<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

(Polski) Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci online

A. (Polski) Dane identyfikacyjne wnioskodawcy

A1. (Polski) Dane wnioskodawcy:

A2. (Polski) Dane osoby upoważnionej przez wnioskodawcę:

(Polski) Pełnomocnictwo (upoważnienie) dla osoby działającej w imieniu Wnioskodawcy
(Polski) Maksymalna wielkość pliku 10MB. Przyjmowane formaty PDF, ZIP, JPG.

B. (Polski) Dane dotyczące obiektu

B1. (Polski) Lokalizacja i dane dotyczące obiektu:

B2. (Polski) Zapotrzebowanie ciepła (Zamówiona moc cieplna):

1
(Polski) Centralne ogrzewanie (Qco)
2
(Polski) Ciepla woda użytkowa maksymalna godzinowa (Qcwhmax)
3
(Polski) Wentylacja (Qw)
4
(Polski) Ciepło technologiczne (Qtech)
(Polski) Suma
5
(Polski) Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym (Qmin)
6
(Polski) Ciepła woda użytkowa średnia godzinowa (Qcwhśr) [kW]

C. (Polski) Planowany termin poboru ciepła

D. (Polski) Załączniki

(Polski) Plan sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, z przewidywaną lokalizacją węzła cieplnego
(Polski) Maksymalna wielkość pliku 10MB. Przyjmowane formaty PDF, ZIP, JPG.

E. (Polski) Zgody

* (Polski) Pola obowiązkowe