<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Kalendarz inwestora

Kluczowe daty

15 lutego 2019
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych za 2018 rok
12 marca 2019
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
29 kwietnia 2019
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych za IQ 2019 roku
14 maja 2019
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
17 czerwca 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 
Konferencja Finansowa
31 lipca 2019
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych za I półrocze 2019 roku
12 sierpnia 2019
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
29 października 2019
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych za IIIQ 2019 roku
12 listopada 2019
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku