<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>
pdf Ogłoszenie Download
pdf Załącznik nr 1 - Oświadczenie o kwalifikacjach Download
pdf Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Download
pdf Oświadczenie_tajność Download

Competition process for selecting the President and the Wicepresident of the Management Board of KOGENERACJA S.A.

2020-05-26

Ordinary General Meeting of Shareholders - 3.06.2020, 11:00

2020-05-06

Extraordinary General Meeting of Shareholders - 18.12.2019, 09:00

2019-11-20

Ordinary General Meeting of Shareholders - 17.06.2019, 11:00

2019-05-21

(Polski) KOGENERACJA w gronie spółek indeksu RESPECT, zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony

2018-12-14

(Polski) Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ogłosiła 12 grudnia skład dwunastej edycji indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index. KOGENERACJA, należąca do PGE Energia Ciepła, spółki w Grupie Kapitałowej PGE, znalazła się w tym gronie już po raz dziewiąty.

Competition process for selecting the President of the Management Board

2018-11-30

(Polski) Konkurs na Wiceprezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

2018-11-16

Ordinary General Meeting of Shareholders - 21.06.2018, 11:00

2018-05-24