<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

(Polski) 06/06/2022

Trwa kampania remontowa w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należącym do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Do końca lipca ma zakończyć się remont kapitalny kotła i młynów węglowych bloku ciepłowniczego 1 we wrocławskiej elektrociepłowni.

Okres wiosenno – letni to czas intensywnych działań w zakresie modernizacji i remontów całej infrastruktury w elektrociepłowniach. W przypadku KOGENERACJI dotyczy to trzech elektrociepłowni: Wrocław, Zawidawie, Czechnica.

– “Infrastruktura musi być w pełni sprawna i gotowa jesienią, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy, a wiosna i lato to jedyny czas, gdy możemy przeprowadzić kompleksowe prace remontowe i modernizacyjne” – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI. – “Po zakończeniu kampanii remontowej wszystkie nasze urządzenia i instalacje będą miały nie tylko odtworzone standardowe parametry funkcjonowania, ale również nastąpi zwiększenie ich sprawności”.

Od 9 maja trwa remont kotła jednego z bloków ciepłowniczych w elektrociepłowni Wrocław, największym zakładzie KOGENERACJI, który zaspokaja połowę zapotrzebowania wrocławian na ciepło. W sezonie grzewczym gotowe do pracy są tutaj 3 bloki ciepłownicze. Aktualnie najmniejszy z nich o mocy ponad 50 megawatów elektrycznych do 27 lipca jest w trakcie remontu. Tymczasem 5 lipca rozpocznie się również remont 100 megawatowego bloku ciepłowniczego nr 2. Przez 3 tygodnie za dostarczenie ciepła będzie odpowiedzialny blok nr 3. To bezpieczne rozwiązanie – w  planowaniu terminarza kampanii remontowej pod uwagę brana jest dotychczasowa historia i długoterminowe prognozy pogody na lato.

Remontowany aktualnie kocioł ma blisko 40 m wysokości, czyli więcej niż 10-piętrowy wieżowiec. Do prowadzenia prac pomiarowych i remontowych niezbędne było ustawienie specjalnych rusztowań wewnątrz komory paleniskowej kotła. Realizowane badania to przede wszystkim diagnostyka rur oraz kolektorów zabudowanych na kotle – instalacji służących temu, aby woda przez nie przepływająca zamieniła się w parę i dzięki temu w turbogeneratorze została wytworzona energia elektryczna i ciepło. W zakresie tegorocznego remontu kotła planowana jest wymiana odcinków rurociągów oraz około 200 kolan w przegrzewaczach pary i podgrzewaczu wody.

Przy remoncie bloku ciepłowniczego pracuje obecnie blisko 50 osób z dziesięciu firm podwykonawczych. Co ciekawe, osoby prowadzące badania i inne prace wewnątrz kotła, muszą być wyposażone w czołówki. W kotle jest ciemno. Podczas normalnej pracy działa tam gigantyczne palenisko, a wejście do wnętrza rozgrzanego kotła jest niemożliwe.

Sprawne funkcjonowanie elektrociepłowni zależy również od transportu materiałów do produkcji ciepła. Zakończyło się właśnie przedłużanie toru kolejowego i drogi komunikacyjnej na nabrzeżu rozładunkowym wrocławskiej elektrociepłowni. Skróci to czas rozładunku, umożliwiając jednoczesne manewry 11 wagonów (wcześniej 7 wagonów) i pracę kilku maszyn rozładowujących.

W drugiej wrocławskiej elektrociepłowni EC Zawidawie tegoroczne prace remontowe mają na celu poprawę sprawności eksploatacyjnej dwóch kotłów wodnych opalanych gazem ziemnym oraz agregatu kogeneracyjnego. Obecnie trwa również remont kapitalny jednego z kotłów w EC Czechnica w Siechnicach. Wszystkie prace remontowo-modernizacyjne w KOGENERACJI zakończą się w październiku br.

(Polski) KOGENERACJA współpracuje z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

2022-07-26

(Polski) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej podpisały porozumienie o współpracy dotyczące wspólnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych i praktyk studenckich.

(Polski) Informacja o uruchomieniu jednego z bloków ciepłowniczych EC Wrocław

2022-06-30

(Polski) Informujemy, że dziś w nocy na terenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. rozpoczną się prace związane z uruchomieniem jednego z bloków ciepłowniczych, które potrwają do piątkowego popołudnia.

Każdorazowo rozpalenie kotła na bloku powoduje emisję dymu spowodowaną użyciem paliwa rozpałkowego. Taki rozruch jest normalną częścią procesu technologicznego i jest na bieżąco monitorowany przez Spółkę oraz niezależne instytucje.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni odbywa się w sposób niezakłócony.

(Polski) Raport Roczny KOGENERACJI S.A. za 2021 rok

2022-06-21

(Polski) Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym KOGENERACJI S.A. za 2021 rok.

(Polski) Gratulujemy wszystkim uczestnikom XII KOGENERACJA Biegaj w Siechnicach

2022-06-07

(Polski) 5 czerwca, w Siechnicach, w sąsiedztwie EC Czechnica odbyła się dwunasta edycja ulicznego biegu na pięć i dziesięć kilometrów o Puchar Burmistrza Siechnic, XII KOGENERACJA Biegaj w Siechnicach, połączona z obchodami 25-lecia nadania Siechnicom praw miejskich.

(Polski) Letnie modernizacje i remonty w KOGENERACJI

2022-06-06

(Polski) Trwa kampania remontowa w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należącym do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Do końca lipca ma zakończyć się remont kapitalny kotła i młynów węglowych bloku ciepłowniczego 1 we wrocławskiej elektrociepłowni.

(Polski) KOGENERACJA podpisała kolejną umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w Siechnicach

2022-05-30

(Polski) 27 maja br. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA z Grupy PGE podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kolejną umowę na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach. Kwota udzielonego finansowania preferencyjnego w ramach zawartej umowy wynosi 50 mln zł. Wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi 1 mld 160 mln zł.

(Polski) KOGENERACJA sponsorem tytularnym zawodów Biegaj w Siechnicach

2022-05-25

(Polski) W niedzielę, 5 czerwca w centrum Siechnic już po raz dwunasty odbędą się biegi uliczne na pięć i dziesięć kilometrów o puchar Burmistrza Milana Ušáka. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pro-Run, a jego sponsorem tytularnym – już trzeci raz – został Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE

(Polski) Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2022 r.

2022-05-24

(Polski) • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 140 mln zł, czyli o 7 procent wyższy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (131 mln zł).
• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 76 mln zł, czyli o 8 procent wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (70 mln zł).
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po 3 miesiącach 2022 r. wyniosły 58 mln zł i były na porównywalnym poziomie w odniesieniu do 3 miesięcy 2021 r. (57 mln zł).
• W okresie 3 miesięcy 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 806 GWh energii elektrycznej i 4 514 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 421 GWh energii elektrycznej i 3 997 TJ ciepła.