<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Grupa Kapitałowa

Struktura Grupy Kapitałowej

KOGENERACJA S.A. przewodzi Grupie Kapitałowej, w której skład wchodzą następujące podmioty:

KOGENERACJA S.A.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej w procesie skojarzonym zapewnia uzyskiwanie średniorocznie wysokiej sprawności wytwarzania, co oznacza najbardziej efektywne wykorzystanie energii chemicznej paliw pierwotnych wśród przedsiębiorstw energetyki zawodowej.

Efektywność energetyczna skojarzonego wytwarzania ciepła wraz z energią elektryczną pozwala na oszczędność energii pierwotnej zawartej w paliwie.

W porównaniu z oddzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w ciepłowni przekracza ona 10%. Spełnienie takiego warunku efektywności energetycznej określa Dyrektywa Kogeneracyjna Unii Europejskiej, która zapewnia preferencyjne traktowanie urządzeń wytwórczych jako szczególnie ekologicznych.

Lokalizacja Spółki:

  • Elektrociepłownia Wrocław, zlokalizowana we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24,
  • Elektrociepłownia Czechnica, zlokalizowana w miejscowości Siechnice k. Wrocławia,
  • Elektrociepłownia Zawidawie, zlokalizowana we wschodniej części miasta Wrocław, w dzielnicy Psie Pole.

Łączna moc elektryczna zakładów wynosi 365,7 MW, a łączna moc cieplna to 1 080,4 MWt.

Elektrociepłownie stanowią centralne źródła ciepła dla Wrocławia w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i ciepło technologiczne oraz źródła energii elektrycznej stanowiące część krajowego systemu elektroenergetycznego.

EC Zielona Góra S.A.

EC Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz wytwarzania i dystrybucji ciepła.

Do końca lipca 2004 r. produkcja ciepła i energii elektrycznej prowadzona była w procesie skojarzonego wytwarzania przy wykorzystaniu węgla jako paliwa produkcyjnego. Od sierpnia 2004 r., po uruchomieniu bloku gazowo-parowego (BGP), nastąpiło odwrócenie proporcji produkcji energii elektrycznej i ciepła i obecnie produkowana jest głównie energia elektryczna w BGP w procesie częściowego skojarzenia, z paliwa gazowego (gaz z lokalnych źródeł). Zainstalowana moc elektryczna wynosi 198 MW (blok gazowo – parowy). Zainstalowana moc cieplna wynosi 303,594 MWt w tym: 135,00 MWt (blok gazowo – parowy), 167,00 MWt (kotłownia gazowo – olejowa), 1,594 MWt (lokalne kotłownie gazowe).

Spółka stanowi podstawowe źródło dostaw ciepła i ogrzewanej wody użytkowej dla miasta Zielona Góra, a od 1 kwietnia 2009 r. jest również dystrybutorem ciepła.

Strona internetowa:  www.ec.zgora.pl.