<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1> Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 20.04.2017,  godzina 11:00

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ

pdf Treść ogłoszenia Pobierz

2. Informacje o akcjonariacie

  • Ogólna liczba akcji w Spółce to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy sztuk).
  • Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy).
  • Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

 

3. Dokumentacja

pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe KOGENERACJI S.A.- 2016 Pobierz
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016 Pobierz
pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. - 2016 Pobierz
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016 Pobierz
pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności RN jako organu Spółki Pobierz
pdf Wniosek do WZ - podział zysku netto Pobierz
pdf Wniosek do WZ - raport jednostkowy Pobierz
pdf Wniosek do WZ - raport skonsolidowany Pobierz

4. Projekty uchwał WZ

pdf Treść projektów uchwał WZ Pobierz
zip Uchwały RN opiniujące uchwały WZ Pobierz

5. Formularze

pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej Pobierz
pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej Pobierz
pdf Formularz udzielenia pełnomocnictwa (w postaci elektronicznej) Pobierz
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika Pobierz

 

6. Podjęte uchwały

zip Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2017 Pobierz

 

7. Pytania akcjonariuszy

 

8. Transmisja obrad oraz rejestracja

Spółka nie planuje transmisji obrad oraz rejestracji Walnego Zgromadzenia w dniu 20 kwietnia 2017 r.

 

Ranking „Najskuteczniejsi prezesi 2016”

2017-05-31

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 20.04.2017

2017-03-23

Nasza strona internetowa w II etapie Konkursu Złota Strona Emitenta X

2017-02-18

17 lutego 2017 roku zakończono I etap Konkursu Złota Strona Emitenta X, w którym zostało ocenionych 889 stron internetowych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do II etapu przeszło 57spółek giełdowych, w tym KOGENERACJA S.A. w grupie 11 spółek indeksu sWIG80.

KOGENERACJA S.A. po raz siódmy w gronie spółek odpowiedzialnych społecznie

2016-12-15

14 grudnia 2016 r. GPW ogłosiła skład indeksu Respekt. KOGENERACJA S.A. już po raz siódmy utrzymuje swoją pozycję w gronie spółek odpowiedzialnych społecznie. Wrocławska spółka, jako pierwsza na Dolnym Śląsku, dołączyła do Respect Index 31 stycznia 2012 roku (IV edycja).

Certyfikat C-ISR-0001

2016-12-06

6 grudnia 2016 roku KOGENERACJA S.A., jako pierwsza Spółka notowana na GPW uzyskała certyfikat C-ISR-0001 potwierdzający zgodność Indywidualnego Standardu Raportowania z Ogólnym Standardem Raportowania 1 i 2.

Publikacja raportu za III kwartał 2016 r.

2016-11-10

W dniu 10 listopada 2016 r. Spółka opublikowała wyniki kwartalne.