<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Announcements

(Polski) Okresowa legalizacja ciepłomierzy w gminie Siechnice

(Polski) Informujemy, że w maju i w czerwcu 2022 r. w gminie Siechnice prowadzone będą prace związane z planowaną okresową legalizacją ciepłomierzy.
Prace przeprowadzi firma Centrum Inwestycyjne Sp. z o.o.

(Polski) Informacja nt. firmy serwisującej węzły oraz sieci ciepłownicze w Siechnicach

(Polski) Informujemy że od dnia 30.07.2021 r. firmą serwisującą węzły oraz sieci ciepłownicze należące do KOGENERACJI S.A. na obszarze gminy Siechnice jest Centrum Inwestycyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie 56-100 przy ul. Ludowej 3.

Zgłoszenia usterek/awarii prosimy dokonywać na następujące telefony alarmowe czynne 24/7:

tel. 698 860 703

tel. 723 236 032

(Polski) Dostęp elektroniczny do informacji dla odbiorców końcowych

(Polski) Informujemy, że KOGENERACJA S.A. od dnia 26 kwietnia 2021 r. zapewnia odbiorcom końcowym na ich wniosek (przesłany pisemnie lub drogą mailową) możliwość dostępu drogą elektroniczną do informacji w zakresie rozliczeń wynikających z faktur wystawianych przez Spółkę oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej bok@kogeneracja.com.pl. Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu drogą elektroniczną udzielamy na bieżąco pod numerem telefonu: 71 323 83 33.

(Polski) Spółka serwisująca majątek ciepłowniczy KOGENERACJI S.A.

(Polski) KOGENERACJA S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie ustawy PZP na serwisowanie majątku ciepłowniczego KOGENERACJI S.A. na terenie Wrocławia, od listopada b.r. firmą serwisującą cały majątek ciepłowniczy KOGENERACJI S.A. na terenie Wrocławia będzie ZEC Service Sp. z o.o.

Osobą do kontaktu ze Strony wykonawcy jest Sławomir Rupnicki, tel. 601 050 520, e-mail: slawomir.rupnicki@zec-service.com.pl

Information on the functioning of KOGENERACJA S.A. in connection with the need to prevent the spread of coronavirus

We would like to inform that in the face of the threat of coronavirus spreading and taking into account the well-being of residents and providing them with uninterrupted heat and electricity supply, from 16/03/20 until further notice KOGENERACJA S.A. restricts access to the CHP facilities to persons from outside.
Production of heat and electricity will take place constantly.

Office workers provide remote work and are available by e-mail and mobile number.

The Customer Service Office operates remotely: contact is possible by phone: 71 323 81 54,
71 323 83 33 and by e-mail: bok@kogeneracja.com.pl
Permanent contact with KOGENERACJA S.A. at tel. 71 32 38 100.

Information for customers - scammers phishing personal data

Beware of fraudsters impersonating employees or representatives of Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. and phishing personal data in exchange for preparing a personalized offer at producer rates. Scammers visit people at home, ask for the latest electricity invoice, or ask for it by phone. Providing them with this information can be used to obtain personal data.
Please be advised that KOGENERACJA S.A. does not conduct any cost optimization actions for electricity.
On attempts at phishing data with reference to “cooperation” with KOGENERACJA S.A. please inform us by e-mail to the following address: bok@kogeneracja.com.pl

(Polski) Podanie do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany Pozwolenia Zintegrowanego dla Elektrociepłowni Czechnica

(Polski) Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także o możliwości składania uwag i wniosków w związku z postępowaniem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW zlokalizowanej w Elektrociepłowni Czechnica, w Siechnicach, ul. Fabryczna 22.

(Polski) Informacja_zmiana Pozwolenia Zintegorwanego dla EC Czechnica Download

(Polski) Podanie do publicznej informacji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla EC Wrocław

(Polski) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 1215,85 MW, zlokalizowanej w Elektrociepłowni Wrocław, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław

(Polski) Informacja z 19.12.2019 Download

(Polski) Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla EC Wrocław

(Polski) Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także o możliwości składania uwag i wniosków w związku z postępowaniem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 1215,85 MW, zlokalizowanej w Elektrociepłowni Wrocław, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław.

(Polski) Informacja w sprawie zmiany PZ dla ECW Download

(Polski) Cennik za czynności dodatkowe w Gminie Siechnice dla odbiorców ciepła sieciowego

03/10/2018 12:00 am

(Polski) Szanowni Państwo

Informujemy, że decyzją Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z dnia 07.08. 2018 r. został wprowadzony do stosowania Cennik za czynności dodatkowe w Gminie Siechnice dla odbiorców ciepła sieciowego, który będzie obowiązywał od 01.11.2018 r.

CENNIK ZA CZYNNOŚCI SIECHNICE