<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Dokumenty, formularze i wnioski

(Polski) Przyłączenie do sieci

(Polski) Wrocław

(Polski) Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Download
(Polski) Wniosek o określenie Technicznych Warunków Przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Download

(Polski) Wrocław - Zawidawie

(Polski) Wniosek o określenie Technicznych Warunków Przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Download
(Polski) Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Download
(Polski) Wzór wniosku o techniczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Download

(Polski) Siechnice i Święta Katarzyna

(Polski) Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Download
(Polski) Wniosek o określenie Technicznych Warunków Przyłączenia w Gminie Siechnice Download

(Polski) Tabela Regulacyjna dla systemu ciepłowniczego

(Polski) Tabela Regulacyjna dla systemu ciepłowniczego EC Wrocław i EC Czechnica na sezon grzewczy 2021/2022 – obowiązuje od 01.10.2021 r.

(Polski) Tabela Regulacyjna dla systemu ciepłowniczego KOGENERACJI S.A. na sezon grzewczy 2021/2022 obowiązująca od 1 października 2021 r. Download

(Polski) E-faktura

(Polski) Dbając o zrównoważony rozwój, zachęcamy Państwa do skorzystania z elektronicznej faktury. Jest to całkowicie bezpieczna i przyjazna środowisku forma otrzymywania dokumentów płatniczych, bez konieczności ich drukowania.

E- faktura to wygodny i bezpieczny odpowiednik dokumentu w formie papierowej.

Każda faktura w formie elektronicznej wystawiona przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest oznaczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym umożliwiającym jednoznaczną identyfikację jej wystawcy oraz gwarantującym  integralność oraz autentyczność e-faktury. Tym samym zapewnione jest bezpieczeństwo podatkowe: e-faktura z kwalifikowanym podpisem elektronicznym to dokument równie ważny i niepodważalny jak faktura papierowa.

Czas oczekiwania na faktury jest krótki, gdyż faktury w formie elektronicznej są przesyłane bezpośrednio na wskazany adres e-mail. Dzięki szybszemu otrzymywaniu faktur od dostawcy sprawniej przebiega proces zamykania okresów finansowych. Ponadto zyskają Państwo więcej czasu na uregulowanie płatności z faktury, co pozwoli zaoszczędzić dodatkowych kosztów związanych z naliczanymi odsetkami.

E-faktura jest ekologiczna i pozwala ograniczyć zużycie papieru. Wybierając e-faktury chronimy środowisko naturalne.

Jak uruchomić usługę ?

– wypełnij druk zgody na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej:

  • Podaj imię i nazwisko oraz dokładny adres , podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają nazwę firmy, NIP oraz jej adres.
  • Podaj imię i nazwisko, numer telefonu, osoby do kontaktu,
  • Wpisz adres e-mail Nabywcy/odbiorcy faktury,
  • Podpisz czytelnie wypełniony formularz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, przystaw pieczątkę firmową,
  • Przekaż formularz listownie lub osobiście do naszego Biura Obsługi Klienta przy ul. Łowieckiej 24 we Wrocławiu.
(Polski) Zgoda na otrzymywanie e-faktury Download

(Polski) Badanie zadowolenia Klienta

(Polski) Badanie zadowolenia Klienta Download