<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Ogłoszenia

(Polski) Oferta sprzedaży chłodziarek absorpcyjnych

(Polski) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przedstawia ofertę sprzedaży:
1. Chłodziarka absorpcyjna typ YBX434QII-110(13/8)(28/35)H2 szt.2.
Cena wywoławcza:
Chłodziarek absorpcyjnych 340.000,00 zł netto/szt.
Odbiór i załadunek na koszt i ryzyko kupującego. Dopuszczamy możliwość składania ofert na poszczególne przedmioty sprzedaży.
Oferty pisemne należy składać wyłącznie poprzez platformę zakupową do dnia 07.05.2018 r. do godz. 10.00 po wcześniejszej rejestracji na stronie: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Szczegółowy opis i dokumentację znajdą Państwo w załącznikach na portalu.