<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Distribution services

Distribution system operator (DSO)

Pursuant to decision of the President of the Energy Regulatory Office No DPE-4711-98(16)/2010/2012/1276/BT of 11 October 2012, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. was nominated as the electricity distribution system operator for the period from 1 January 2013 to 31 December 2019 in the area specified in the electricity distribution licence, i.e. in the city of Wrocław.

Electricity distribution licence

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. is the holder of the electricity distribution licence granted by a decision of the President of the Energy Regulatory Office of 28 December 2009, No DEE/237/30/W/OWR/2009/MB, as amended. The licence currently applies to Zawidawie heat and power plant.

Electricity tariff for distribution

The electricity tariff for distribution is included as an annex to the Decision of the President of the Energy Regulatory Office No. OWR-4211-12/2016/1276/V-A/RP of 7 July 2016. The tariff is effective as of 1 January 2017.

pdf (Polski) Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji - 7.07.2016 r. Download
pdf (Polski) Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji - 8.12.2016 r. Download
(Polski) Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji - 4.01.2018 r. Download
pdf The electricity tariff for distribution (valid from 01.08.2019) Download

DSO information

(Polski) Sprzedawca zobowiązany wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Download
Time indicators of interruptions in electricity supply – pursuant to Par. 41(3) of the Regulation of the Minister of Economy of 4 May 2007 on detailed operating conditions of the electric power system. Download
Entities applying for the connection of generation sources to the power grid of rated voltage higher than 1 kV – under Article 7(8l)(1) of the Energy Law Act Download
Total available connection capacity for sources connected to the power grid of rated voltage higher than 1 kV – under Article 7(8l)(2) of the Energy Law Act Download

Distribution Grid Code

(Polski) IRiESD - tekst jednolity 2019-09-09 Download

(Polski) Aktualizacja bieżąca IRiESD - brak

(Polski) Komunikat konsultacji zmian zawartych w Projekcie Karty Aktualizacji - brak Download
(Polski) Projekt Karty Aktualizacji - brak Download
(Polski) Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu Karty Aktualizacji - brak Download
(Polski) Projekt IRiESD tekst jednolity wg Karty Aktualizacji - brak Download

(Polski) Karty Aktualizacji IRiESD

(Polski) Karta Aktualizacji nr 5/2019 Download
(Polski) Karta Aktualizacji nr 4/2019 Download
(Polski) Karta Aktualizacji nr 3/2019 Download
(Polski) Karta Aktualizacji nr 2/2019 Download
(Polski) Karta Aktualizacji nr 1/2017 Download
(Polski) IRiESD wersja 1 (2014 r.) Download

Master Distribution Contracts (MDC)

pdf List of resellers with whom Master Distribution Contracts were signed Download
zip Form of MDC contract with appendices Download