<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Zmiana kotłowni lokalnych na węzły cieplne

(Polski) Finansowanie zamiany kotłowni na węzeł cieplny

(Polski) KOGENERACJA S.A. w ramach programu pokrywa 100% kosztów zamiany kotłowni na węzeł cieplny:

  • Zakupu, projektowania i montażu węzła cieplnego
  • Adaptacji pomieszczenia technicznego
  • Wykonania niezbędnych połączeń instalacyjnych wewnątrz budynku
  • Opłaty przyłączeniowej

 

(Polski) Procedura

(Polski) Wniosek

(Polski) Wnioskodawca składa kompletny wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do dystrybutora – Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu

(Polski) Umowa o przyłączenie do sieci

(Polski) Dystrybutor zawiera z Wnioskodawcą umowę o przyłączenie do sieci

(Polski) Umowa finansowania węzła

(Polski) KOGENERACJA S.A. zawiera z Wnioskodawcą umowę finansowania węzła

(Polski) Umowa przesyłu i umowa sprzedaży ciepła

(Polski) Wnioskodawca zawiera umowę przesyłu z dystrybutorem i umowę sprzedaży ciepła z KOGENERACJĄ S.A.

(Polski) Proces inwestycyjny

(Polski) KOGENERACJA S.A. realizuje proces inwestycyjny zamiany kotłowni na węzeł cieplny

(Polski) Finansowanie budowy węzłów cieplnych

(Polski) KOGENERACJA S.A. w ramach programu pokrywa koszty:

  • zakupu, projektowania i montażu węzła cieplnego

 

(Polski) Procedura

(Polski) Wniosek

(Polski) Wnioskodawca składa kompletny wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do dystrybutora – Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu

(Polski) Umowa o przyłączenie do sieci

(Polski) Dystrybutor zawiera z Wnioskodawcą umowę o przyłączenie do sieci

(Polski) Umowa finansowania węzła

(Polski) KOGENERACJA S.A. zawiera z Wnioskodawcą umowę finansowania węzła

(Polski) Umowa przesyłu i umowa sprzedaży ciepła

(Polski) Wnioskodawca zawiera umowę przesyłu z dystrybutorem i umowę sprzedaży ciepła z KOGENERACJĄ S.A.

(Polski) Proces inwestycyjny

(Polski) KOGENERACJA S.A. realizuje proces inwestycyjny budowy węzła cieplnego

(Polski) Sieci lokalne

(Polski) Jeśli – mimo braku ograniczeń technicznych – dystrybutor odmówił przyłączenia Twoich obiektów do sieci miejskiej z powodów ekonomicznych, skontaktuj się z KOGENERACJĄ S.A. Przeanalizujemy możliwość budowy w naszej lokalnej sieci ciepłowniczej i podłączenie jej do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Koszty inwestycji przyłączenia do sieci są niższe od nakładów na kotłownię gazową lub olejową.

(Polski)  

 

 

 

*Wymagany udział w uciepłownieniu 90% lokali, liczonych wg powierzchni. Wysokość premii marketingowej zależy każdorazowo od wyniku analizy założeń projektowych.