<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Care for the Environment

Care for the environment

  • New EC Czechnica project

The PGE Group Investment Committee published a positive recommendation for the construction project continuation of the New heat and power generating plant Czechnica. The construction of a modern production unit is a part of the PGE Group’s Heating Strategy which assumes energy security and air quality improvement in Polish cities. The published recommendation follows on the decision taken by the PGE Group in April 2018 to proceed with a feasibility study for two technical variants to replace the infrastructure of the current heat and power generating plant. The recommendation concerns the selection of one of them – it was decided that it will be a combined gas and steam unit with a reserve boiler house which will consist of 2 gas boilers and 2 mixed gas/oil boilers.

(Polski) Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego kogeneracyjnego źródła ciepła w Siechnicach_streszczenie Download
  • Environmental capital expenditure projects

In January 2016, desulphurization and denitrogenation systems were launched at the Wrocław Combined Heat and Power Plant. The project has significantly improved air quality: sulphur oxide emissions have been reduced fivefold and nitrogen oxide emissions threefold.

  • Efforts to reduce low-stack emission

(Polski) Zakład zwiększonego ryzyka (ZZR)

(Polski) Zakład zwiększonego ryzyka (ZZR) Download

(Polski) Informacja nt. wypływu działalności związanej z narażaniem na promieniowanie jonizujące na zdrowie ludzi i na środowisko

(Polski) Zgodnie z art. 32c ust. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U.2021 poz. 1941) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, że stosuje izotopową aparaturę kontrolno-pomiarową zawierającą źródła promieniotwórcze.
Działalność polegająca na stosowaniu izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej odbywa się zgodnie z wydanymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwoleniami (w załączeniu).
Izotopowa aparatura kontrolno-pomiarowa stosowana jest do kontroli procesów technologicznych i jakości paliw.
Działalność Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. polegająca na stosowaniu izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie powoduje uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Aktualizacja: 09.02.2022

(Polski) Załącznik do informacji Download