<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

(Polski) 17/01/22

KOGENERACJA należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE produkuje ciepło i energię elektryczną, ale również angażuje się w akcje na rzecz lokalnych społeczności. W 2021 roku wrocławska elektrociepłownia, za pośrednictwem Fundacji PGE, przeznaczyła na lokalne działania pomocowe blisko 400 tysięcy zł.

– Nasz zakład jest obecny w krajobrazie miasta już od ponad stu dwudziestu lat. Naszą misję postrzegamy jednak szerzej – nie jesteśmy jedynie wytwórcą, ale również partnerem angażującym się w działania wspierające mieszkańców – podkreśla Krzysztof Kryg, Wiceprezes KOGENERACJI.

Od wielu już lat spółka wspiera finansowo odbiorców wrażliwych społecznie z Gminy Wrocław i Gminy Siechnice, gdzie znajduje się jej drugi zakład produkcyjny – Elektrociepłownia Czechnica. Pomoc udzielana w ramach programu „Dzielimy się ciepłem” polega na pokrywaniu części opłat za pobierane ciepło. W minionym roku wsparcie zostało udzielone wychowankom Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz rodzinom wskazanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach. Podopieczni WCOiW zostali też obdarowani pieniędzmi uzyskanymi z kiermaszu książek z likwidowanej biblioteki KOGENERACJI, w ramach wspólnej akcji spółki przeprowadzonej z Fundacją MAIO.
KOGENERACJA włączyła się także w walkę z koronawirusem, przekazując na ten cel środki finansowe wrocławskim placówkom medycznym. Otrzymały je Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego oraz 4. Wojskowy Szpital Kliniczny. Beneficjentem został również Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, który otrzymał od spółki dofinansowanie na zakup potrzebnego wyposażenia medycznego. Elektrociepłownia udzieliła również wsparcia Fundacji Zobacz mnie! na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnością.
W 2021 roku ze wsparcia KOGENERACJI skorzystali również wychowankowie placówek opiekuńczych – Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, nad którymi spółka od kilkunastu już lat sprawuje swój patronat, podopieczni Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym KARAN oraz MiserArt, należącej do Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.
Od 17 lat spółka jest jednym z donatorów Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki, która powstała, by uhonorować byłego prezesa KOGENERACJI. Zgodnie z misją Fundacji, w tym roku uzyskali wsparcie kolejni, szczególnie uzdolnieni studenci, którym sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności. W obszarze edukacji KOGENERACJA wsparła również finansowo działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach, która dla uczniów szkół podstawowych wrocławskiej aglomeracji prowadzi zajęcia związane z nauką zasad udzielania pierwszej pomocy.
Sami pracownicy elektrociepłowni również chętnie angażują się w pomoc. W ramach ubiegłorocznej wewnętrznej zbiórki wsparli oni osoby wychodzące z bezdomności, nad którymi opiekę sprawuje wrocławski KARAN. Pracownicy wzięli też udział w zbiórce książek dla biblioteki seniora, w ramach akcji „Zaczytani” oraz w świątecznym projekcie „Akcja Gwiazdor”, którego celem było dotarcie z prezentami do dzieci z ubogich rodzin.
KOGENERACJA nie zapomina też o zwierzętach w potrzebie. W minionym roku wsparcie finansowe otrzymali Fundacja Centaurus oraz Stowarzyszenie Ekostraż, z którym spółka zrealizowała edukacyjną grę promującą wiedzę na temat dzikich zwierząt w mieście oraz opublikowała kalendarz, ze sprzedaży którego dochód został przeznaczony na pomoc bezdomnym i skrzywdzonym czworonogom.

(Polski) Informacja o uruchomieniu jednego z bloków ciepłowniczych EC Wrocław

2022-06-30

(Polski) Informujemy, że dziś w nocy na terenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. rozpoczną się prace związane z uruchomieniem jednego z bloków ciepłowniczych, które potrwają do piątkowego popołudnia.

Każdorazowo rozpalenie kotła na bloku powoduje emisję dymu spowodowaną użyciem paliwa rozpałkowego. Taki rozruch jest normalną częścią procesu technologicznego i jest na bieżąco monitorowany przez Spółkę oraz niezależne instytucje.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni odbywa się w sposób niezakłócony.

(Polski) Raport Roczny KOGENERACJI S.A. za 2021 rok

2022-06-21

(Polski) Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym KOGENERACJI S.A. za 2021 rok.

(Polski) Gratulujemy wszystkim uczestnikom XII KOGENERACJA Biegaj w Siechnicach

2022-06-07

(Polski) 5 czerwca, w Siechnicach, w sąsiedztwie EC Czechnica odbyła się dwunasta edycja ulicznego biegu na pięć i dziesięć kilometrów o Puchar Burmistrza Siechnic, XII KOGENERACJA Biegaj w Siechnicach, połączona z obchodami 25-lecia nadania Siechnicom praw miejskich.

(Polski) Letnie modernizacje i remonty w KOGENERACJI

2022-06-06

(Polski) Trwa kampania remontowa w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należącym do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Do końca lipca ma zakończyć się remont kapitalny kotła i młynów węglowych bloku ciepłowniczego 1 we wrocławskiej elektrociepłowni.

(Polski) KOGENERACJA podpisała kolejną umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w Siechnicach

2022-05-30

(Polski) 27 maja br. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA z Grupy PGE podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kolejną umowę na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach. Kwota udzielonego finansowania preferencyjnego w ramach zawartej umowy wynosi 50 mln zł. Wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi 1 mld 160 mln zł.

(Polski) KOGENERACJA sponsorem tytularnym zawodów Biegaj w Siechnicach

2022-05-25

(Polski) W niedzielę, 5 czerwca w centrum Siechnic już po raz dwunasty odbędą się biegi uliczne na pięć i dziesięć kilometrów o puchar Burmistrza Milana Ušáka. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pro-Run, a jego sponsorem tytularnym – już trzeci raz – został Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE

(Polski) Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2022 r.

2022-05-24

(Polski) • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 140 mln zł, czyli o 7 procent wyższy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (131 mln zł).
• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 76 mln zł, czyli o 8 procent wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (70 mln zł).
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po 3 miesiącach 2022 r. wyniosły 58 mln zł i były na porównywalnym poziomie w odniesieniu do 3 miesięcy 2021 r. (57 mln zł).
• W okresie 3 miesięcy 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 806 GWh energii elektrycznej i 4 514 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 421 GWh energii elektrycznej i 3 997 TJ ciepła.

(Polski) Ciesz się ciepłem przez cały rok

2022-04-20

(Polski) Ciepło 365 dni w roku – kampania informacyjna PGE Energia Ciepła

Elektrociepłownie wytwarzają ciepło przez cały rok. Nawet latem produkują ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej czy odbiorców bezpośrednich ciepła w parze, np. pralni. Sezon grzewczy jest zatem umowny, jego rozpoczęcie warunkowane jest tylko zapotrzebowaniem mieszkańców na ciepło. Właściciele lub zarządcy budynków, czyli spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe mogą włączyć ogrzewanie w każdej chwili. Ciepłownicy są na to przygotowani.