<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>
pdf Ogłoszenie Download
pdf Ogłoszenie - załacznik 1, oświadczenie o kwalifikacjach Download
pdf Ogłoszenie - załącznik 2, zgoda na przetwarzanie DO Download
pdf KRS Download
pdf Statut Spółki Download
pdf Struktura organizacyjna Spółki Download

Sprawozdanie finansowe Spółki za lata od 2015 do 2017:

http://www.kogeneracja.com.pl/pl/dla-inwestora/raporty-gieldowe-okresowe/

Extraordinary General Meeting of Shareholders - 12.04.2018, 11:00

2018-03-16

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

2018-02-15

Estimation of selected financial and operating data for 2017

2018-02-12

Tender offer for shares of Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. announced by PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. on 1 February 2018

2018-02-01

Release of preliminary selected financial data

2018-02-01

Starting from 2018, KOGENERACJA S.A. will publish preliminary selected financial data in the form of a current report and on its website.

Extraordinary General Meeting of Shareholders - 21.09.2017, 11:00

2017-08-23

(Polski) Ranking „Najskuteczniejsi prezesi 2016”

2017-05-31

General Meeting of Shareholders - 20.04.2017

2017-03-23