<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Oferta dla Siechnic i Świętej Katarzyny

(Polski) Oferta przyłączeniowa

(Polski) KOGENERACJA jest właścicielem sieci ciepłowniczej w Siechnicach i Świętej Katarzynie i sukcesywnie ją rozbudowuje, przyłączając kolejne budynki. Ciepło sieciowe dostarczane jest do domów jedno- i wielorodzinnych, budynków handlowo-usługowych i użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych.

Trwa budowa sieci ciepłowniczych o łączonej długości 1,35 km w ulicach Czeremchowej, Kalinowej
i Prawocińskiej w Siechnicach. Mieszkańcy kolejnego rejonu uzyskają dostęp do ekologicznego, bezpiecznego i komfortowego ciepła sieciowego
.

 

(Polski)  

Naszym klientom oferujemy:

  • przyłączenie do sieci ciepłowniczej
  • zaprojektowanie i wykonanie sieci/przyłącza do budynku
  • możliwość zaprojektowania i wykonania węzła cieplnego
  • dostawę ciepła sieciowego do domów jedno- i wielorodzinnych, budynków handlowo-usługowych i użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych
  • usługi energetyczne związane z efektywnością energetyczną i uzyskaniem białych certyfikatów oraz z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych
  • kompleksowe doradztwo na każdym etapie przyłączania budynku do sieci i realizacji usług

(Polski) Jak przyłączyć budynek do sieci ciepłowniczej w gminie Siechnice

(Polski) Techniczne warunki przyłączenia

(Polski) Wnioskodawca składa kompletny wniosek o określenie technicznych warunków przyłączenia

(Polski) Projekt umowa o przyłączenie do sieci

(Polski) KOGENERACJA określa techniczne warunki przyłączenia i propozycję umowy o przyłączenie do sieci

(Polski) Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci

(Polski) KOGENERACJA zawiera z Wnioskodawcą umowę o przyłączenie do sieci

(Polski) Budowa przyłącza

(Polski) KOGENERACJA sporządza dokumentację techniczną przyłącza i realizuje budowę przyłącza

(Polski) Budowa węzła cieplnego

(Polski) Wnioskodawca sporządza dokumentację techniczną węzła cieplnego i realizuje budowę węzła cieplnego

(Polski) Odbiór techniczny

(Polski) Wnioskodawca zgłasza KOGENERACJI węzeł cieplny do odbioru

(Polski) Zawarcie umowy sprzedaży ciepła

(Polski) KOGENERACJA i Wnioskodawca zawierają umowę kompleksową sprzedaży ciepła

(Polski) Rozpoczęcie odbioru ciepła

(Polski)  

 

(Polski) Sieć ciepłownicza w Siechnicach i Świetej Katarzynie