<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Contact

Customer Service Desk

The Customer Service Desk operates for both the Wrocław and Czechnica heat and power plants, ensuring top quality support for all our current and future users. It is a one-stop shop for comprehensive information about connections to the district heating grid and heat billing.

Our Customer Service Desk provides the following information:

  • procedure and cost of connection to the heating grid,
  • financial conditions of heat supply to a facility,
  • conditions regarding complaints about heat sales,
  • outstanding debt and options for its repayment.

It also offers you the option to:

  • sign the heat sale agreement,
  • check your heating invoice,
  • report any identified irregularities/defects of heating assets (heat distribution unit/ heating connection line),
  • obtain information packs and current tariffs for heat.

 

Customer Service Desk in Wrocław

Wrocław heat and power plant

ul. Łowiecka 24 Wrocław

The Customer Service Desk is open from Monday through Friday, 7:30 a.m. to 3:15 p.m.

Phone: 71 323 83 33
Fax 71 323 88 44

bok@kogeneracja.com.pl

Contact form

(Polski) Informacja o Koordynatorze ds. negocjacji przy Urzędzie Regulacji Energetyki

(Polski) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu uprzejmie informuje, że odbiorcy energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym oraz prosumenci będący konsumentami, którzy zawarli umowę:

–         przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji,

–         świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,

–         świadczenia usług przesyłania i dystrybucji ciepła,

–         sprzedaży lub

–         kompleksową,

w przypadku powstania sporu, mogą skorzystać z pozasądowego sposobu jego rozstrzygnięcia, poprzez złożenie wniosku do Koordynatora do spraw negocjacji, działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem jest podjęcie próby kontaktu z KOGENERACJĄ S.A. celem bezpośredniego rozwiązania sporu.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Koordynatora można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki – www.ure.gov.pl.

 

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. (Dz. U. poz. 1823).

2)     Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).