<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Taryfy

Tariff for heat

(Polski) Taryfa dla ciepła 2020 Download
(Polski) Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.07.20 Download

Tariff for electricity distribution

pdf The electricity tariff for distribution (valid from 01.08.2019) Download