<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Ciepło sieciowe

Poznaj zalety ciepła sieciowego produkowanego przez
KOGENERACJĘ S.A.

Dowiedz się więcej

Wrocław

Poznaj ofertę dla Wrocławia

Poznaj naszą ofertę

Siechnice i Święta Katarzyna

Poznaj naszą ofertę
i przyłącz się do sieci

Poznaj naszą ofertę

Usługi energetyczne

Poznaj naszą ofertę usług energetycznych

Zobacz więcej

Relacje inwestorskie

Najnowsze raporty bieżące

2021-05-28 12:04:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.

2021-05-11 17:28:00

Rekomendacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 z kapitałów rezerwowych

Kalendarz inwestora

14 września 2021

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku

Notowania

Aktualny kurs akcji KOGENERACJI S.A. notowanej na GPW w Warszawie