<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Raporty giełdowe okresowe

Raporty giełdowe okresowe

KOGENERACJA S.A. publikuje następujące raporty okresowe:

  • raporty kwartalne za I i III kwartał (łącznie sprawozdanie skonsolidowane oraz jednostkowe),
  • raport półroczny (łącznie sprawozdanie skonsolidowane oraz jednostkowe),
  • raport roczny jednostkowy i skonsolidowany.

Raporty roczne

Raporty skonsolidowane

22.03.2022, 06:50

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa i Spółka – 2021

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta Deloitte

Wybrane dane finansowe skonsolidowane

29.04.2009

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2008

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2008 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie skonsolidowane

29.04.2010

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2009

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2009 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie skonsolidowane

28.04.2011

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2010

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie skonsolidowane

10.03.2020, 07:55

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa i Spółka – 2019

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 rok

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta Deloitte

Errata Deloitte Audyt Sp. z o.o. sp.k. do Sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za 2019 rok z dn. 19 marca 2020 r.

23.03.2021, 06:49

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa i Spółka – 2020

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta Deloitte

Wybrane dane finansowe skonsolidowane

23.04.2012

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie skonsolidowane

16.04.2013

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2012

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie skonsolidowane

21.03.2014

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2013

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie skonsolidowane

13.03.2015

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2014

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie skonsolidowane

14.03.2016

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2015

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie skonsolidowane

Raport Roczny on-line

07.03.2017, 07:02

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2016

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie skonsolidowane

Raport Roczny on-line

06.03.2018, 07:04

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2017

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta

12.03.2019, 07:17

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa i Spółka – 2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta

Raporty jednostkowe

22.03.2022, 06:48

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa i Spółka – 2021

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta Deloitte

Wybrane dane finansowe jednostkowe

29.04.2009

List Prezesa Zarządu – 2008

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2008 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

List Prezesa Zarządu – 2008

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2008 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. za 2008 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

Raport Roczny 2008 wersja graficzna

29.04.2010

List Prezesa Zarządu – 2009

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. za 2009 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

Raport Roczny 2009 wersja graficzna

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

Raport Roczny 2009 wersja graficzna

28.04.2011

List Prezesa Zarządu – 2010

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2010 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. za 2010 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

Raport Roczny 2010 wersja graficzna

10.03.2020, 07:53

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa i Spółka – 2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 rok

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta Deloitte

23.03.2021, 06:46

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa i Spółka – 2020

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta Deloitte

Wybrane dane finansowe jednostkowe

23.04.2012

List Prezesa Zarządu – 2011

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. za 2011 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

Raport Roczny 2011 wersja graficzna

16.04.2013

List Prezesa Zarządu – 2012

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. za 2012 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

Raport Roczny 2012 wersja graficzna

21.03.2014

List Prezesa Zarządu – 2013

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. za 2013 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

Raport Roczny 2013 wersja graficzna

13.03.2015

List Prezesa Zarządu – 2014

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. za 2014 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

Raport Roczny 2014 wersja graficzna

14.03.2016

List Prezesa Zarządu – 2015

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. za 2015 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

Raport Roczny on-line

07.03.2017, 07:04

List Prezesa Zarządu – 2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. za 2016 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

Raport Roczny on-line

06.03.2018, 07:02

List Prezesa Zarządu – 2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

12.03.2019, 07:14

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa i Spółka – 2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta

Raporty półroczne

14.09.2021, 06:44

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za I półrocze 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2021

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021

30.06.2008

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2008

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2008

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2008

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2008

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2008

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2008

30.08.2009

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2009

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2009

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2009

30.08.2010

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2010

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2010

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2010

12.08.2019, 17:11

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za I półrocze 2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2019

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019

11.08.2020, 07:02

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za I półrocze 2020

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2020

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020

30.08.2011

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2011

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2011

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2011

30.08.2012

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2012

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2012

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2012

29.08.2013

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2013

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2013

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2013

29.08.2014

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2014

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2014

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2014

28.08.2015

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2015

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2015

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2015

26.08.2016

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2016

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2016

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2016

29.08.2017, 06:40

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2017

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2017

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2017

07.08.2018, 06:59

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za I półrocze 2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2018

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018

Raporty kwartalne

23.11.2021, 07:07

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021

25.05.2021, 06:17

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021

14.05.2008

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 r.

12.08.2008

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2008 r.

13.11.2008

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2008 r.

26.02.2009

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 r.

14.05.2009

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 r.

12.11.2009

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 r.

25.02.2010

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2009 r.

10.05.2010

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 r.

09.11.2010

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 r.

28.02.2011

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010 r.

14.05.2019, 06:39

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 r.

12.11.2019, 17:06

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 r.

12.05.2020, 17:16

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r.

09.11.2020, 17:21

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r.

12.05.2011

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011 r.

09.11.2011

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011 r.

28.02.2012

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2011 r.

14.05.2012

Skrócone środroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 r.

12.11.2012

Skrócone środroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012 r.

27.02.2013

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2012 r.

14.05.2013

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 r.

13.11.2013

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 r.

13.05.2014

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 r.

13.11.2014

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 r.

15.05.2015

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 r.

13.11.2015

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 r.

10.11.2016

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r.

13.05.2016

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 r.

10.11.2017, 07:17

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 r.

12.05.2017, 06:34

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.

13.11.2018, 07:18

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 r.

15.05.2018, 07:46

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 r.