<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Kalendarz inwestora

Kluczowe daty

3 marca 2021
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych za 2020 rok
23 marca 2021
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
27 kwietnia 2021
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych za IQ 2021 roku
25 maja 2021
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za IQ 2021 roku
24 czerwca 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 
Konferencja Finansowa
30 lipca 2021
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych za I półrocze 2021 roku
14 września 2021
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku
 
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych za IIIQ 2021 roku
23 listopada 2021
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za IIIQ 2021 roku