<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Indicators

(Polski) Udział ciepła wytworzonego z OZE

(Polski) Procentowy udział ciepła wytworzonego z OZE w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych w 2018 r. wynosił 2%.

(Polski) Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez KOGENERACJĘ S.A. w roku 2018 oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne

(Polski) Struktura paliw 2018 Download

(Polski) Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczych KOGENERACJI S.A.

(Polski) Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej Wpc dla sieci ciepłowniczych został wyznaczony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Wskaźnik ten za rok 2018 wynosi:

• Dla sieci ciepłowniczej obszaru Wrocław – Siechnice Wpc= 0,955
• Dla sieci ciepłowniczej obszaru Zawidawie Wpc= 0,801