

22 21.09.2017, 14:24

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

21 21.09.2017, 14:23

Rezygnacje członków Rady Nadzorczej

20 21.09.2017, 14:23

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 września 2017 roku

19 21.09.2017, 14:22

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 21 września 2017 roku

18 08.09.2017, 17:14

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% liczby głosów w Spółce

17 01.09.2017, 13:28

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 21 września 2017 r.

16 23.08.2017, 13:04

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 21 września 2017 r.

15 05.07.2017, 08:26

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych

14 19.05.2017, 11:53

Podpisanie umowy sprzedaży akcji pomiędzy EDF International SAS i EDF Investment II B.V. a PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

13 11.05.2017, 17:14

Podpisanie Umowy opcji sprzedaży pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a EDF International SAS i EDF Investment II B.V.

12 20.04.2017, 14:57

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

11 20.04.2017, 14:56

Podział wyniku za rok 2016 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2017 roku

10 20.04.2017, 14:55

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 roku

09 20.04.2017, 14:53

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 20 kwietnia 2017 roku

08 23.03.2017, 13:59

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 20 kwietnia 2017 r.

07 10.03.2017, 17:55

Powołanie Zarządu kolejnej kadencji

06 10.03.2017, 17:51

Opinia Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016

05 07.03.2017, 07:00

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2016

04 14.02.2017, 14:06

Zakończenie sporu zbiorowego w KOGENERACJI S.A.

03 27.01.2017, 19:05

Podpisanie porozumienia (Memorandum of Understanding) między EDF International oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ENEA S.A., Energa S.A. oraz PGNiG Termika S.A.

02 27.01.2017, 13:05

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

01 18.01.2017, 13:51

Negocjacje dotyczące sprzedaży aktywów kogeneracyjnych Grupy EDF w Polsce

45 21.12.2018, 16:32

Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2023

EBI_06 13.12.2018, 15:40

Zmiana składu Komitetu Audytu

44 13.12.2018, 15:28

Powołanie Prezesa Zarządu

43 06.12.2018, 13:45

Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2022

EBI_05 29.11.2018, 15:38

Uzupełnienie składu Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń

42 29.11.2018, 15:30

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki i oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki

41 29.11.2018, 15:27

Odwołanie Zarządu Spółki

40 15.11.2018, 14:55

Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2021

39 30.10.2018, 06:27

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r.

38 07.09.2018, 12:27

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

37 07.09.2018, 12:24

Zawiadomienie o przekroczeniu 50% liczby głosów w Spółce

36 26.07.2018, 17:15

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I półrocze 2018 r.

35 29.06.2018, 13:29

Rejestracja zmian Statutu Spółki

34 21.06.2018, 14:03

Podział wyniku za rok 2017 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2018 roku

33 21.06.2018, 14:02

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 21 czerwca 2018 roku

32 21.06.2018, 14:02

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 roku

31 24.05.2018, 12:55

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.

30 10.05.2018, 15:44

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 10 maja 2018 roku

29 10.05.2018, 15:44

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 10 maja 2018 roku

28 10.05.2018, 15:43

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 10 maja 2018 r.

27 07.05.2018, 14:37

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 10 maja 2018 r.

26 26.04.2018, 08:15

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2018 r.

EBI_04 25.04.2018, 15:37

Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

25 24.04.2018, 08:22

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2017

24 24.04.2018, 08:21

Uchwała Zarządu KOGENERACJI S.A. dotycząca przyjęcia zmiany Polityki Dywidendy

23 23.04.2018, 15:04

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

22 23.04.2018, 15:03

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

21 23.04.2018, 15:03

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2018 roku

20 23.04.2018, 15:02

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 23 kwietnia 2018 roku

19 12.04.2018, 13:32

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2018 roku

18 12.04.2018, 13:31

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 12 kwietnia 2018 roku

17 12.04.2018, 11:33

Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej

16 11.04.2018, 12:26

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 10 maja 2018 r.

EBI_03 09.04.2018, 17:49

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

15 09.04.2018, 17:48

Odwołanie i powołanie Prezesa oraz członków Zarządu Spółki

14 09.04.2018, 17:48

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

13 03.04.2018, 14:15

Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej

12 28.03.2018, 17:53

Wyznaczenie do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

11 28.03.2018, 17:17

Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki

10 27.03.2018, 09:44

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 r.

9 19.03.2018, 18:04

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

8 16.03.2018, 12:53

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 12 kwietnia 2018 r.

7 15.03.2018, 11:08

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

6 15.03.2018, 11:07

Nabycie znacznego pakietu akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

EBI_02 13.03.2018, 09:56

Wdrożenie zasady II.Z.3. i II.Z.8. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

5 15.02.2018, 17:15

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

4 12.02.2018, 17:01

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 2017 r.

EBI_01 08.02.2018, 12:50

Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

3 01.02.2018, 17:28

Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

2 29.01.2018, 14:50

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

1 10.01.2018, 10:06

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

26 18.12.2019, 11:50

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2019 roku

25 18.12.2019, 11:49

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 18 grudnia 2019 roku

24 06.12.2019, 15:50

Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2024

23 20.11.2019, 11:21

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 18 grudnia 2019 r.

22 29.10.2019, 06:19

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r.

21 07.08.2019, 17:09

Zmiana szacunku wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

20 31.07.2019, 06:49

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

EBI_03 04.07.2019, 12:47

Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

19 25.06.2019, 16:34

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

EBI_02 18.06.2019, 11:36

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

18 17.06.2019, 15:09

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

17 17.06.2019, 15:08

Podział wyniku za rok 2018 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019 roku

16 17.06.2019, 15:06

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku

15 17.06.2019, 15:05

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2019 roku

14 12.06.2019, 15:33

Zgłoszenie przez akcjonariusza Aviva OFE Aviva Santander kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta

13 29.05.2019, 15:12

Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r., wprowadzona na żądanie Akcjonariuszy

12 28.05.2019, 15:07

Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektu uchwały

11 27.05.2019, 14:49

Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r., wprowadzona na żądanie Akcjonariusza

10 24.05.2019, 11:06

Wybór członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

9 21.05.2019, 14:29

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r.

EBI_01 09.05.2019, 12:11

Wdrożenie zasady II.Z.2. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

8 07.05.2019, 14:51

Rezygnacja osoby nadzorującej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

7 29.04.2019, 07:01

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.

6 16.04.2019, 17:48

Uprawnienia do emisji CO2 dla instalacji wytwarzających energię elektryczną

5 16.04.2019, 17:43

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2018

4 16.04.2019, 17:39

Zmiana Polityki Dywidendy

3 15.02.2019, 07:57

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

2 04.02.2019, 15:13

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% liczby głosów w Spółce

1 09.01.2019, 11:01

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

35 18.12.2020, 16:57

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 18 grudnia 2020 roku

34 18.12.2020, 16:42

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2020 roku

33 15.12.2020, 17:15

Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2025

32 15.12.2020, 17:13

Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu

31 14.12.2020, 15:49

Rejestracja zmian Statutu Spółki

30 08.12.2020, 17:18

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie rozpoczęcia sporu zbiorowego

29 20.11.2020, 13:33

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 18 grudnia 2020 r.

28 03.11.2020, 19:40

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

27 29.10.2020, 14:29

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki

26 27.10.2020, 17:14

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r.

25 23.10.2020, 10:56

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

24 22.10.2020, 15:03

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 22 października 2020 roku

23 22.10.2020, 14:48

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 października 2020 roku

22 06.10.2020, 19:15

Powołanie Prezesa i Członka Zarządu

21 23.09.2020, 16:47

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 22 października 2020 r.

20 16.09.2020, 14:51

Rezygnacja Prezesa Zarządu

19 01.09.2020, 10:39

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

EBI_5 05.08.2020, 14:57

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

18 28.07.2020, 17:08

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

EBI_4 09.06.2020, 12:24

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

17 09.06.2020, 12:14

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

EBI_3 04.06.2020, 14:36

Skład Komitetu Audytu

16 03.06.2020, 13:31

Podział wyniku za rok 2019 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 czerwca 2020 roku

15 03.06.2020, 13:28

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku

14 03.06.2020, 13:25

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 3 czerwca 2020 roku

13 02.06.2020, 19:53

Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu

12 26.05.2020, 13:35

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki

11 25.05.2020, 15:46

Rezygnacja Prezesa Zarządu

10 21.05.2020, 13:56

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki

9 12.05.2020, 16:25

Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 3 czerwca 2020 r., wprowadzona na żądanie Akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A.

8 06.05.2020, 16:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 3 czerwca 2020 r.

7 28.04.2020, 17:12

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.

6 19.03.2020, 14:15

Errata Deloitte Audyt Sp. z o.o. sp.k. do Sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za 2019 rok

EBI_2 22.02.2020, 13:00

Korekta Raportu EBI 1/2020 - uzupełnienie składu Komitetu Audytu

EBI_1 21.02.2020, 17:21

Uzupełnienie składu Komitetu Audytu

5 21.02.2020, 14:33

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki

4 21.02.2020, 14:31

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki

3 18.02.2020, 17:06

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

2 10.02.2020, 14:48

Rejestracja zmian Statutu Spółki

1 07.01.2020, 13:18

Harmonogram przekazywania raportów okresowych