<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>
pdf Ogłoszenie Download
pdf Ogłoszenie - załacznik 1, oświadczenie o kwalifikacjach Download
pdf Ogłoszenie - załącznik 2, zgoda na przetwarzanie DO Download
pdf KRS Download
pdf Statut Spółki Download
pdf Struktura organizacyjna Spółki Download

Sprawozdanie finansowe Spółki za lata od 2015 do 2017:

http://www.kogeneracja.com.pl/pl/dla-inwestora/raporty-gieldowe-okresowe/

Extraordinary General Meeting of Shareholders - 18.12.2019, 09:00

2019-11-20

Ordinary General Meeting of Shareholders - 17.06.2019, 11:00

2019-05-21

(Polski) KOGENERACJA w gronie spółek indeksu RESPECT, zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony

2018-12-14

(Polski) Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ogłosiła 12 grudnia skład dwunastej edycji indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index. KOGENERACJA, należąca do PGE Energia Ciepła, spółki w Grupie Kapitałowej PGE, znalazła się w tym gronie już po raz dziewiąty.

Competition process for selecting the President of the Management Board

2018-11-30

(Polski) Konkurs na Wiceprezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

2018-11-16

Ordinary General Meeting of Shareholders - 21.06.2018, 11:00

2018-05-24

Extraordinary General Meeting of Shareholders - 10.05.2018, 11:00

2018-04-09

Extraordinary General Meeting of Shareholders - 23.04.2018, 11:00

2018-03-27